dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 40 min 43 s.
  • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Zmiany wprowadzane z początkiem 2022r. koncentrują się przede wszystkim na modyfikacjach w obszarze rozliczeń podatków dochodowych, co skutkować będzie koniecznością zmiany form prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników.

Naliczanie składki zdrowotnej od dochodów w podatku PIT prowadzi do całko-witej zmiany przesłanek, które determinują wybór formy prawnej.

W coraz większym stopniu to podmioty rozliczające się podatkiem CIT będą atrakcyj-ne w perspektywie podatkowej.

Szkolenie koncentruje się na najważniejszych zmianach, które bezpośrednio przekładać się będą na rozliczenie podatków dochodowych dla przedsiębiorców z początkiem 2022 roku.

DODATKOWO ważnym celem szkolenia jest:

• przekazanie informacji, które pomogą w podjęciu ewentualnej decyzji o ZMIANIE formy prowadzenia działalności, a także

• pokazanie jak zmniejszyć negatywne skutki wprowadzanych zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Program szkolenia:

1.Zakres zmian związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w 2022 roku

• Wpływ składki zdrowotnej na formę prowadzenia działalności gospodarczej;

• Podatek dochodowy a ryczałt;

• Podatek PIT a podatek CIT –co jest korzystniejsze ?

2.Jednoosobowa działalność, spółka cywilna, jawna i partnerska –kiedy warto w tej formie prowadzić działalność ?

• Zasady opodatkowania (podatek PIT a ryczałt), w tym składka zdrowotna;

• Świadczenie usług przez podmioty rozliczające się podatkiem PIT na rzecz spółek ob-jętych podatkiem CIT –problem m.in. ukrytej dywidendy;

• Ryzyko zmian w przyszłości podatników rozliczających się podatkiem PIT;

3. Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej i SKA obecnie oraz w 2022 roku;

• Opodatkowanie komplementariuszy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie momentu poboru podatku;

• Opodatkowanie komandytariuszy oraz akcjonariuszy;

• Składka zdrowotna w tych podmiotach;

4.Opodatkowanie spółek kapitałowych, w tym podatek zryczałtowany, tzw. CIT estoński:

• Efektywne opodatkowanie spółek kapitałowych;

• Składki zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym zasady rozliczeń PSA;

• Podatek zryczałtowany –CIT estoński;

• Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu;

5.Nowe przepisy dot. rozliczeń podatkowych w podatkach dochodowych:

• Wybrane ulgi dla przedsiębiorców;

• Nowe zwolnienia;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Zakres zmian w zakresie działalności gospodarczej cz. 1

• Nowy Ład –stan prac na ustawą

• Kategorie spółek –perspektywa podatkowa

• Zakres zmian w prowadzeniu działalności

• Modele transferu środków

• Rodzaje ryzyka przy dotychczasowych rozwiązaniach

• A opodatkowanie ?

• Elementy wyłączające działalność gospodarczą (art. 5b UoPIT)

• Tzw. ukryta dywidenda (2023)

3. Zakres zmian w zakresie działalności gospodarczej cz. 2

• Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu w 2022

• Kategoryzacja podmiotów na potrzeby zmian w NŁ

4. Podmioty transparentne podatkowo cz. 1

• Obciążenie dochodów z działalności gospodarczej osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2022

• Moment, od którego opodatkowanie w formie liniowej będzie korzystniejsze niż opodatkowanie w formie skali podatkowej

• Zmiany w ramach „ulgi dla klasy średniej”

5. Podmioty transparentne podatkowo cz. 2

• Składka zdrowotna osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie podatku PIT

• Składka zdrowotna –podmioty

• Składka zdrowotna –wysokość

• Składka zdrowotna –zasady ustalania

• Składka zdrowotna –przepisy przejściowe

• Jak to ustalić ?

• Składka zdrowotna –zawieszenie działalności

• Osoby prowadzące działalność –zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

• Korekta podstawy wymiaru składek

• Osoby prowadzące działalność –termin zapłaty składki

6. Podmioty transparentne podatkowo cz. 3

• Przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia

• Pokrycie wydatków na ZUS

• Nielegalne zatrudnienie –przepisy przejściowe

• Nowy limit płatności gotówkowych –konsument

• Limit płatności gotówkowych –przedsiębiorca

• JPKi w podatku dochodowym (2023)

• Zbycie ruchomości wykorzystywanej w formie leasingu operacyjnego

• Wartość początkowa używanego środka trwałego

7. Podmioty transparentne podatkowo cz. 4

• Składka zdrowotna przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

• Zryczałtowana podstawa naliczania

• Przykładowa kalkulacja

• Definicja wolnego zawodu w ryczałcie

• Nowe stawki

• Składka na ubezpieczenie zdrowotne

• Wybór karty podatkowej

• Utrata karty podatkowej przez lekarzy i lekarzy weterynarii (2022)

• Pliki JPK obligatoryjne przy ryczałcie

• Pytania i odpowiedzi

8. Spółka komandytowa i SKA

• Obciążenia związane z transferem zysku ze spółek do wspólników będących osobami fizycznymi w roku 2022

• Struktura spółki

• Dwuetapowość opodatkowania spółki

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy –PIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy –CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy –zwolnienie PIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy PRZYKŁADY

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy PRZYKŁADY

• Wypłata zysku na rzecz udziałowca będącego spółką kapitałową

• Kredyt podatkowy przy wypłacie zysku na rzecz komplementariusza

• Moment powstania obowiązku podatkowego po stronie komplementariusza –koncepcje

• Moment opodatkowania komplementariusz w SKA

• Konkluzje wyroku NSA

• Moment opodatkowania –stanowisko DKIS

• Wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 lipca 2021r. (spółka komandytowa)

• Obowiązki ewidencyjne

• Zalety i wady spółek komandytowych i SKA

9. Spółki kapitałowe

• Obciążenia związane z transferem zysku ze spółek do wspólników będących osobami fizycznymi w roku 2022 • Definicja rezydencji -zarząd

• Zmiany dot. tzw. CITu estońskiego

• Wysokość efektywnego obciążenia w podatku ryczałtowym

• Podstawowa przesłanka wyboru podatku zryczałtowanego

• Wybór estońskiego CITu w trakcie roku –zmiana NŁ

• Zmiana istoty prowadzonej ewidencji

• Przedmiot opodatkowania przy ryczałcie

• Pojęcie ukrytych zysków

• Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (przykład MF)

• Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych (stanowisko MF)

• Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

• Termin płatności podatku

• Zmiany dot. wpłat na wyodrębniony fundusz (art. 15 ust 1hb i nast.)

• Nowy podatek –tzw. minimalny podatek dochodowy

• Pliki JPK w podatku CIT (2023)

10. Wybrane ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców

• Nowe zwolnienie –rodziny wielodzietne

• Rodziny wielodzietne –dodatkowe warunki

• Nowe zwolnienie –emeryci i renciści

• Koszty przy łączonych zwolnieniach

• Nowe zwolnienia –składki

• Ulgi dla przedsiębiorców

• Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Nowe zasady opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w 2022 roku w świetle tzw. Nowego Ładu

2. Ustawa przekazana dla Prezydenta, obejmująca zmiany w ramach tzw. Nowego Ładu;

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy dotyczącej nowych zasad opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w 2022roku w świetle tzw. Nowego Ładu;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)