Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową przedsiębiorców - maj 2021

Cena: 149 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 18 filmów o łącznym czasie trwania  06 godz. 07 min. 22 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienia bieżących problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

W celu ich rozwiązania wykorzystane zostaną aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów oraz stanowiska Ministerstwa Finansów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady i chronologia podejmowanych działań przy umarzaniu subwencji z PFR otrzymanej w ramach Tarczy 1.0.

Szkolenie składa się z trzech części. W pierwszej części omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT, w drugiej zagadnienia związane z podatkiem dochodowym, z kolei trzecia część obejmować będzie pozostałe aspekty.

 

Program szkolenia:

1) Podatek VAT, w tym:

pakiet SLIM VAT 2 – zapowiedzi MF dot. pakietu zmian dot. podatku VAT

zmiany w oznaczeniach stosowanych w JPK – projekt rozporządzenia zmieniającego

• sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a rozliczenie VAT

• aport nieruchomości do spółki a rozliczenie VAT

• karty paliwowe w świetle interpretacji ogólnej MF z dnia 15.02.2021 r. – dosta-wa towaru czy świadczenie usługi?

moment rozliczenia faktur korygujących po zmianach z 2021 roku

rozliczanie WNT i importu usług po wyrok TSUE z dnia 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19 – niezgodność ustawy o VAT z Dyrektywą UE

możliwość nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego po wyroku TSUE z dnia 15.04.2021 r. w sprawie C-935/19 – niezgodność ustawy o VAT z Dyrektywą UE.

2) Podatek dochodowy, w tym:

rozliczanie strat podatkowych z uwzględnieniem przepisów COVID-19

• środki trwałe w spółce cywilnej – wpływ współwłasności łącznej wspólników na prawo do Amortyzacji

• zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych przez podatników do ukończenia 26 roku życia – zakres ulgi po zmianach z 2021 roku, czy wszyscy zleceniobiorcy mogą skorzystać z ulgi?

• poczęstunek dla pracowników i zleceniobiorców - aktualna praktyka organów podatkowych

wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyska-niem statusu podatnika CIT – forma wypłaty i opodatkowanie

• opodatkowanie wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT – wyrok NSA vs. interpretacje Dyrektora KIS

co wliczamy do daniny solidarnościowej? – pozytywne skutki opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT dla wspólników począwszy od rozliczenia za rok 2021.

3) Pozostałe zagadnienia, w tym:

umarzanie subwencji PFR – chronologia działań oraz zagadnienia, na które powinniśmy zwrócić uwagę

• działalność gospodarcza osoby fizycznej zarejestrowana w mieszkaniu/domu a stawka podatku od nieruchomości

korekta JPK a obowiązek złożenia czynnego żalu - jak poprawnie złożyć czynny żal?

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek VAT cz.1

• Pakiet SLIM VAT – zapowiedzi MF

3. Podatek VAT cz.2

• Zmiany w oznaczeniach JPK

4. Podatek VAT cz.3

• Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej w rozliczenie VAT

• Aport nieruchomości do spółki a rozliczenie VAT

5. Podatek VAT cz.4

• Karty paliwowe w świetle interpretacji ogólnej MF

6. Podatek VAT cz.5

• Korekta zmniejszająca - sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Korekta zmniejszająca

7. Podatek VAT cz.6

• Rozliczanie WNT i importu usług po wyroku TSUE z dnia 18.03.2021r.

• Możliwość nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego po wyroku TSUE z dnia 15.04.2021r.

8. Podatek dochodowy cz.1

• Rozliczanie strat podatkowych – przykłady

9. Podatek dochodowy cz. 2

• Środki trwałe w spółce cywilnej – wpływ współwłasności łącznej wspólników na prawo do amortyzacji – przykłady, wyjątek

10. Podatek dochodowy cz. 3

• Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych przez podatników do ukończenia 26 roku życia

11. Podatek dochodowy cz.4

• Poczęstunek dla pracowników i zleceniobiorców jako KUP

12. Podatek dochodowy cz. 5

• Wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem statusu podatnika CIT

13. Podatek dochodowy cz. 6

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT – przykłady

14. Podatek dochodowy cz. 7

• Co wliczamy do daniny solidarnościowej?

15. Pozostałe zagadnienia cz. 1

• Działalność gospodarcza osoby fizycznej zarejestrowana w mieszkaniu/domu a stawka podatku od nieruchomości

16. Pozostałe zagadnienia cz. 2

• JPK a czynny żal

17. Pozostałe zagadnienia cz. 3

• Umarzanie subwencji PFR

18. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja - Aktualne problemy związane z obsługą podatkowo-księgową przedsiębiorców – maj 2021

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej bieżących aktualnych problemów związanych z obsługą podatkowo - księgową przedsiębiorców  - maj 2021
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 149 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 149 zł brutto