dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

Krajowe rozliczenia w podatku VAT w 2018

Cena: 197 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 16 filmów o łącznym czasie trwania  4 godz.  4 min. 4  s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

 

Szkolenie dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z krajowym rozliczaniem podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowszych interpretacji oraz aktualnego orzecznictwa. 

Dedykowane jest głównym księgowym oraz osobom, które odpowiedzialne są za właściwe naliczanie zobowiązań podatkowych w firmach, w tym szczególnie rozliczających podatek VAT.

Podczas szkolenie omawiane są zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w świetle przepisów unijnych oraz regulacji krajowych w ramach transakcji krajowych.

Przede wszystkim skupia się ono na bieżącej praktyce organów podatkowych, które obecnie zwracają istotną uwagę na problem tzw. należytej staranności po stronie podatnika, który nabywa towary lub usługi.

W dalszej części omówione zostaną najważniejsze zasady konstrukcyjne w tym podatku, związane z podmiotem, momentem powstania obowiązku podatkowego, stawkami podatku itp. Całość uzupełniona będzie najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Ostatni blok dotyczy zasad ewidencjonowania sprzedaży, w tym wystawiania i analizy otrzymanych faktur. Zmiany w 2017r. dotyczące odpowiedzialności przy ewidencjonowaniu sprzedaży w oparciu o dokument faktury mają obecnie istotne znaczenie dla podatników.

Program szkolenia:

I. Czynny podatnik VAT, w tym problematyka należytej staranności

 • rejestracja na potrzeby podatnika czynnego VAT w świetle praktyki organów podatkowych;
 • należyta staranność – prace nad katalogiem czynności w MF;
 • weryfikacja kontrahentów;
 • odpowiedzialność jako czynnik przesądzający o statusie podatnika w podatku VAT;
 • podmiot rozliczający podatek przy odwrotnym obciążeniu.

II. Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiot opodatkowania

 • Czynności opodatkowane w podatku VAT;
 • Powstanie obowiązku przy dostawie towarów;
 • Rozliczenie świadczenia usług, w tym usługi ciągłe;
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

III. Stawki w podatku VAT i świadczenia złożone

 • Stawki preferencyjne z uwzględnieniem zmian z 2018 roku;
 • Kwalifikacja świadczeń złożonych;
 • Świadczenia złożone przy usługach ze stawką zwolniony;
 • Refakturowanie, w tym aktualne orzecznictwo dot. usług gastronomicznych.

IV. Odliczenie podatku naliczonego - odliczenia proporcjonalne i struktury odliczeń na przykładach

 • Powiązanie wydatku dającego prawo do odliczenia ze sprzedażą opodatkowaną;
 • Moment odliczenia – zasady ogólne i rozwiązania szczególne;
 • Proporcja odliczenia na przykładzie zbycia nieruchomości.

V. Fakturowanie, w tym zaliczki, refaktury oraz szczególne przypadki fakturowania

 • Moment wystawienia faktury – zasady ogólne, zaliczki;
 • Faktura a inne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji;
 • Puste faktury a praktyka organów podatkowych.
 • Sankcje podatkowe związane z błędną fakturą - kiedy można odliczyć podatek naliczony?
 • Dodatkowa sankcja administracyjna w wysokości 100% podatku naliczonego a nieprawidłowo wystawiona faktura;
 • Sankcje karnoskarbowe oraz karne przy nieprawidłowym wystawianiu faktur;
 • Kontrole biznesowe a oszustwa karuzelowe - problem udowodnienia przeprowadzonej transakcji.

Tematy poszczególnych filmów:

1.Program szkolenia

2.Materiały udostępniane uczestnikom w ramach szkolenia

3. Czynny podatnik VAT, w tym problematyka należytej staranności

Wytyczne MF zamiast kodeksu dobrych praktyk

METODYKA W ZAKRESIE OCENY DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH

4. Czynny podatnik VAT, w tym problematyka należytej staranności

 • Istnienie procedur i … co dalej ?
 • Zamiar a status podatnika podatku VAT
 • Zakres weryfikacji kontrahenta – organy podatkowe
 • Weryfikacja kontrahenta – na co organy zwracają uwagę (uwagi z uzasadnienia wyroku)
 • Adres a rejestracja
 • Adres spółki w VAT-R
 • Warunki formalne a rejestracja podatnika VAT
 • Moment weryfikacji kontrahenta
 • Weryfikacja kontrahenta - zasada
 • Należyta staranność – zasada
 • Dobra wiara podatnika
 • Obowiązek dowodowy – wyrok TS UE

5. Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiot opodatkowania

 • Zaliczenie podatku VAT – podatki JST
 • Zaliczenie podatku VAT – odpowiedzialność solidarna
 • Dostawy ciągłe
 • Usługa wykonywana etapami

6. Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiot opodatkowania

 • Usługi budowlane – wyjaśnienia MF

7. Moment powstania obowiązku podatkowego i przedmiot opodatkowania

 • Nadużycie prawa
 • Darowizna a podatek VAT

8. Stawki w podatku VAT i świadczenia złożone

 • Stawka 8% a 5% przy gastronomii
 • Stawka 8% przy budownictwie
 • Limit przy sprzedaży zwolnionej

9. Stawki w podatku VAT i świadczenia złożone

 • Świadczenia złożone – kryterium kwalifikacji
 • Świadczenia złożone – związek pomiędzy świadczeniami
 • Klasyfikacja statystyczna
 • Umowa a świadczenia złożone
 • Świadczenia złożone – przesłanki
 • Świadczenia złożone – ostrzeżenia MF

10. Odliczenie podatku naliczonego - odliczenia proporcjonalne i struktury odliczeń

 • Podatek naliczony a koszt podatkowy
 • Prawo do odliczenia podatku z faktury od niezarejestrowanego podatnika
 • Odliczenie podatku - termin
 • Kontrola krzyżowa a dokumenty kontrahenta
 • Odliczenie przy samochodach służbowych
 • Korekta przy samochodach osobowych
 • Korekta podatku – leasing finansowy

11. Odliczenie podatku naliczonego - odliczenia proporcjonalne i struktury odliczeń

 • Korekta podatku - nieruchomości

12. Odliczenie podatku naliczonego - odliczenia proporcjonalne i struktury odliczeń

 • Zwrot podatku
 • Zwrot podatku – przedłużenie terminu
 • Przedłużenie zwrotu podatku – skarga do sądu

13. Fakturowanie, w tym zaliczki, refaktury oraz szczególne przypadki fakturowania

 • Faktura w formacie PDF – papierowa czy elektroniczna ? - interpretacja

14. Fakturowanie, w tym zaliczki, refaktury oraz szczególne przypadki fakturowania

 • Anulowanie faktury
 • Skonto
 • Odrębne czy łączne fakturowanie ?
 • Refaktura usług noclegowych i gastronomicznych
 • Rozliczenie faktury „in plus”
 • Wystawianie faktur
 • Faktura zaliczkowa przy niektórych usługach
 • Faktura z niepełnym adresem
 • Wadliwość faktury a prawo do odliczenia
 • Korekta faktury pustej
 • Pusta faktura – analiza wyroków sądowych

15. Fakturowanie, w tym zaliczki, refaktury oraz szczególne przypadki fakturowania

 • Kontrole biznesowe

16. Sankcje przy wystawianiu i przyjmowaniu faktur, czyli

Sankcje podatkowe – art. 88 ust 3a/3b/4 Ustawy;

Sankcja administracyjna – art. 112c Ustawy

Sankcja karna skarbowa – art. 62 KKS

Sankcja karna – art. 170a oraz 171a KK

 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Zakres penalizacji KKS (art. 62)
 • Kodeks karny (art. 270a oraz 271a)
 • Zbieg przepisów (art. 8 KKS) • Kiedy KKS a kiedy KK ?

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Rozliczenia krajowe w podatku VAT 2018
 • Regulamin fakturowania – zagadnienia
 • Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
 • Skutki podatkowe związane z przesyłaniem faktur w formie elektronicznej – interpretacja indywidualna Izby Skarbowej
 • Broszura – Zmiany w zakresie fakturowania
 • Nieprawidłowe określenie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów
 • Objaśnienia podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych
 • 20180406 objasnienia do ustawy STIR
 • Interpelacja nr 606 do MF - Zapytanie w sprawie interpretacji art. 62 1 ustawy Kodeks karny skarbowy w zakresie pojęcia wadliwego wystawienia faktury lub rachunku
 • Interpretacja ogólna MRiF z dnia 6 października 2017 r
 • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24.06.2016 - stawki podatku
 • Odpowiedź na interpelację - należyta staranność w podatku VAT
 • Uchwała - skarga od przedłużenia zwrotu VAT
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego
 • Wyrok NSA z 2015005-14, I FSK 382/14 – dotyczy pierwszego zasiedlenia

Film wideo ze szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat krajowego rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 •  czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 197 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 197 zł brutto