dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 6 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 11 min 43 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Mimo wzrastającej elektronizacji związanej z dokumentowaniem transakcji gospodarczych, faktura wciąż pełni najważniejszą funkcję w rozliczeniach podatkowych. Dotyczy to zarówno wykorzystywania faktur w rozliczeniach podatkowych, jak też pełnienia przez faktury funkcji umowy pomiędzy przedsiębiorcami. Faktura często jest wykorzystywana w postępowaniu windykacyjnym oraz może stanowić dokument na potrzeby zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym.

Szkolenie skupiać się będzie przede wszystkim na podatkowych konsekwencjach związanych z wystawieniem lub rozliczeniem faktury. Niemniej jednak niezbędne jest odniesienie się do innych funkcji faktury w obrocie gospodarczym.

Program szkolenia:

Faktura – jej funkcje w obrocie gospodarczym:

1. Faktura jako dokument handlowy;

2. Kiedy umowa zastępować będzie umowę pomiędzy stronami transakcji ?

3. Funkcje faktury przy windykacji i zabezpieczaniu należności;

4. Faktura w prawie bilansowym.

Faktury, w tym faktury elektroniczne w podatku VAT i podatkach dochodowych;

1. Pojęcie faktury i jej treść;

2. Moment wystawienia faktury;

3. Faktury uproszczone (paragony z numerem NIP).

Zmiana treści faktury:

1. Korekty i refaktury;

2. Anulowanie i wystawianie not korygujących; 

3. Sankcje związane z nieprawidłowym wystawieniem i rozliczeniem faktury.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Faktura i jej funkcje w obrocie gospodarczym

• Przepisy prawa

• Funkcje faktury

• Zawarcie umowy

• Faktura jako oświadczenie woli/umowa

• Dokumentacja transakcji – umowa

• Termin płatności

• Przejście prawa własności rzeczy

• Warunek a przejście prawa własności

• Kolejność zaspokojenia – Kodeks postępowania cywilnego

• Faktury w postępowaniu windykacyjnym

• Podstawy wydania nakazu zapłaty (485 KPC)

• Dowód księgowy

• Faktura pro-forma w prawie bilansowym

• Wadliwość faktury

• „Puste” faktury – przepisy

• „Puste” faktury – orzecznictwo sądowe

• „Puste” faktury – wyrok WSA w Poznaniu

• „Puste” faktury – stanowisko ETS

• „Puste” faktury i anulowanie faktury

• „Puste” faktury a korekta

• Autentyczność i integralność

• Zapewnienie autentyczności i integralności

• Kontrola biznesowa

• Wiarygodna ścieżka audytu

3. Faktury, w tym faktury elektroniczne w podatku VAT i podatkach dochodowych cz. 1

• E-faktury – nowelizacja

• Faktura – definicja

• Faktura ustrukturyzowana

• Fakultatywność faktury ustrukturyzowanej

• Poświadczenia

• Korekty faktur ustrukturyzowanych – sprzedawca

• Korekty faktur ustrukturyzowanych – kupujący

• Nowy termin zwrotu podatku

• Noty korygujące

• Zapewnienie autentyczności […]

4. Faktury, w tym faktury elektroniczne w podatku VAT i podatkach dochodowych cz. 2

• Sposób wystawienia faktury

• Krajowy system e-faktur

• Okres przechowywania

• Wygląd faktury

• Treść faktury – zakres minimalny

• Data

• Numer faktury

• Nazwa i adres

• Nazwa skrócona

• Imię i nazwisko a dodatkowe oznaczenia

• Adres osoby fizycznej

• Numer identyfikacji podatkowej

• Brak numeru przy świadczeniu usług

• Przedmiot transakcji

• Uszczegółowienie treści faktury

• Podatek

• Faktury w języku obcym

• Waluta na fakturze

• Przeliczenie waluty – moment powstania obowiązku podatkowego

• Przeliczenie waluty – wystawienie faktury

5. Faktury, w tym faktury elektroniczne w podatku VAT i podatkach dochodowych cz. 3

• Dopisek MPP i sankcje

• Co to jest MPP?

• Faktury do 450zł

• Faktura zaliczkowa

• Kiedy zaliczka jest zaliczką?

• Termin wystawienia faktury

• Wcześniejsza zaliczka a faktura pusta

• Stosowanie faktur elektronicznych

• Sukcesja uniwersalna

6. Zmiana treści faktury

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – warunki

• Faktury na rzecz osób fizycznych

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Korekta zmniejszająca – wystawienie faktury

• WEW – zmiana w JPK (01.07.2021)

• Wystawienie noty korygującej

• Status wystawcy noty

• Zakres danych zmienianych notą – stanowisko sądu

• Zakres danych zmienianych notą – stanowisko organów

• Rodzaje odpowiedzialności

• Odpowiedzialność podatkowa

• Sankcja podatkowa

• Przypadek mniejszej wagi

• Nierzetelność i wadliwość

• Faktura „pusta” a odpowiedzialność karnoskarbowa

• Kodeks karny (Art. 270a oraz 271a)

• Zbieg przepisów (ART.8 KKS)

• Kiedy KKS a kiedy KK?

• Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Funkcje faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych

2. Projekt ustawy nowelizującej w zakresie e-Faktur

3. Objaśnienia MF dot. wystawiania faktur (2019)

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy z zakresu funkcji faktur w rozliczeniach transakcji gospodarczych;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

• pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności

• drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)