dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, w tym postępowanie dowodowe

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 6 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 53 min 26 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

W związku ze zwiększonym zakresem danych przekazywanych przez podatników organom podatkowym, zmienił się charakter prowadzonych kontroli. W coraz większym stopniu są to tzw. kontrole dedykowane, gdzie organ podatkowy a priori posiada już informacje o nieprawidłowościach i tylko analizuje dokumenty poświęcone wybranym transakcjom. Wymaga to od podatnika zupełne innego podejścia i za-chowania się w toku prowadzonych postępowań.

Szkolenie omawiać będzie zarówno kontrolę podatkową, jak też kontrolę celno – skarbową. Te dwa tryby postępowania w sposób całkowicie odmienny określają sposób działań organów podatkowych jak też prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.

Program szkolenia:

Kontrola podatkowa:

1. Zakres regulacji, Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;

2. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego;

3. Zaskarżanie czynności kontrolnych.

Dowody w kontroli podatkowej i celno – skarbowej:

1. Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich czynnościach;

2. Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej;

3. Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków;

Zakończenie kontroli;

1. Protokół oraz wynik kontroli;

2. Korekty deklaracji przy zakończeniu kontroli;

3. Sankcja administracyjna w przypadku korek deklaracji po kontroli.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Postępowanie – zestawienie

3. Kontrola podatkowa

• Zakres regulacji

• Właściwości - zmiany

• Przedmiot kontroli

• Zastosowanie przepisów Ordynacji do kontroli podatkowej (art. 292 Ordynacji)

• Zasady relacji pom. Organem podatkowym a podatnikiem – PrP

• Zasada domniemania uczciwości i rozstrzyganie o dowodach na korzyść przedsiębiorcy

• Rozstrzyganie wątpliwości – stan prawny (art. 11)

• Zasady prowadzenia kontroli – szczególne

• Zamiar wszczęcie kontroli a wszczęcie kontroli

• Skutek zawiadomienia

• Wszczęcie – przypadki szczególne

• Zakaz ponawiania kontroli

• Reprezentacja kontrolowanego

• Miejsce kontroli – Ordynacja

• Miejsce kontroli – PrP

• Sposób wykonywania czynności – PrP

• Czas trwania kontroli (art. 55PrP)

• Pojęcie „organu kontroli”

• Sposób liczenia dni kontroli

• Sobota

• Przekroczenie okresu kontroli

• Przedłużenie kontroli (art. 55 PrP)

• Zaskarżenie przekroczenia czasu trwania kontroli

• Zaskarżenie czynności kontrolnych

• Zaskarżenie postanowienia o odmowie rozpoznania sprzeciwu

• Odmowa Rozpoznania sprzeciwu – TK

• Zakończenie kontroli podatkowej – protokół

• Termin do złożenia zastrzeżeń

• Postępowanie po kontroli a zakres przedmiotowy

4. Kontrola celno – skarbowa

• Podstawa prawna i właściwości

• Ordynacja podatkowa w kontroli (art. 94)

• Przedmiot kontroli

• Uwzględnienie ryzyka

• Miejsce wykonywania kontroli (art. 59)

• Wszczęcie kontroli

• Kontrola celno – skarbowa, sankcja

• Uprawnienia a obowiązki podmiotów

• Termin kontroli

• Kontrola celno – skarbowa, zakończenie

• Przekształcenie kontroli celno – skarbowej w postępowanie podatkowe

• Powtórna korekta deklaracji

• Przyjęcie postępowania w zakresie unikania opodatkowania

• Zabezpieczenie przy unikaniu opodatkowania

5. Postępowanie dowodowe

• Zasady prawdy obiektywnej

• Ciężar dowodu

• Ciężar dowodu – nieujawnione źródła

• Ciężar dowodu – tzw. małe klauzule podatkowe

• Środki dowodowe – zasada współdziałania

• Środki dowodowe – ocena dowodów

• Dowody w postępowaniu

• Dopuszczenie dowodów z innych postępowań

• Informacje niejawne (podsłuchy)

• Informacje z banków

• Blokada rachunków – system STIR

• Informacje z organów zagranicznych

• Dokumenty urzędowe

• Dowód ze świadków

• Zakres kognicji biegłego

• Dowody z „prywatnych” opinii biegłego

• Wezwanie a przesłuchanie strony

• Wniosek o przeprowadzenie dowodu

• Badanie treści czynności prawnej

6. Pliki JPK przy kontroli

• Podstawa prawna przekazania – kontrola

• Podstawa prawna przekazania – czynności sprawdzające

• Dowody (kontrola i postępowanie podatkowe) – art. 193a

• Podpis i nośniki danych (Rozporządzenie wykonawcze)

• Pozostałe informacje dot. składania JPK

• Dowód ksiąg podatkowych (JPK)

• JPK_KR

• JPK_WB

• JPK_MAG

• JPK_FA

• Pozostałe struktury JPK

• Działania organów w praktyce

• Błędy w składanych plikach JPK

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, w tym postępowanie dowodowe

2. Pouczenie przy wszczęciu kontroli podatkowej;

3. Wezwanie do stawienia się przy wszczęciu kontroli podatkowej;

4. Przykład sprzeciwu.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy z zakresu kontroli podatkowej i celno-skarbowej, w tym postępowania dowodowego;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

• pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności

• drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)