Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

Forma opodatkowania w 2022 roku w Polskim Ładzie

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  03 godz. 54 min 19 s.
  • bogate materiały szkoleniowe

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia dowiesz się, jaką FORMĘ OPODATKOWANIA wybrać w 2022 roku, aby zminimalizować obciążenia podatkowo składkowe. 

Wszystko w oparciu na przykładach, w formie warsztatowej w połączeniu z sesją pytań i odpowiedzi. 

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione:

• odliczenia (ulgi) wpływające na wybór form opodatkowania,

• wybór form opodatkowania dla różnych podmiotów jednego przedsiębiorcy

• wspólne rozliczenia a wybór formy opodatkowania

• wpływ dodatkowych przychodów (poza działalnością gospodarcza na wybór formy opodatkowania np. umowy zlecenia , umowy o pracę, powołania i najmu prywatnego)

• wady i zalety JDG (spółek transparentnych podatkowo - spółek cywilnych, jawnych i partnerskich a spółki prawa handlowego)

Powyższe zagadnienia omówione zostaną zarówno dla firm istniejących jak i nowo powstałych a także po likwidacji (analiza szeregu wyboru form opodatkowania).

Program szkolenia:

1. Omówienie wysokości opodatkowania dla różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej z tabelarycznej podsumowaniem zasad ustalania wysokości podatku, wad i zalet.

2. Najem prywatny - Omówienie zasad wyboru form opodatkowania dla małżonków dysponujących majątkiem osobistym i prywatnym

3. Ulgi dla klasy średniej, dla seniorów, powracających z zagranicy, rodziców 4+ = jak najkorzystniej wykorzystać ulgi ?

4. Ordynacja podatkowa - wzór wniosków do urzędu skarbowego wraz z arkuszem pomocniczym

5. Czy warto "dzielić" albo "łączyć" firmy, a jeśli tak to dlaczego ?

6. Przykłady łączenia wielu działalności w różnych formach opodatkowania na przy-kładach wskazanych przez uczestników szkolenia.

Tematy poszczególnych filmów:

Film 1

  • Omówienie programu szkolenia
  • Nieewidencjonowana działalność gospodarcza

Film 2

Najem prywatny

Film 3

Ulga dla klasy średniej

Film 4

Ulga na powrót

Film 5

Ulga dla podatnika 4+

Film 6

Ulga dla seniorów

Film 7

  • Pytania i odpowiedzi
  • Formy opłacania podatków przez osoby fizyczne

Film 8

Łączenie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych

Film 9

  • Wykluczenia w przeciągu roku z danej formy opodatkowania
  • Zmiana w przeciągu roku formy opodatkowania

Film 10

Wyjaśnienia dodatkowe

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Forma opodatkowania w 2022 roku w Polskim Ładzie.

2. WNIOSEK O OGRANICZENIE POBORU ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

3. WNIOSEK W SPRAWIE OGRANICZENIA POBORU ZALICZEK NA PODATE

Materiały dodatkowe:

1. Analiza form opodatkowania

2. Analiza spółka

3. Kalkulator przykłady ulgi dla klasy średniej

4. Zmiany w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych Zmiana składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu. Pytania seminarium

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej form opodatkowania w 2022 roku w Polskim Ładzie;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Izabeli Leśniewskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)