Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

Jak prawidłowo sporządzić Listę Płac wg. NOWYCH przepisów Polskiego Ładu oraz inne zmiany

Cena: 297 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 8 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 05 godz. 38 min. 08 s.
 •  materiały w formie pdf/word/excel

  • w tym, wzory oświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników w języku polskim i ukraińskim
  • kalkulatory w formie arkuszy kalkulacyjnych

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania list płac po wejściu w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu oraz późniejszych zmian, w tym nowych Ustaw z 9 i 12 marca.

 

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • jak naliczać wynagrodzenia po ostatnich zmianach?
 • czy korygować i ewentualnie w jakim zakresie wcześniejsze miesiące?

Otrzymasz:

 • arkusze kalkulacyjne do wyliczania wynagrodzeń w tym też wynagrodzeń z nową stawką (12%), która będzie obowiązywać od lipca oraz
 • wzory dokumentów potrzebnych do zatrudniania pracowników w języku polskim, angielskim i ukraińskim (duża ilość uchodźców).

Program szkolenia:

I. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

 • kogo dotyczą nowe przepisy
 • warunki uznania legalności pobytu w ramach specustawy
 • podatkowe aspekty legalnego zatrudnienia

Wejście w życie z dniem 24 lutego 2022 r.

II. Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej – osoby Powołane

 • obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • podmioty zobowiązane do pobierania i opłacania składek

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

III. Roczne i miesięczne obowiązki płatnika

A. Nowe ulgi "Ulga dla klasy średniej"

1. Jakich źródeł przychodów nie dotyczy ulga dla klasy średniej

2. Do kogo jest skierowana ulga dla klasy średniej

3. Przychody ze stosunku pracy → co jest podstawą do limitu ulgi dla klasy średniej.

4. Ulga dla klasy średniej we wspólnym rozliczeniu. Kiedy wspólne rozliczenie przyniesie „stratę” podatkową, a kiedy „korzyść” podatkową?

„Ulga na powrót”

„Ulga dla seniorów”

„Ulga dla podatników wychowujących co najmniej 4 dzieci”.

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

B. Polski Ład w podatkach

 • skala podatkowa – czy tylko 120 tyś .?
 • kwota wolna od podatku w dwóch odsłonach – wspólny limit dla nowych ulg i 50%KUP
 • 50% KUP – podwyższenie do 120 tyś. i możliwość rezygnacji z ich stosowania,
 • wynagrodzenia na przełomie roku - przepisy obowiązujące, to przepisy z dnia wypłaty,
 • samochód służbowy do celów prywatnych,
 • nowe druki oświadczeń

  • pracowników
  • zleceniobiorców
  • osób na praktykach absolwenckich

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

IV. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

 • imienne raporty miesięczne
 • obowiązki płatnika składek
 • terminy i sposób realizacji obowiązków przez płatnika składek

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

V. Funkcje społeczne i obywatelskie – podsumowanie i zmiany

 • źródła przychodów
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście
 • zwolnienia przedmiotowe
 • koszty uzyskania przychodów

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

VI. Podatkowe i finansowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia, a także zaniżania wynagrodzeń

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

VII. Dyrektywy EU w tym work-life balance

Planowane wejście w życie z dniem 01/02 sierpnia 2022 r.

VIII. Zmiany w zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa (najważniejsze zmiany)

Wejście w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

Filmy:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

3. Nowa grupa objęta obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej - osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

4. Roczne i miesięczne obowiązki/uprawnienia płatnika

• Dlaczego tak trudno ustalić wypłaty netto?

• Przedziały wynagrodzeń I, II, III, IV, V, VI

• Druk PIT-2

5. Planowane zmiany - uchylenie przepisów odnośnie ulgi dla klasy średniej od 01 lipca 2022r.

• Ulga dla klasy średniej

• „Ulga na powrót”,

• „Ulga dla podatnika 4+”

• „Ulga dla seniorów”

• Analiza odpowiedzialności

• Pytania i odpowiedzi

6. Nowe wartości – planowane zmiany od 1 lipca 2022

• Tabelaryczne podsumowanie zmian – przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

• Ryczałty samochodowe

• Tabelaryczne podsumowanie zmian – przychody z zleceń, umów o dzieło, itp. (art.13 pkt 8 – nieograniczony obowiązek podatkowy)

• Ustawa o opiece zdrowotnej

• Tabelaryczne podsumowanie zmian – przychody z tytułu umów o praktyki absolwenckiej/staż uczniowski

• Podsumowanie zasad PIT2/UKŚ/ustawy o zaliczkach

• Opinia prawna w przedmiocie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022- w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy

7. Pozostałe zmiany

• Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

• Funkcje społeczne i obywatelskie – podsumowanie i zmiany

• Podatkowe i finansowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia i zaniżania wynagrodzeń

• Dyrektywy EU w tym work - life balance

• Zmiany w zasiłkach w razie choroby i macierzyństwa

8. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

Materiały szkoleniowe:

 • Obszerna prezentacja omawiająca wszystkie aspekty szkolenia

Arkusze kalkulacyjne

 • kalkulator wyliczania umów zleceń oraz wynagrodzeń w 2022 roku z uwzględnieniem stawki 12% obowiązującej od lipca
 • kalkulator naliczania pensji od 1 lipca 2022
 • podsumowanie zasad stosowania Pit 2 / UKŚ / Ustawy o zaliczkach

Oświadczenia

 • WNIOSEK o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osoby na umowieo praktyki absolwenckie/staż uczniowski (art. 35 ust. 1 pkt 8) (podstawa prawna: art. 35 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
 • WNIOSEK o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł w roku podatkowym (podstawa prawna art. 32 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
 • WNIOSEK o pobór zaliczek bez podstawowych kosztów uzyskania przychodów (podstawa prawna art. 32 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
 • WNIOSEK o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (podstawa prawna art. 32 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
 • OŚWIADCZENIE dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (podstawa prawna: art. 32 ust. 1g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
 • OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA NA 2022 r. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn. zm.)
 • WNIOSEK o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18) (podstawa prawna: art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
 • OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (podstawa prawna: art. 32 ust. 1g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
 • OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA NA 2022 r. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn. zm.)
 • Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek na podstawie art. 53a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez płatnika, tj. zleceniodawcy w rozumieniu art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z 9 marca 2022 r.)
 • Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek na podstawie art. 53a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez płatnika, tj. zakładu pracy w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 558 z 9 marca 2022 r.)

Oświadczenia w języku ukraińskim

Oświadczenia w języku angielskim

Inne, w tym:

 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 lutego 2022 r. dotycząca osób powołanych do pełnienia funkcji
 • Tabela oświadczeń dla Pracowników i Zleceniobiorców – wnioski i oświadczenia
 • Broszura MF – Polski Ład – Przewodnik dla Podatnika Pit 2
 • Broszura MF – Polski Ład – Przewodnik dla Podatnika Pit 0 – ulga dla pracujących Seniorów
 • Broszura MF – Polski Ład – Przewodnik dla Podatnika – ulga dla klasy średniej
 • Broszura MF – Polski Ład – Przewodnik dla Podatnika – ulga dla klasy średniej – co powinien wiedzieć Pracodawca

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej prawidłowego sporządzania listy płac wg nowych przepisów Polskiego Ładu oraz innych zmian;

2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącej Izabeli Leśniewskiej do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 297 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)