dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dot. kontroli podatkowej

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 5 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 08 min 22 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Coraz częściej organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające, które zastępują dotychczasowe kontrole podatkowe lub celno – skarbowej.

Dopiero po zebraniu materiału dowodowego w toku czynności sprawdzających, podejmują decyzję o wszczęciu kontroli.

Dla podatników oznacza to konieczność całkowicie odmiennego podejścia do żądań ze strony organów podatkowych.

Szkolenie omawiać będzie poszczególne rodzaje czynności sprawdzających oraz wybrane zagadnienia kontroli podatkowej.

W szczególności uwaga zostanie zwrócona na instrumenty prawne, które mogą wy-korzystać podatnicy w ramach prowadzonych czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.

Program szkolenia:

1. Czynności sprawdzające:

• Rodzaje czynności sprawdzających;

• Regulacje prawne wykorzystywane przy czynnościach sprawdzających;

• Instrumenty ochrony podatników przy czynnościach sprawdzających;

2. Gromadzenie dowodów przy czynnościach sprawdzających:

• Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich czynnościach;

• Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej;

• Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków przy czynnościach sprawdzających;

3. Elementy kontroli podatkowej;

• Wszczęcie kontroli po czynnościach sprawdzających;

• Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;

• Korekty deklaracji przy kontrolach podatkowych;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Postępowanie – zestawienie

3. Czynności sprawdzające i art. 155 Ordynacji

 • Procedury gromadzenia danych przez organy podatkowe
 • Przedmiot kontroli
 • Przedmiot czynności (Ordynacja)
 • Ustawa o KAS – czynności sprawdzające (art. 79)
 • Czynności sprawdzające – istota
 • Gromadzenie materiałów dowodowych
 • Odpowiednie stosowanie przepisów postępowania
 • Pełnomocnik przy czynnościach sprawdzających
 • Sankcje przy czynnościach sprawdzających
 • Przedłużenie zwrotu podatku – skarga do sądu
 • Uzasadnienie przesunięcia terminu zwrotu
 • Moment doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu
 • Wezwanie – podstawa prawna, zakres żądania, „tworzenie” dowodów, wyjaśnienia a zeznania
 • Interpretacja art. 199 w powiązaniu z art. 155 Ordynacji

4. Gromadzenie dowodów

 • Uprawnienia organów przy czynnościach sprawdzających
 • Postępowanie dowodowe przy deklaracjach
 • Czynności sprawdzające – regulacja
 • Czynności sprawdzające – charakter dowodów
 • Księgi w formie elektronicznej
 • Pozostałe środki dowodowe przy czynnościach sprawdzających
 • Przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień
 • Dowody - zasady postępowania (Rozdział 11, Dział IV)
 • Zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu dowodowym
 • Ciężar dowodu
 • Środki dowodowe – zasada współdziałania
 • Dowód ze świadków
 • Zakres kognicji biegłego
 • Dowody z „prywatnych” opinii biegłego
 • Wnioski dowodowe podatnika
 • Odmowa przeprowadzenia dowodu
 • Udział podatnika przy przeprowadzeniu dowodu
 • Wypowiedzenie się podatnika co do przeprowadzonego dowodu
 • Ocena zgromadzonych dowodów
 • Dowolna ocena dowodów
 • Elementy decyzji
 • Uzasadnienie decyzji

5. Elementy kontroli podatkowej

 • Zakres regulacji
 • Zasady relacji pom. organem podatkowym a podatnikiem – PrP
 • Domniemanie uczciwości i rozstrzyganie wątpliwości faktycznych
 • Zasada domniemania uczciwości i rozstrzyganie o dowodach na korzyść przedsiębiorcy
 • Zasady prowadzenia kontroli – szczególne
 • Zastosowanie przepisów Ordynacji do kontroli podatkowej ( art. 292 Ordynacji)
 • Zamiar wszczęcia kontroli a wszczęcie kontroli
 •  Skutek zawiadomienia
 • Wyłączenia prawa do zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – Ordynacja (wybrane elementy)
 • Wyłączenia prawa do zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – art. 48 PrP (wybrane elementy)
 • Porównanie Ordynacji i Pr
 • Reprezentacja kontrolowanego
 • Miejsce kontroli – Ordynacja
 • Miejsce kontroli – PrP
 • Czas trwania kontroli (art. 55 PrP)
 • Przekroczenie okresu kontroli
 • Zaskarżenie przekroczenia czasu trwania kontroli
 • Zaskarżenie czynności kontrolnych
 • Tryb postępowania ze sprzeciwem
 • Przykład treści sprzeciwu
 • Zakończenie kontroli podatkowej – protokół
 • Termin do złożenia zastrzeżeń
 • Sankcja podstawowa
 • Sankcja preferencyjna
 • Wyłączenie sankcji
 • Wyrok TSUE w sprawie sankcji

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dot. kontroli podatkowej

2. Przykładowe wezwanie – czynności sprawdzajace

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Nabycie wiedzy dotyczącej czynności sprawdzających wybranych zagadnień dot. kontroli podatkowej
 • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
 • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)