Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu

Cena: 349 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 9 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 9 min. 37 s.
 •  materiały w formie pdf/word/excel

Opis:

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania list płac po wejściu w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu oraz późniejszych zmian.

Program szkolenia:

I. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Wejście w życie z dniem 24 lutego 2022 r.

II. Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składek społecznych i zdrowotnych – SKA („spółka celebrytka”)

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

III. Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej - osoby powołane

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. czy 01 lipca 2022 r?

IV. Roczne i miesięczne obowiązki płatnika

Od 01 stycznia i od 01 lipca 2022 r.

 

A. Nowe ulgi

„Ulga dla klasy średniej”

1. Jakich źródeł przychodów nie dotyczy ulga dla klasy średniej

2. Do kogo jest skierowana ulga dla klasy średniej:

3. Przychody ze stosunku pracy → co jest podstawą do limitu ulgi dla klasy średniej.

4. Ulga dla klasy średniej we wspólnym rozliczeniu. Kiedy wspólne rozliczenie przyniesie „stratę” podatkową, a kiedy „korzyść” podatkową?

 • „Ulga na powrót”
 • „Ulga dla seniorów”
 • „Ulga dla podatników wychowujących co najmniej 4 dzieci”

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r

 

B. Polski Ład w podatkach

 • skala podatkowa – czy tylko 120 tys .?
 • kwota wolna od podatku w dwóch odsłonach – wspólny limit dla nowych ulg i 50% KUP
 • 50% KUP – podwyższenie do 120 tys. i możliwość rezygnacji z ich stosowania,
 • wynagrodzenia na przełomie roku - przepisy obowiązujące, to przepisy z dnia wypłaty,
 • samochód służbowy do celów prywatnych,
 • nowe druki oświadczeń

  • pracowników
  • zleceniobiorców
  • osób na praktykach absolwenckich

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

V. Roczne i miesięczne obowiązki płatnika

zmiany od 01 stycznia 2023

VI. Podatkowe i finansowe konsekwencje nielegalnego zatrudniania i zaniżania wynagrodzeń .

VII. Dyrektywy EU w tym work-life balance

VIII. Zmiany w zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa (najważniejsze zmiany)

Filmy :

1. Omówienie programu szkolenia

2. Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu cz. 1

 • Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
 • Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składek społecznych i zdrowotnych – SKA („spółka celebrytka”)

3. Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu cz. 2

 • Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej 
 • Funkcje społeczne i obywatelskie – podsumowanie i zmiany

4. Roczne i miesięczne obowiązki/uprawnienia płatnika

5. Nowe ulgi

 • Ulga dla klasy średniej
 • „Ulga na powrót” 
 • „Ulga dla podatnika 4+” 
 • „Ulga dla seniorów”

6. Tabelaryczne podsumowanie zmian

7. Moment ujęcia w KUP wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS

8. Omówienie arkusza kalkulacyjnego

9. Polski Ład 2.0 – przepisy przejściowe

 • Pytania i odpowiedzi

1. Prezentacja – Jak prawidłowo sporządzić listę płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu

Materiały dodatkowe

1. Prezentacje:

• JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ LISTĘ PŁAC WG NOWYCH PRZEPISOW POLSKIEGO ŁADU? - aktualizacja z dnia 25.05.2022r.

• JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ LISTĘ PŁAC WG NOWYCH PRZEPISOW POLSKIEGO ŁADU. ANALIZA ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA ZA ROK 2022 – z dnia 27 maja 2022r.

2. Informacja o warunkach zatrudnieniaw języku polskim i ukraińskim w formacie pdf i w plikach do edycji

3. Oświadczenie o posiadaniu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim i ukraińskim w formacie pdf i w plikach do edycji

4. PORÓWNANIE KOSZTÓW I WYPŁAT Z PRZYSTĄPIENIEM DO I REZYGNACJĄ Z PPK - UMOWA O PRACĘ DO KWOTY 14805 ZŁ BRUTTO (1/12 rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych) pdf – przykłady:

• pensja 292

• pensja 350

• pensja 1086

• pensja 1194

• pensja 3192

• pensja 3248

• pensja 5700

• pensja 5701

• pensja 8549

• pensja 8550

• pensja 11141

• pensja 12800

5. Arkusz kalkulacyjny – naliczanie pensji - stan od 01 lipca 2022r.

6. Umowa o pracęwzór w języku polskim i ukraińskim w formacie pdf i w plikach do edycji

7. Umowa zlecenia - wzór w języku polskim i ukraińskim w formacie pdf i w plikach do edycji

8. WPI/200000/43/564/2016, Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez studenta w wieku 23 lat, studiującym na francuskiej uczelni. - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

9. Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację poselską dotyczącą interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2021 r. poz. 2105 ze zm.)

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej Prawidłowego sporządzania listy płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Izabeli Leśniewskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)