28.02.2014 - Praktyczne skutki zmian w podatku VAT 2014

Cel:

Od stycznia 2014 obowiązują nowe rewolucyjne zasady rozliczania podatku VAT.


Zmiany, które już obowiązują budzą wiele wątpliwości oraz niejasności interpretacyjnych.

Całkowicie zmienia się zasada powstania obowiązku podatkowego.

Najbardziej spektakularnym wynikiem nowych przepisów będzie brak powiązania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury.

 

Podczas szkolenia, na które Państwa zapraszamy, szczegółowo zostaną omówione:

zasady powstania obowiązku podatkowego oraz właściwa dokumentacja tych zdarzeń,

nowe zasady obliczania podatku przy usługach ciągłych, ze szczególnym uwzględnieniem usług transportowych,  

jak od stycznia 2014 roku rozliczać podatki przy tzw. mediach?

co zmieni się w rozliczaniu podatku VAT w pozostałych przypadkach szczególnych?

oraz jak prawidłowo rozliczyć usługi i dostawy świadczone na przełomie roku 2013 i 2014.

 

Poznasz też nowe zasady rozliczania VAT-u od samochodów i paliw w 2014 roku.

To tylko niektóre nowości obowiązujące od Nowego Roku.

 

do góry

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy

dr Krzysztof Biernacki - przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

 

do góry

Szczegółowy program szkolenia:

1.  Wprowadzenie

 • Nowelizacje w roku 2013 - zestawienie

 • Nowelizacja wchodząca w życie w styczniu 2014

 • Przepisy przejściowe

Rok 2013 już przyniósł kilka nowelizacji podatku VAT. Wchodzące w życie zmiany na początku 2014 stanowią istotną rewolucję w ewidencji zdarzeń gospodarczych. Obie te grupy nowelizacji zostaną omówione we wprowadzeniu do szkolenia, ze wskazaniem nowelizowanych przepisów oraz ich zakresu.  

 

2. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Brak powiązania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury;

 • Nowe zasady przy usługach ciągłych, w tym rozliczanie usług transportowych w świetle najnowszego orzeczenia ETSu;

 • Obowiązek podatkowy przy tzw. mediach;

 • Pozostałe przypadki szczególne;

 • Usługi i dostawa świadczona na przełomie roku 2013 i 2014.

Ustawodawca zdecydował się na całkowite przeformułowanie zasad powstawania obowiązku podatkowego. W miejsce powiązania go z wystawieniem faktury, będzie on od początku przyszłego roku następował w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi, niezależnie od dokumentacji podatkowej zdarzeń gospodarczych. Konsekwencje takich przepisów z uwzględnieniem szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego omawiać będzie ta część szkolenia.  

 
3. Odliczenie podatku naliczonego

 • Zasada odliczenia podatku naliczonego;

 • Powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego;

 • Weryfikacja przez nabywcę poprawności otrzymanej faktury VAT;

Zmiana zasad powstawania obowiązku znalazła również swoje odzwierciedlenie w momencie odliczenia podatku naliczonego. Od przyszłego roku nie tylko sprzedawca będzie zobowiązany prawidłowo określić ten moment, ale również odbiorca usługi lub towaru. W tej części szkolenia zaprezentowane zostaną nowe zasady odliczania podatku naliczonego ze wskazaniem metod weryfikacji otrzymanych faktur na potrzeby ich prawidłowego rozliczenia.  

 
4. Nowa definicja obrotu

 • Pojęcie obrotu a zapłata;

 • Obniżenie podstawy opodatkowania (rabaty, skonta);

 • Włączanie kosztów dodatkowych do obrotu;

Dotychczasowa definicja obrotu zostanie zastąpiona nową, która ściśle wiąże się z zapłatą lub potencjalną zapłatą za otrzymany towar lub usługę. Nowelizacja ta będzie miała istotne znaczenie dla zastosowania wielu instrumentów zarządzania należnościami jak rabaty, skonta itp.  

 

5. Wystawianie faktur oraz ewidencja na kasach fiskalnych

 • Zasady wystawiania faktur;

 • Elementy faktury, ze szczególnym uwzględnieniem daty wykonania czynności opodatkowanych;

 • Faktury a paragony;

 • Ewidencja na kasach fiskalnych po 1-szym października 2013r.

Zmiana zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego miała wpływ na zmianę zasad ewidencji sprzedaży. Rozdzielenie wystawionej faktury od obowiązku podatkowego prowadzi do odmiennego niż dotychczas tratowania faktury, nie jako dokumentu kreującego obowiązek podatkowy, a wyłącznie go potwierdzającego. Narzuca to zmianę perspektywy zarówno przy wystawianiu jak i otrzymywaniu faktur.

 

6. Pozostałe zmiany w podatku VAT

 • Zwolnienie podmiotowe;

 • Towary używane

 • Towary "wrażliwe" i solidarna odpowiedzialność stron transakcji;

 • Odliczanie podatku od samochodów i od paliwa.


Zmiany w podatku VAT obejmują również wprowadzone regulacje dostosowujące poszczególne obszary rozliczeń podatkowych, jak zwolnienie podmiotowe lub nowowprowadzoną solidarną odpowiedzialność przy dostawie wybranych towarów.

 

7. Zmiany w podatkach dochodowych

 • Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych i SKA;

 • Dywidendy rzeczowe;

 • Definicja "niepodzielnych zysków" przy przekształceniach;

 • Zmiany dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji

 • Pozostałe zmiany.

Proponowane przez ustawodawcę zmiany w podatkach dochodowych mają przede wszystkim na celu zwiększenie obciążeń podatkowych przy transakcjach restrukturyzacyjnych oraz w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ostatnia część szkolenia omawia te zmiany wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego.


8. Pytania Uczestników.

 

do góry

Opinie Uczestników szkoleń:

Szczerze stwierdzam, że bardzo profesjonalnie przedstawiciele firmy Ekspert obsługują szkolące się osoby. Ze wszystkich szkoleń w jakich uczestniczyłam po raz pierwszy odczułam taką troskę i komfort w dbałości o klienta. Jeśli tylko będę miała możliwość skorzystania z Waszych szkoleń na pewno to zrobię.

Danuta Zawadzka
Gdynia Container Terminal S.A.

Szkolenie oceniam jako merytoryczne, temat przedstawiony w sposób jasny i przystępny, wyjaśniony dogłębnie. Przygotowanie dla uczestników przykładów do rozwiązania uważam za bardzo cenne i ciekawe. Dziękuję prowadzącemu za przysłanie mi zgodnie z obietnicą dodatkowego artykułu. Ogólnie szkolenie spełniło moje oczekiwania.

Urszula Jagielska
Biuro Rachunkowe UL-TEL

Szkolenie było bardzo interesujące i poszerzyło moją wiedzę na pewne tematy. Poruszone zostały niektóre zagadnienia, z którymi pojawiają się problemy w trakcie bieżącej pracy, a nie tylko przy zamknięciu roku. Kompetencje prowadzącego również oceniam bardzo wysoko. Już zastanawiam się nad uczestnictwem w innych, podobnych tematycznie szkoleniach w 2012 roku.

Agnieszka Kislak
PROTEKTEL Zbigniew Achcinski, Dariusz Stempin, Jacek Turkowski Spólka Jawna


Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia gdyż było na wysokim poziome zarówno pod względem organizacyjnym jak i z merytorycznego punktu widzenia. Bardzo dobry przepływ informacji przed i podczas szkolenia.

Kamila Walenciej
FHU PIOMAR AGRO-TECHdo góry

Informacje organizacyjne:

Termin:   28 lutego 2014r.  w godz. 9.00 - 15.00

Miejsce:  WARSZAWA

Cena promocyjna: 399,00 zł netto od osoby

Cena zawiera:

 •   bogate materiały szkoleniowe,
 •   możliwość zadawania nieograniczonej ilości pytań
 •   imienny certyfikat uczestnictwa,
 •   poczęstunki podczas przerw kawowych oraz lunch,
 •   konsultacje z ekspertem.

                                         

 ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl  

do góry

wróć