dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Faktury ustrukturyzowane oraz pozostałe zagadnienia związane z wystawianiem faktur

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 7 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 58 min 12 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Wiele zmian, które w ostatnim okresie zostały wprowadzone do przepisów ustawy o VAT, nie pominęło również zagadnień związanych z fakturowaniem.

Tendencja do pełnej elektronizacji prowadzonych przez podatnika ewidencji jest przesłanką wprowadzenia elektronicznych faktur ustrukturyzowanych.

W początkowym okresie rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, aczkolwiek docelowo nowe rozwiązania będą obligatoryjne.

Szkolenie omawia nowe rozwiązania związane z fakturowaniem na tle obecnie obowiązujących przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Program szkolenia:

 • Propozycje elektronicznego wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej;
 • Terminy wejścia w życie nowych przepisów;
 • Faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane;
 • Krajowy System e-Faktur (KSeF);
 • Wystawianie faktur w systemie KSeF;
 • Faktury korygujące, duplikaty itp.
 • Preferencje dla podatników stosujących nowe rozwiązania;
 • Pozostałe zagadnienia związane z wystawianiem faktur przez podatników po-datku VAT.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Faktura ustrukturyzowana – projekt zmian cz. 1

• E-FAKTURY – NOWELIZACJA

• Faktura – definicja

• Fakultatywność faktury ustrukturyzowanej

• Poświadczenia

3. Faktura ustrukturyzowana – projekt zmian cz. 2

• Korekty faktur ustrukturyzowanych – sprzedawca

• Korekty faktur ustrukturyzowanych – kupujący

• Nowy termin zwrotu podatku

• Noty korygujące

• Zapewnienie autentyczności

4. Faktura ustrukturyzowana – projekt zmian cz. 3

• Sposób wystawienia faktury

• Krajowy system E-FAKTUR

• Okres przechowywania

5. Faktura – jej funkcje w obrocie gospodarczym

• Funkcje faktury

• Zawarcie umowy

• Faktura jako oświadczenie woli/umowa

• Dokumentacja transakcji – umowa

• Termin płatności

• Przejście prawa własności rzeczy

• Warunek a przejście prawa własności

• Kolejność zaspokojenia – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

• Faktury w postępowaniu windykacyjnym

• Podstawy wydania nakazu zapłaty (485 KPC)

• Dowód księgowy

• Faktura PRO – FORMA w prawie bilansowym

• Wadliwość faktury

6. Wystawianie faktur

• Autentyczność i integralność

• Zapewnienie autentyczności i integralności

• Kontrola biznesowa

• Wiarygodna ścieżka audytu

• Wiarygodność ścieżki audytu

• Wygląd faktury

• Treść faktury – zakres minimalny

• Data

• Numer faktury

• Nazwa i adres

• Nazwa skrócona

• Imię i nazwisko a dodatkowe oznaczenia

• Adres osoby fizycznej

• NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

• Brak numeru przy świadczeniu usług

• Przedmiot transakcji

• Uszczegółowienie treści faktury

• Podatek

• Faktury w języku obcym

• Waluta na fakturze

• Przeliczenie waluty – moment powstania obowiązku podatkowego

• Przeliczenie waluty – wystawienie faktury

• Dopisek MPP i sankcje

• Co to jest MPP

• Faktura zaliczkowa

• Kiedy zaliczka jest zaliczką?

• Termin wystawienia faktury

• Wcześniejsza zaliczka a faktura pusta

• Sukcesja uniwersalna

7. Zmiana treści faktury i odpowiedzialność

• Wystawienie noty korygującej

• Status wystawcy noty

• Zakres danych zmienianych notą – stanowisko sądu

• Zakres danych zmienianych notą – stanowisko organów

• Rodzaje odpowiedzialności

• Odpowiedzialność podatkowa

• Sankcja podatkowa

• KKS – przepisy prawa

• Przypadek mniejszej wagi

• Nierzetelność i wadliwość

• Faktura „pusta” a odpowiedzialność karnoskarbowa

• Kodeks karny (Art. 270a oraz 271a)

• Zbieg przepisów (Art. 8 KKS)

• Kiedy KKS a kiedy KK?

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Faktury ustrukturyzowane oraz pozostałe zagadnienia związane z wystawianiem faktur;

2. Projekt ustawy nowelizującej w zakresie e-Faktur;

3. Objaśnienia MF dot. wystawiania faktur (2019)

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy z zakresu faktur ustrukturyzowanych oraz pozostałych zagadnień związanych z wystawianiem faktur;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)