dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 oraz 2021 roku

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 01 min 47 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Podobnie jak w podatku VAT, ustawodawca w 2020 oraz z początkiem 2021r. wprowadził szereg zmian do przepisów o podatkach dochodowych. Odnoszą się one za-równo do nowych rozwiązań, jak np. tzw. podatek estoński lub objęcie podatkiem CIT spółek jawnych i komandytowych, ale modyfikują lub doprecyzowują dotychczasowe rozliczenia.

Szkolenie skupiać się będzie na prezentacji tych zmian w świetle aktualnej praktyki ich stosowania, z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe.

Program szkolenia:

Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych:

1. Tzw. podatek estoński;

2. Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT;

3. Ryzyko opodatkowania spółek jawnych podatkiem CIT;

Zmiany związane z poszczególnymi transakcjami:

1. Zmiany przy amortyzacji wybranych składników majątku;

2. Rozliczenie kosztów podatkowych przy płatnościach na rzecz podatników, których rachunki bankowe nie widnieją na tzw. białej liście;

3. Koszty związane z brakiem zapłaty w trybie mechanizmu podzielonej płatności;

Opodatkowanie źródeł finansowania:

1. Pożyczki w spółkach kapitałowych i osobowych; Faktury elektroniczne a inne dokumenty potwierdzające transakcje

2. Dopłaty w spółkach kapitałowych

3. Skutki podatkowe podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego (podstawowego);Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia podatników, w szczególności dotyczące stawki 0%

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – CIT estoński ( z uwzględnieniem Nowego Ładu) cz.1

• Kategorie płatności zysku ze spółki kapitałowej na rzecz udziałowców

• Wysokość efektywnego obciążenia w podatku ryczałtowym

• Podstawowa przesłanka wyboru podatku zryczałtowanego

• Dwa modele podatku

• Przesłanki podatku „ryczałtowego” w Polsce

• Wybór podatku zryczałtowanego

• Rezygnacja z podatku zryczałtowanego – przepis przejściowy

3. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – CIT estoński ( z uwzględnieniem Nowego Ładu) cz.2

• Nakłady inwestycyjne przy ryczałcie

• Podmiot rozpoczynający działalność lub mały podatnik

• Okres przejściowy

• Kategorie kapitałów i ich ewidencja przy ryczałcie

• Przedmiot opodatkowania przy ryczałcie

• Pojęcie ukrytych zysków

• Reprezentacja

• Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (przykład MF)

• Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych (stanowisko MF)

• Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

• Termin płatności podatku

4. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – spółki komandytowe cz.1

• Obciążenia podatkowe spółek osobowych i kapitałowych w 2021r.

• Cechy spółki komandytowej –odpowiedzialność komandytariuszy

• Reprezentacja spółki komandytowej

• Reprezentacja spółki komandytowej –uchwała SN z dnia 7.09.2018 r. (III CZP 42/18)

• Reprezentacja spółki komandytowej –uchwała SN z dnia 31.01.2019 r. (III CZP 71/18)

• Reprezentacja spółki komandytowej –czynności z samym sobą

• Reprezentacja spółki komandytowej –podsumowanie

5. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – spółki komandytowe cz.2

• Rozliczenie wspólników przez okres 01-04.2021r.

• Wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem statusu podatnika CIT

• Schemat czasowy

• Dwuetapowość opodatkowania spółki

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy – PIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy – CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy – zwolnienie PIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy – przykłady

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy – przykłady

• Wypłata zysku na rzecz udziałowca będącego spółką kapitałową

• Kredyt podatkowy przy wypłacie zysku na rzecz komplementariusza

6. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – spółki komandytowe cz.3

• Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie komplementariusza – koncepcje

• Moment opodatkowania

• Moment opodatkowania – stanowisko DKIS

• Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 lipca 2021r.

• Obowiązki ewidencyjne

• Ryzyko podatkowe określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

• Spółki „osobowe” w perspektywie Nowego Ładu

7. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych – spółki jawne

• Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka jawna

• Zgłoszenie spółki jawnej „do PIT”

• Spółki jawne jako podatnicy CIT – Formularze

• Problem nowopowstałych spółek jawnych – termin zgłoszenia

• Problem nowopowstałych spółek jawnych – aktualne stanowisko DKIS

8. Poszczególne zmiany w rozliczeniach

• Rozliczanie strat podmiotów przejętych (Ustawa o CIT)

• Nowy próg dokumentacyjny (dokumentacja cen transferowych)

• Nowy próg dokumentacyjny – obowiązek weryfikacji udziałowca

• Pojęcie środków używanych (amortyzacja) doprecyzowanie

• Brak kosztu podatkowego – przesłanki

• Płatności gotówkowe – płatności cząstkowe

• Płatności gotówkowe – jak liczyć 15 tys?

• Brak płatności na białą listę (01-07-2020)

• Opis MPP na fakturze

• Interpretacja ogólna MF

9. Opodatkowanie źródeł finansowania

• Struktura źródeł finansowania

• Przykłady źródeł finansowania

• Finansowanie udziałowe spółki przez właścicieli

• Dopłaty – przepisy KSH (sp. z o.o.)

• Dopłaty – przepisy podatkowe

• Koszty finansowania udziałowego (2020)

• Pożyczka od udziałowca

• Pożyczka na rzecz spółki komandytowej a podatek PCC

• Pożyczka partycypacyjna

• Pożyczki przy podmiotach powiązanych

• Stawki oprocentowania przy pożyczkach pomiędzy podmiotami powiązanymi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Aktualna praktyka rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 i 2021 roku. ;
 • Interpretacja dot. obowiązku informacyjnego przy przekształceniu spółki jawnej;
 • Odpowiedź na interpelację poselską z dnia 08.01.2021r.
 • Podsumowanie PIBR dot. opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych;

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej aktualnej praktyki rozliczeń podatków dochodowych po zmianach w 2020 i 2021r..;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)