Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem elementów JPK

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 8 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 15 min. 31 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób rozliczających podatki w takich jednostkach.

W ramach szkolenia omówione zostaną aktualne zasady i problemy związane z dokumentowa-niem i korygowaniem sprzedaży, z uwzględnieniem elementów nowego JPK.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie oznaczeniom GTU. Stosowanie właściwych ozna-czeń wymaga przede wszystkim prawidłowego zakwalifikowania towarów i usług na gruncie klasyfikacji statystycznych.

Nie ulega wątpliwości , że to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą naj-lepiej znają specyfikę własnej sprzedaży, stąd też bez ich wsparcia biura rachunkowe mogą nie być w stanie wywiązać się z obowiązków stosowania nowych oznaczeń.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również sankcje związane z błędami w nowym JPK.

 

Program szkolenia:

1) GTU w pliku JPK:

 • ogólne zasady stosowania oznaczeń GTU
 • grupy towarów i usług podlegające oznaczeniom
 • korygowanie błędów w zakresie oznaczeń GTU
 • konsekwencje nieoznaczenia lub niewłaściwego oznaczenia transakcji
 • postępowanie w przypadku otrzymania wezwania do skorygowania JPK w zakre-sie oznaczeń GTU

2) Dokumentowanie sprzedaży:

 • faktura czy rachunek? – dokumentowanie transakcji zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT
 • czy faktury powinny zawierać symbole GTU? – teoria vs. praktyka
 • wystawianie faktur do paragonów – konsekwencje z punktu widzenia nowego JPK
 • faktury uproszczone wg objaśnień podatkowych z dnia 16.10.2020 r.
 • sprzedaż bezrachunkowa a nowy JPK
 • wystawianie faktur przy sprzedaży niepodlegającej obowiązkowi fakturowania – skutki w nowym JPK
 • sprzedaż mieszana (opodatkowana i zwolniona) – zasady dokumentowania transakcji i ich wykazywanie w nowym JPK

3) Korygowanie sprzedaży:

 • faktura korygująca vs. nota korygująca
 • zasady wystawiania faktur korygujących
 • faktury korygujące a oznaczenia w nowym JPK
 • moment rozliczenia faktur korygującej w świetle projektowanych zmian 2021

4) Sankcje:

 • jakie są konsekwencję błędów w nowym JPK?
 • kiedy organ podatkowy może nałożyć sankcję i kto ponosi odpowiedzialność za błędy?
 • korygowanie pliku JPK a odpowiedzialność karna skarbowa – czy korekty nowe-go JPK wymagają składania czynnego żalu?
 • jak postępować w przypadku otrzymania wezwania do skorygowania błędów w nowym JPK?

5) Pytania i odpowiedzi

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. GTU w pliku JPK 1

a. Grupy towarów i usług - GTU

b. GTU_01

c. GTU_02

d. GTU_03

e. GTU_04

f. GTU_05

g. GTU_06

h. GTU_07 h. GTU_08

3. GTU w pliku JPK2

a. GTU_09

b. GTU_10

c. GTU_11

d. GTU_12

e. GTU_13

4. Dokumentowanie sprzedaży- pytania i odpowiedzi

5. Dokumentowanie sprzedaży

a. Dokumentowanie czynności zwolnionych z VAT

b. Kiedy należy wystawić rachunek

c. Czy faktury powinny zawierać oznaczenia GTU

d. Wystawianie faktur do paragonów

e. Faktury uproszczone

f. Sprzedaż bezrachunkowa

g. Faktura na żądanie

h. Wystawianie faktur przy sprzedaży niepodlegającej obowiązkowi fakturowa-nia

i. Sprzedaż mieszkania w pliku JPK

6. Korygowanie sprzedaży

a. Faktura korygująca - przyczyny

b. Faktura korygująca – skonto z tytułu wcześniejszej płatności

c. Faktura korygująca – korekta pozycji nieobowiązkowych na fakturze

d. Faktura korygująca – elementy

e. Zbiorcza faktura korygująca

f. Rabat pośredni – rozliczanie VAT

g. Faktura korygująca „do zera”

h. Kilka faktur korygujących do tej samej faktury pierwotnej

i. Nota korygująca

j. Korygowanie danych nabywcy

k. Korygowanie JPK

l. Oznaczanie faktur korygujących w ewidencji

ł. Korekta zmniejszająca – sprzedawca

m. Korekta zmniejszająca – nabywca

n. Korekta zmniejszająca w praktyce

o. Korekta zwiększająca - sprzedawca

7. Sankcje

a. Sankcje – kara pieniężna

b. Sankcje - KKS

8. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Dokumentowanie sprzedaży z uwzględnieniem elementów JPK

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dokumentowania sprzedaży z uwzględnieniem elementów JPK
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto