Akademia Rozliczeń Podatkowych 2020

<
alternative

Uwaga:

w 2020 roku zmieniamy formułę kursu.

Podczas każdego spotkania w pierwszej kolejności będą omawiane NOWOŚCI, czyli to co się aktualnie zmieniło lub w najbliższym czasie zmieni w przepisach podatkowych.

W następnej kolejności realizowany będzie zakładany program kursu.

Jeżeli chcesz:

 • śledzić na bieżąco zmieniające się przepisy;
 • usystematyzować wiedzę z zakresu rozliczeń podatkowych:
  • zasad stosowania przepisów w podatkach dochodowych oraz VAT,
  • procedur podatkowych,
  • praktycznego stosowania przepisów ustaw podatkowych,
  • aktualnego orzecznictwa NSA oraz WSA.
 • otrzymać dożywotni dostęp do nagrań video z każdego modułu kursu,
 • dokładnie poznać bieżącą praktykę rozliczeń podatkowych,
 • mieć możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą podatkowym podczas trwania Akademii,
 • czerpać rzetelną i aktualną wiedzę od eksperta w swojej dziedzinie (dr Krzysztof Biernacki),
 • otrzymać oficjalne potwierdzenie zdobytych kompetencji w formie certyfikatu...

...Akademia Rozliczeń Podatkowych jest dla Ciebie.

Zobacz co na temat KURSU na 2020 mówi dr Krzysztof Biernacki

Poczuj pewność i komfort w codziennej pracy

Zakres kursu jest dostosowany do nieustannie zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Praktyczne przykłady, obrazowe wyjaśnienia i konsultacje z trenerem w trakcie trwania szkoleń pozwolą Ci przyswoić nową i uporządkować obecną wiedzę.

Poszerzysz kompetenecje zawodowe i poczujesz się pewnie w codziennej pracy. Otrzymasz również nielimitowany, bezpłatny dostęp do nagrań wideo z całego kursu. Możesz więc w każdym momencie powtórzyć materiał z danego zagadnienia.

Zajmujesz się rozliczeniami podatkowymi w firmie? Prowadzisz biuro rachunkowe?

Nie pozwól, by zmiany Cię wyprzedziły. Wyjdź im naprzeciw.

7 modułów kursu w 7 miesięcy

alternative

Podatek VAT - zasady odliczania podatku naliczonego

alternative

Rozliczenie kosztów w podatkach dochodowych

alternative

Zasady rozliczania podatków przychodowych i dochodowych w świetle aktualnego orzecznictwa

alternative

Postępowanie podatkowe dla Księgowych – wybrane zagadnienia

alternative

Podatek VAT – obowiązki ewidencyjne po zmianie przepisów

alternative

VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego orzecznictwa

alternative

Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych CIT i PIT – z uwzględnieniem sprawozdawczości oraz podmiotów powiązanych

Uwaga: w ramach bieżącej opieki nad uczestnikami KURSU jeśli w trakcie roku będą wchodziły nowe regulacje podatkowe poszczególne szkolenie bedziemy rozpoczynać od ich omówienia.
Zobacz pełen program kursu

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

Doradca podatkowy

alternative

Wiedza poparta doświadczeniem

Praktyk, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi kancelarię INITIUM, a także jest autorem licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach. Wielokrotnie uznany i doceniany przez naszych kursantów prowadzący.

Akademia Rozliczeń Podatkowych to:

Zagadnienia w ujęciu praktycznym


Prowadzący pokazuje zastosowanie przepisów na praktycznych przykładach. Rozwiązuje problemy, z którymi każdego dnia borykasz się w pracy. Ponadto otrzymujesz dożywotni dostęp do wiedzy z kursu w formie nagrań.

Opieka konsultingowa


Każdy z 7 modułów ma blok konsultacyjny z prowadzącym. Dr Krzysztof Biernacki odpowie na wszelkie pytania związane nie tylko z zagadnieniami z kursu, ale też innymi kwestiami zawodowymi na temat podatków.

Nagrania wideo z całego kursu


Dożywotni, bezpłatny dostęp do nagrań z całego kursu. W każdym momencie możesz wrócić do omawianych zagadnień, aby powtórzyć i utrwalić swoją wiedzę. Wszystko będzie dostępne na dedykowanej platformie online.

Nawet 100% dofinansowanie kursu


Regularna cena kursu to 3.493,00 zł netto od osoby, jednak pomagamy uzyskać 100 lub 80% dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kompleksowo przygotowujemy wniosek, który należy jedynie zanieść do urzędu.

Co o szkoleniach mówią uczestnicy?

 

Beata Zielińska

Biuro Rachunkowe Paragraf Sp. z o.o.


Szkolenie prowadzone przez Dr. Biernackiego zawsze są na najwyższym poziomie, ogromna wiedza z zakresu prawa podatkowego ale również innych dziedzin prawa. Zawsze bardzo pomocny i służący radą. Materiały przygotowane idealnie, czytelne, przejrzyste. Organizacja szkoleń bez zarzutu. Wierna jestem Firmie Ekspert i Dr. Biernackiemu od lat :-)

Lucyna Pietraszek

Telewizja Polska SA


Moja ocena szkolenia jest bardzo wysoka. Dobre przygotowanie zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne. Przejrzyste i czytelne materiały szkoleniowe, przemiła atmosfera oraz profesjonalizm wykładowcy.

Grzegorz Zięba

Buchfink Sp. z o.o. w Gdyni


Według uczestniczek – moich pracownic – zarówno organizację kursu, jak samych wykładowców oceniamy na najwyższą ocenę. Ze strony przygotowawczo – organizacyjnej jako pracodawca: pomoc w przygotowaniu odpowiednich materiałów aplikacyjnych, w szczególności tych dotyczących dofinansowania z KFS / pomocy de minimis, również oceniam bardzo wysoko i jeśli w przyszłości będą podobne możliwości, chętnie skorzystamy – zarówno moi pracownicy, jak i (być może) ja sam. Jednocześnie dziękuję za sprawną komunikację dwustronną, dzięki której mogłem na czas przekazywać dane organizacyjne, dotyczące poszczególnych spotkań i sprawnie zorganizować pracę firmy pod nieobecność szkolonych pracownic. Dla nich samych na pewno był to czas pożytecznie spędzony, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych.

Galeria z kursu z zakresu podatków z 2019 roku

Harmonogram naboru na kurs

 • 1. Listopad - grudzień: rekrutacja Uczestników. Zgłoszenia są niezobowiązujące aż do momentu uzyskania dofinansowania. Sprawdzamy, czy wstępnie kwalifikujesz się do uzyskania wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • 2. Styczeń - luty: Powiatowe Urzędy Pracy, które dysponują środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzą nabory. Pilnujemy terminów, piszemy wnioski i przekazujemy Ci je do podpisania.
 • 3. Marzec - kwiecień: Powiatowe Urzędy Pracy rozpatrują wnioski.
 • 4. Maj: rozpoczęcie kursu.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czas trwania: maj - listopad 2020 r. (jeden moduł w miesiącu).


Cena: 3.493,00 zł netto od osoby z możliwością uzyskania nawet 100% dofinansowania kursu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Lokalizacja: Gdańsk, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław.

Kompleksowo zajmiemy się za Ciebie procedurami związanymi z uzyskaniem dofinansowania - wystarczy, że podpiszesz i zaniesiesz wniosek do urzędu.

Pełen program Akademii Rozliczeń Podatkowych

W pierwszej kolejności podczaas każdego spotkania omawiane będą zmiany przepisów podatkowych, które aktualnie weszły lub wejdą w życie.

1. Podatek VAT – zasady odliczania podatku naliczonego

Podatek naliczony stanowi newralgiczne zagadnienie dla krajowych organów podatkowych. Mimo że w świetle zarówno przepisów unijnych, jak i krajowych, podatek ten jest elementem konstrukcyjnym rozliczenia podatku VAT, to jednak praktyka często wskazuje, że jego odliczenie traktowane jest jako przywilej podatnika. Ograniczenia związane z jego odliczeniem mają miejsce nie tylko w oparciu o przepisy, ale również praktykę, która zidentyfikowana została w metodyce oceny kontrahenta przygotowanej przez Ministerstwo Finansów na potrzeby odliczenia podatku naliczonego wiosną 2018 roku. Mimo to wciąż pojawia się wiele wątpliwości, jak dalece organy podatkowe mogą kwestionować prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego.

Z zagadnieniem tym ściśle wiąże się kwestia sankcji administracyjnych w podatku VAT, które w ujęciu finansowym mogą być postrzegane jako brak prawa do odliczenia. Ma to szczególnie istotne znaczenie w związku z planami zniesienia deklaracji i wprowadzenia kolejnych sankcji za błędy w składanych przez podatników plikach JPK.

Termin: maj 2020 r.

Zakres:

 • Ogólne zasady odliczenia, związek pośredni i bezpośredni przy odliczeniu:
  1. Przesłanki odliczenia – ustawowe i metodyczne
  2. Związek pomiędzy zakupami i sprzedażą opodatkowaną
  3. Wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Moment odliczenia oraz konsekwencje (w tym sankcje) z tytułu nieprawidłowego odliczenia:
  1. Otrzymanie i poprawność faktury jako podstawa realizacji prawa do odliczenia
  2. Okres, w którym podatnik może odliczyć podatek – przesunięcie o dwa okresy rozliczeniowe i korekta
  3. Sankcje w podatku VAT a prawo do odliczenia
 • Odliczenie a weryfikacja danych kontrahenta – źródła danych i metodyka oceny ryzyka związanego z odliczeniem:
  1. Metodyka oceny kontrahenta w praktyce
  2. Ograniczenia prawa do odliczenia w świetle orzeczeń sądów administracyjnych
  3. Dostęp do danych o statusie kontrahenta, wykreślenie i brak rejestracji – konsekwencje podatkowe przy odliczeniu podatku VAT
ZGŁOŚ SIĘ

2. Rozliczenie kosztów w podatkach dochodowych

Koszt w podatku dochodowym, podobnie jak podatek naliczony VAT, jest traktowany niezasadnie jako przywilej podatnika, a nie element konstrukcyjny podatku. Organy podatkowe podczas kontroli często kwestionują ponoszone koszty, przerzucając ciężar udowodnienia ich poniesienia na podatnika. Nie jest to prawidłowe działanie w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. Co więcej, zmiany przepisów podatkowych coraz częściej wyłączają określone kategorie płatności z kosztów podatkowych.

W trakcie modułu analizie poddana będzie zarówno praktyka stosowania przepisów związanych z kosztami w podatkach dochodowych, jak też możliwości i instrumenty obrony przed niezgodnym z prawem wyłączeniem ich podczas kontroli.

Termin: czerwiec 2020 r.

Zakres:

 • Istota i moment rozliczenia, poniesienia i zaewidencjonowania kosztu podatkowego:
  1. Definicja kosztu podatkowego w świetle ustaw i orzecznictwa
  2. Koszt podatkowy a koszt bilansowy
  3. Ewidencja i zarachowanie kosztu podatkowego
 • Koszty działalności operacyjnej, w tym amortyzacja oraz koszty pracownicze:
  1. Wydatki rozliczane w czasie (amortyzacja)
  2. Przykłady wydatków rozliczanych na bieżąco, kwestionowanych przez organy podatkowe
  3. Koszty pracownicze oraz wydatki na zleceniobiorców i dziełobiorców, w tym rozliczenie podatków przez płatnika
 • Koszty finansowe:
  1. Źródła finansowania podatnika
  2. Koszty finansowania obcego
  3. Finansowanie własne i zmiany przepisów dot. kosztów tego typu finansowania
ZGŁOŚ SIĘ

3. Zasady rozliczania podatków przychodowych i dochodowych w świetle aktualnego orzecznictwa

W krajowym systemie podatkowym wciąż utrzymywana jest dychotomia z podziałem na podatek PIT oraz CIT. Kolejne nowelizacje poszczególnych ustaw, które nie zawsze mają charakter równoległy, doprowadzają do zróżnicowania tych dwóch podatków dochodowych. W podatku PIT dominują rozwiązania dotyczące pracowników i zleceniobiorców, z kolei w podatku CIT nacisk kładziony jest na rozliczenia krajowe i międzynarodowe przedsiębiorców.

Uwzględniając dodatkowo możliwość wyboru przez osoby fizyczne i niektóre spółki osobowe podatku przychodowego (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), tworzy to złożoną mozaikę form opodatkowania uzyskiwanych przychodów lub dochodów.

Przedmiotem analizy podczas tego modułu kursu będą ogólne i szczegółowe zasady rozliczania przychodu i dochodu, uzależnione zarówno od kategorii uzyskiwanych świadczeń, jak też ich alokacji w ramach poszczególnych źródeł dochodu. Obecnie bowiem metodyka opodatkowania dochodu ma zastosowanie zarówno w podatku PIT jak też CIT.   


Termin: lipiec 2020 r.

Zakres:

 • Przychody (dochody) związane z działalnością gospodarczą i pozostałe przychody (dochody) wg. źródeł:
  1. Źródła przychodu/dochodu i podatku w ustawach o PIT oraz CIT
  2. Rozróżnienie dochodów z działalności gospodarczej, a innych źródeł dochodu
  3. Łącznie przychodów i kosztów w ramach poszczególnych źródeł;
 • Moment powstaną przychodu, zasady jego ujęcia w księgach podatkowych:
  1. - Przychody rozliczane memoriałowo, kasowo oraz nieodpłatne świadczenia;
  2. - Przychody w ewidencji uproszczonej i pełnej księgowości;
  3. - Dokumenty i zdarzenia przesądzające o powstaniu przychodu;
 • Przychody zwolnione z podatku po stronie podatnika i pracowników (zleceniobiorców):
  1. - Ogólne zasady zwolnienia świadczeń na rzecz pracowników i zleceniobiorców;
  2. - Wybrane przykłady zwolnień i stosowanie ich praktyce;
  3. - Ewidencja na potrzeby stosowania zwolnień przedmiotowych
ZGŁOŚ SIĘ

4. Postępowanie podatkowe dla Księgowych – wybrane zagadnienia

Osoby zajmujące się na co dzień rozliczeniami podatków muszą nie tylko na bieżąco śledzić przepisy i praktykę rozliczeń podatków dochodowych oraz obrotowych, ale również znać obecne przepisy procesowe. Często bowiem występują jako osoby reprezentujące podatników, na rzecz których pracują lub świadczą usługi prowadzenia ksiąg podatkowych.

Postępowanie podatkowe jest podstawową procedurą, która określa zasady oraz relacje pomiędzy podatnikiem i organem podatkowym. Znajduje zastosowanie w zakresach nieuregulowanych w innych postępowaniach, np. kontrolnych. W związku z wzrastającą elektronizacją kontaktów pomiędzy organami podatkowymi i podatnikami, często ta druga grupa nie stosuje się do przepisów procesowych. Z perspektywy podatnika stanowią one jednak zabezpieczenie przed nadmierną ingerencją organu podatkowego w prowadzoną działalność gospodarczą. W konsekwencji prezentowane podczas modułu zagadnienia mają fundamentalne znaczenie dla kształtowania prawidłowej relacji pomiędzy podatnikami i fiskusem.         

Termin: sierpień 2020 r.

Zakres:

 • Postępowanie podatkowe jako procedura wtórna i uzupełniająca do innych postępowań:
  1. Kategorie postępowań, które dotyczą podatników (przedsiębiorców);
  2. Postępowanie podatkowe jako modelowy tryb postępowania, regulowany Ordynacją podatkową;
  3. Zakres stosowania przepisów o postępowaniu podatkowym w innych procedurach, ze szczególnym uwzględnieniem procedur kontrolnych;
 • Formy wszczęcia i zakończenia postępowania, w tym zaskarżanie czynności procesowych:
  1. Wszczęcie postępowania – z urzędu i na wniosek, w tym postępowanie po zakończeniu kontroli podatkowej i celno – skarbowej;
  2. Postanowienia w postępowaniu podatkowym i zasady ich zaskarżania;
  3. Zakończenie postępowania – decyzja i sposoby jej zaskarżania
 • Postępowanie dowodowe w ramach postępowania podatkowego:
  1. - Katalog dowodów: dowody osobowe i rzeczowe;
  2. - Domniemania i dowody pozostające w gestii organu podatkowego;
  3. - Ciężar udowodnienia określonego faktu – przepisy a praktyka
ZGŁOŚ SIĘ

5. Podatek VAT – obowiązki ewidencyjne po zmianie przepisów

Okres ostatnich kilku lat zwiększył zakres obowiązków informacyjnych podatników, którzy obecnie zmuszeni są elektronicznie wysyłać bieżące rejestry podatku VAT do organów podatkowych. W 2020r. ustawodawca podjął decyzję o likwidacji deklaracji podatkowych, zastępując je rozszerzonym tzw. Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). Wykorzystanie internetu ma miejsce również w kontaktach pomiędzy podatnikami, co ostatecznie wpływa na sposób ewidencji oraz rozliczeń w podatku VAT.

Podczas modułu omawiane będą zarówno najnowsze metody raportowania do organów podatkowych, jak i zasady ewidencji dokumentów wystawianych, przesyłanych oraz otrzymywanych w formie elektronicznej. Dotyczy to nie tylko faktur, ale także paragonów, które w odniesieniu do określonych grup podatników muszą być wystawiane na tzw. kasach fiskalnych on-line.

Całość tych zmian ma istotne znaczenie dla rozliczeń księgowych, które również coraz częściej następują w oparciu o elektroniczne kanały komunikacji z podatnikami.  

Termin: wrzesień 2020 r.

Zakres:

 • Formy sprawozdawczości w stosunku do organów podatkowych – deklaracje i pliki JPK:
  1. Deklaracje i ich korekty w odniesieniu do okresów w przeszłości
  2. Rozszerzony zakres JPK i jego stosowanie w praktyce
  3. Błędy i sankcje w przypadku korekt plików JPK;
 • Ewidencja sprzedaży - faktura, paragon oraz rachunek w obrocie gospodarczym:
  1. Faktury i faktury elektroniczne
  2. Wystawianie i przesyłanie faktur, w tym faktur korekt i duplikatów
  3. Kasy fiskalne on-line i ewidencja sprzedaży objętej paragonami
 • Kontrole biznesowe – wewnętrzne procedury dokumentacyjne:
  1. Faktury elektroniczne a inne dokumenty potwierdzające transakcje
  2. Regulamin fakturowania – wewnętrzne kontrole biznesowe
  3. Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia podatników, w szczególności dotyczące stawki 0%
ZGŁOŚ SIĘ

6. VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego orzecznictwa

Podatek od towarów i usług (VAT) wciąż jest najbardziej złożonym obciążeniem przedsiębiorców, a dodatkowo okres ostatnich kilku lat wprowadził wiele dodatkowych obostrzeń i sankcji przy prowadzeniu jego rozliczeń. Moduł obejmuje prezentację najważniejszych zagadnień aktualnej praktyki w zakresie rozliczenia podatku VAT. Począwszy od transakcji towarowych, aż do świadczenia usług.

W szczególności analizie poddane będą transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ze względu na fakt, że są one szczególnie narażone na oszustwa, w latach 2020 – 2022 wprowadzane będą stopniowe zupełnie nowe zasady ich rozliczeń. Dotyczy to przede wszystkim transakcji towarowych: zarówno sprzedaży do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak też nabywania od tych państw towarów, materiałów i produktów.


Termin: październik 2020 r.

Zakres:

 • Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego:
  1. Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne
  2. Świadczenie usług w transakcjach krajowych
  3. Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne
 • Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT:
  1. Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);
  2. Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;
  3. Eksport towarów poza Unię Europejską
 • Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym:
  1. - Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym
  2. - Zakupy usług (import usług)
  3. - Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią
ZGŁOŚ SIĘ

7. Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych CIT i PIT – z uwzględnieniem sprawozdawczości oraz podmiotów powiązanych

Ostatni moduł kursu obejmuje analizę przepisów w podatkach dochodowych w aspekcie przygotowania się do zamknięcia roku podatkowego. Omówimy na nim również sprawozdawczość podmiotów powiązanych. Jest to szczególnie istotna kwestia, gdyż od 2020 roku transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są odrębnie raportowane w rozszerzonych plikach JPK. Tym samym organy podatkowe mają możliwość bieżącej analizy i weryfikacji realizowanych płatności, co do ich ewentualnej zgodności z cena rynkową. Co więcej, rozszerzone obowiązki sprawozdawcze w podatkach dochodowych są łatwiejsze do weryfikacji, a obowiązujące sankcje skutkują zwiększonym ryzykiem rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wprowadzone pliki JPK w zakresie składanych sprawozdań finansowych wciąż sprawiają podatnikom wiele problemów. Związany z tym obowiązek podpisywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej skutkuje często trudnościami w jego realizacji wśród spółek handlowych. Zagadnienie sprawozdawczości bilansowej będzie tym samym również omawiane podczas modułu w kontekście rozwiązań obowiązujących na wiosnę 2021 roku.

Termin: listopad 2020 r.

Zakres:

 • Zasady rozliczania zaliczek oraz ich korygowanie;:
  1. Modele płatności zaliczek i informacja o sposobie płatności zaliczek w deklaracji rocznej
  2. Korekty zaliczek w trakcie roku podatkowego
  3. Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania
 • Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe:
  1. Deklaracje podatkowe i ich przygotowywanie przez ministerstwo finansów
  2. Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat
  3. Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego
 • Sprawozdawczość podmiotów powiązanych:
  1. Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki;
  2. Dokumentacja cen transferowych;
  3. Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.
ZGŁOŚ SIĘ

Harmonogram

Miesiąc Warszawa Gdańsk/Gdynia Wrocław Kraków Poznań
Maj 6 7 11 12 13
Czerwiec 8 9 15 16 17
Lipiec 1 2 7 6 8
Sierpień 26 27 31 02.09* 03.09 *
Wrzesień 9 10 15 14 16
Październik 5 6 16 15 26
Listopad 4 5 10 9 26

Wstępna deklaracja udziału w kursie:

Akademia rozliczeń podatkowych


Deklaracja jest dla Państwa niezobowiązująca. Dla nas jest to tylko informacja, że chcielibyście Państwo wziąć udział w kursie pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Po otrzymaniu deklaracji sprawdzimy, czy spełniają Państwo kryteria do uzyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to:

 • będziemy pilnować terminu naboru wniosków,
 • przygotujemy wniosek,
 • przekażemy Państwu przygotowany wniosek z prośbą o podpisanie i dostarczenia do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w terminie naboru.

Prosimy o rzetelne wypełnienie wszystkich rubryk:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: nazwy firmy, adresu korespondencyjnego, imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu przez EKSPERT Roman Podłużny, z siedzibą w Udorpiu; 77-100 Bytów, Udorpie 83c, w celu świadczenia na moją rzecz przez wskazaną firmę usług szkoleniowych.

 1. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: szkolenia.rp@szkoleniaekspert.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie na moją rzecz usług szkoleniowych.

Ekspert Roman Podłużny
Udorpie 83c
77-100 Bytów
NIP: 842-103-07-70
REGON: 770972793

Twój krok w stronę sukcesu
alternative