Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową przedsiębiorców

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 8 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 45 min. 50 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienia zagadnień kontrowersyjnych, które to są istotne z punktu widzenia bieżących rozliczeń podatkowych.

W celu ich wyjaśnienia wykorzystane zostaną aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz stanowiska Ministerstwa Finansów.  

Szkolenie składa się z trzech części. W pierwszej części omówione zostaną zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące zmian w podatku VAT (pakiet SLIM VAT 3), w drugiej zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi spółek, z kolei trzecia część obejmować będzie pozostałe zagadnienia.

Program szkolenia:

1) Pakiet SLIM VAT 3

2) Zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi spółek

3) Pozostałe zagadnienia

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek SLIM VAT 3

•  Pakiet SLIM VAT – prekonsultacje

• Mały podatnik

• Kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących

• WDT – dokumenty potwierdzające wywóz otrzymane z opóźnieniem

• WNT – brak obowiązku posiadania faktury dla zachowania prawa odliczenia VAT

• Fikcja prawna zakładająca, że proporcja =100%

• Rozliczanie różnic między proporcją wstępną a proporcja ostateczną

• Wystawianie faktury zaliczkowej, gdy dostawa/usługa występuje w tym samym okresie rozliczeniowym

• Przechowywanie raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych

• Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – obniżenie preferencyjnych stawek

• Dodatkowe zobowiązania podatkowe – nowe wyłączenie

• Korygowanie transakcji rozliczonych w OSS- przypadki szczególne

• Zmiany w ustawie Prawo bankowe

• Pozostałe zmiany

3. Zagadnienia związane z rozliczeniami podatkowymi spółek

• Czy przychody z udziału w zysku spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wykazuje się w CIT-8?

• Rozpoznawanie KUP w spółkach z o.o. osiągających wyłącznie przychody z udziału w zysku spółki komandytowej lub SKA

• Rozpoznawanie KUP w spółkach z o.o. osiągających przychody m.in. z udziału w zysku spółki komandytowej lub SKA

• Zmiana proporcji udziałów w zysku spółki transparentnej podatkowo

• Zmiana proporcji udziałów w zysku spółki osobowej w trakcie roku

• Zmiana proporcji udziałów w zysku spółki osobowej po zakończonym roku z mocą wsteczną

• Prawo komplementariuszy do odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę – zmiana statusu wspólników

• Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej

• Wynagrodzenie za prowadzenia spraw spółki osobowej – podatek VAT

• Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej – źródło przychodów w PIT i CIT

• Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej – rozliczanie KUP

• Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki osobowej – ZUS i ukryte dywidendy

• Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

• Uchwały o podziale zysku

4. Wybrane zagadnienia cz. 1

• Najem prywatny a działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT

• Najem prywatny na skali podatkowej bez zaliczek na PIT w 2022 roku

• Nierozliczona strata z najmu prywatnego opodatkowanego skalą podatkową po przejściu na ryczałt

• Brak możliwości rozliczania kosztów nie wstrzymuje biegu amortyzacji

• Możliwość wstecznego obniżenia stawek amortyzacyjnych

5. Wybrane zagadnienia cz. 2

• Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców udzielających pomocy obywatelom Ukrainy

6. Wybrane zagadnienia cz. 3

• Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych

7. Wybrane zagadnienia cz. 4

• Przesunięcie terminów dotyczących sprawozdań finansowych i CIT – 8

8. Wybrane zagadnienia cz. 5

• Przedawnienie zobowiązania podatkowego – planowane zmiany w KKS

• Czynny żal – planowane zmiany w KKS

• Odsetki od zaległości podatkowych

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja - Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową przedsiębiorców

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej aktualnych problemów związanych z obsługą podatkowo-księgową przedsiębiorców;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto