dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki


przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego.Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Kontrowersyjne zagadnienia przy rozliczaniu podatków dochodowych i podatku VAT

Na przykładzie interpretacji ogólnych i indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych
Poradnik dla księgowych i biur rachunkowych

Forma: ebook

Złożoność polskiego systemu podatkowego prowadzi w oczywisty sposób do większego prawdopodobieństwa pomyłek przy bieżącym rozliczaniu należności podatkowych. Trend ten jest niezmienny od wielu lat, trudno więc liczyć na poprawę i uproszczenie tego systemu. Przyjąć musimy, że rozliczenia podatkowe będą w coraz bardziej skomplikowane. Tym samym coraz większa odpowiedzialność ciążyć będzie na księgowych, biurach rachunkowych i doradcach podatkowych.

Opis:

Zmiany systemu podatkowego idą w kierunku zwiększenia ilości potencjalnych rozwiązań, które podatnicy mogą wybrać. Jest to szczególnie widoczne w obszarze podatku VAT, gdzie kolejne nowelizacje wprowadzają alternatywne metody opodatkowania tych samych zdarzeń.

Wybór określonej formy pozostawiony jest podatnikowi, który swoją decyzję często musi uzasadnić, co ma miejsce np. przy świadczeniach złożonych. Z jednej strony pozwala to podatnikom w większym stopniu dostosowywać rozliczenia podatkowe do ich preferencji finansowych, organizacyjnych i prawnych. Z drugiej jednak prowadzi do większego ryzyka, gdyż organ podatkowy może mieć inny pogląd na zasady opodatkowania określonego zdarzenia.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje dziesięć zagadnień, które przy rozliczeniach podatkowych nastręczać mogą trudności dla podatników. Wybór tych zagadnień ma niewątpliwie subiektywny charakter, aczkolwiek uzasadniony jest zapytaniami otrzymywanymi w ramach prowadzonej praktyki doradcy podatkowego. Co ważne, dotyczą one głównie podstawowych elementów, tzw. elementów techniki podatkowej, które tworzą podatek.

Program opracowania:

Podatek VAT

1.Moment powstania obowiązku podatkowego.

 • Zasady ogólne a dostawy towarów na przełomie miesięcy.
 • Rozliczenie usług na przykładzie usługi budowlanej.
 • Powstanie obowiązku podatkowego w rozliczeniach transgranicznych.

  • Obowiązek przy WNT i imporcie usług – zmiany od 1-go stycznia 2017r.
  • Obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów.

 • Przykład – zmiana reguł Incoterms przy eksporcie.

2. Refakturowanie.

 • Istota refakturowania.
 • Metody refakturowania w podatku VAT.

  • Refakturowanie będące świadczeniem usługi.
  • Refakturowanie jako przeniesienie kosztu.

 • Refakturowanie mediów w ramach umów najmu lub dzierżawy.
 • Przykład – refaktura niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

3. Świadczenia złożone.

 • Świadczenia złożone w praktyce księgowego.
 • Kryteria przesądzającej o istnieniu świadczeń złożonych.
 • Świadczenia złożone przy stawce „zwolniony”.
 • Przykład – usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem.

4.  Stawki podatku.

 • Zasady stosowania stawek preferencyjnych i stawki „zwolniony”.
 • Wynajem nieruchomości a stawki podatku.5. Wadliwość faktury.
 • Odpowiedzialność z tytułu wystawienia wadliwej faktury.
 • Pojęcie „wadliwości” faktury.
 • Puste faktury – odpowiedzialność z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2017 roku.

PODATKI DOCHODOWE

6. Zbycie lub wynajem nieruchomości – źródło przychodów.

 • Modele opodatkowania.
 • Działalność gospodarcza.
 • Kryteria kwalifikujące najem lub sprzedaż nieruchomości jako działalność prywatną.
 • Przykład – wynajem nieruchomości pierwotnie przeznaczonych na sprzedaż.

7. Koszt uzyskania przychodu i moment jego rozliczenia.

 • Pojęcie kosztu podatkowego.

  • Wydatek podatnika.
  • Definitywność wydatku.
  • Związek wydatku z działalnością.
  • Wydatek poniesiony celem uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodu.
  • Dokumentacja wydatku.
  • Katalog wyłączeń.

 • Koszty bilansowe a koszty podatkowe.
 • Przykład - koszt podatkowy przy rozbieżnej kwalifikacji wydatku.

8. Należności przeterminowane w przepisach podatkowych.

 • Odpis aktualizujący lub wierzytelność nieściągalna.
 • Sprzedaż wierzytelności.
 • Przykład – proces sądowy a sprzedaż wierzytelności.

9. Świadczenia na rzecz pracowników.

 • Orzeczenia sądów w sprawie kwalifikacji świadczeń na rzecz pracowników.
 • Kryteria przesądzające o wyłączeniu przychodu po stronie pracownika.

  • Dobrowolność w nabyciu świadczenia.
  • Spełnienie świadczenia nastąpiło w interesie pracodawcy.
  • Zindywidualizowany charakter wydatku.

 • Przykład – nagrody dla pracowników.

10. Podatek u źródła.

 • Regulacje krajowe oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako podstawy prawne rozliczania podatku u źródła.
 • Zastosowanie obniżonej stawki lub wyłączenie obowiązku zapłaty podatku u źródła przez umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Przykład – podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

- ebook w formie pdf- Kontrowersyjne zagadnienia przy rozliczaniu podatków dochodowych i podatku VAT Na przykładzie interpretacji ogólnych i indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych - Poradnik dla księgowych i biur rachunkowych.
Dr Krzysztof Biernacki, Damian Staszak (rozdział 10), Bartosz Sokalski (rozdział 6)

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania.

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt.

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki „lista faktur”.

Cena e-booka: 49,00 zł brutto