dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1-go października 2020r

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 12 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 08 min 23 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest odpowiedź na wszelkie możliwe pytania dotyczące problemów z prak-tycznym przygotowaniem, a następnie przesłaniem NOWEGO pliku JPK, ze szczególnym uwzględnieniem KOREKT oraz możliwych SANKCJI związanymi z błędami w powyższym zakresie.

Wiemy też, że nie do końca jasne są zasady stosowania niektórych oznaczeń GTU, problema-tyczne są również oznaczenia literowe transakcji TP, SW i EE.

Niniejsze szkolenie zapewni Państwu praktyczną wiedzę w zakresie nowego sposobu ozna-czania transakcji. W trakcie szkolenia zagadnienia teoretyczne poparte zostaną przykładami, które ułatwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Prowadzący zapozna Państwa także z NAJNOWSZYMI wyjaśnieniami MF.

Jeśli potrzebujecie konsultacji, a może chcecie TYLKO ugruntować już posiadaną wiedzę – to zapraszamy.

Program szkolenia:

1) Nowe regulacje w podatku VAT oraz nowe rozporządzenie dot. JPK_VDEK – zakres zmian.

2) Nowa struktura danych w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK;

3) Dane niezbędne do określenia wysokości podatku należnego i naliczonego;

4) Nowe pola związane z korektą podatku naliczonego, rozliczeniem zakupu kas fiskalnych oraz zaliczeniem zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe;

5) Dodatkowe dane identyfikujące wykonywane przez podatnika czynności;

6) Dotychczasowe pola w zakresie rozliczenia podatku należnego;

7) Nowe oznaczenia cyfrowe przedmiotu transakcji towarowej lub usługowej;

8) Oznaczenia literowe rodzajów transakcji;

9) Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży;

10) Ewidencja na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego;

11) Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego;

12) Dodatkowe oznaczenia dla określonych dowodów nabycia towarów oraz korekt;

13) Zasady stosowania wielu oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów;

14) Zasady korekt deklaracji, w tym części deklaracyjnej lub ewidencyjnej;

15) Deklaracje w rozliczeniach kwartalnych.

16) Sankcje za błędną identyfikację zdarzeń w nowym pliku JPK.

PYTANIA

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Podstawa prawna wdrożenia nowego pliku JPK

 • Pliki JPK – stan prawny do 30.09.2020r. (Ordynacja podatkowa)
 • Delegacja ustawowa (od 1-go października)
 • Struktura pliku – rozporządzenie(a)
 • Ewidencja faktur uproszczonych – przedłużenie terminu

3. Struktura pliku JPK cz.1

• Nowy plik JPK_VDEK=deklaracja

• Korekta pliku JPK

• Korekta poszczególnych części pliku

• Korekta części ewidencyjnej

• Korekta deklaracji

• Penalizacja JPK

• Pojęcie księgi – KKS

• Przesłanki penalizacji

• Społeczna szkodliwość czynu

4. Struktura pliku JPK cz.2

 • Kto ponosi odpowiedzialność ?

5. Struktura pliku JPK cz.3

 • Deklaracje pozostające bez zmian
 • Usługi taksówek – VAT -12 (wyjaśnienia MF)
 • Zaliczenie zwrotu podatku – wyjaśnienia MF
 • Oznaczenie miesiąca i kwartału
 • Zasady wprowadzania danych

6. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 1

 • Grupy oznaczeń
 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)
 • Alkohol etylowy – do spożycia?
 • GTU_02
 • GTU_03
 • GTU_05
 • GTU_06
 • GTU_07
 • GTU_08
 • GTU_09
 • GTU_09 – wyjaśnienia organów podatkowych
 • GTU_09 – wystawienie faktury wcześniej niż dostawa
 • GTU_10

7. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 2

 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)
 • Usługi doradcze
 • Klasyfikacje statystyczne (PKWiU)
 • Usługi transportowe i gospodarki magazynowej
 • Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
 • Usługa transportu jako element innej transakcji
 • Refakturowanie – wyjaśnienia MF

8. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 3

 • Ewidencja sprzedaży – oznaczenie procedur
 • Sprzedaż wysyłkowa (art. 2 UoVAT)
 • Oznaczenie SW – wyjaśnienia MF
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych (art.28k UoVAT)
 • Oznaczenie EE w praktyce ( wyjaśnienia MF)
 • Oznaczenie TP
 • Pojęcie znaczącego wpływu
 • Oznaczenia TT (procedura trójstronna uproszczona)
 • Oznaczenie I_42 oraz I_63 (WDT po imporcie)
 • Transfer bonu

9. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 4

 • Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów
 • Oznaczenie RO
 • Oznaczenie RO – jednostkowe faktury
 • Oznaczenie FP
 • Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży
 • Faktury korygujące a oznaczenie FP
 • Faktury do 450 zł

10. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 5

 • Ewidencje zakupu – oznaczenia transakcji
 • Import w ramach standardowej procedury (wyjaśnienia MF)
 • Zmiana decyzji importowej
 • Oznaczenie MPP
 • Ewidencje zakupu – oznaczenia dokumentów
 • Oznaczenie WEW przy zakupach

11. Ujmowanie transakcji w JPK

 • Metodyka oznaczania transakcji
 • Kilka oznaczeń
 • Moment transakcji w ujęcie w ewidencji
 • Zbiorcze informacje oraz zakupy z podatkiem należnym
 • Oznaczenie kodu kraju przy numerze NIP
 • Sprzedaż środków trwałych
 • Funkcja faktury w nowym JPKu
 • Faktury zaliczkowe
 • Refaktury
 • Korekty faktur
 • Korekty z art. 90a-90c UoVAT
 • Korekty przy MPP
 • Świadczenia złożone
 • JPK a zawieszenie działalności

Zagadnienia organizacyjne

 • Sposoby przesyłania plików JPK
 • Kody błędów

12. Sankcje w związku z nowym plikiem JPK

 • Sankcja administracyjna, art. 109 UoVAT
 • Sankcje KKS – art.56
 • Sankcje KKS – art. 61a (nowy)

Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Nowy plik JPK od 1-go października 2020r.
 • Rozporządzenie dot. JPK_VDEK
 • Broszura informacyjna MF dot. JPK
 • Objaśnienia MF dot. faktur uproszczonych
 • Rozporządzenie przedłużające termin ewidencji faktur uproszczonych w pliku JPK

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat rozliczania nowego JPK
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto