Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowy JPK - ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych po zmianach z października 2020 roku

Cena: 299 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  06 godz. 17 min. 50 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Główne tematy poruszane podczas szkolenia to:

NOWE obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych – NOWY JPK, czyli

 • Jak prowadzić EWIDENCJĘ SPRZEDAŻY według NOWYCH zasad zgodnie z oznaczeniem TYPÓW dokumentów, symboli GTU oraz NOWYCH PROCEDUR?
 • Jak prowadzić EWIDENCJĘ ZAKUPU po 1-10-2020?
 • Jakie NOWE informacje należy ujawniać w EWIDENCJACH nowego JPK, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji pomiędzy podmiotami POWIĄZANYMI?

Niniejsze szkolenie zapewni Państwu praktyczną wiedzę w zakresie nowego sposobu oznaczania transakcji. W trakcie szkolenia zagadnienia teoretyczne poparte zostaną przykładami, które ułatwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową przedsiębiorców, a także do pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Zagadnienia omawiane w ramach szkolenia pozwolą uczestnikom przygotować się do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w nowym JPK.

 

Program szkolenia:

1) Wprowadzenie:

 • zakres i termin zmian – podstawa prawna
 • zasady składania nowego JPK, w tym dla podatników rozliczających się kwartalnie
 • zasady korygowania nowego JPK, w tym dla podatników rozliczających się kwartalnie
 • zasady korygowania ewidencji JPK i deklaracji VAT sprzed października 2020

2) Ewidencja sprzedaży:

 • TYPY dokumentów – kiedy stosujemy RO, WEW i FP?
 • zakres stosowania poszczególnych symboli GTU przy dostawie towarów i świadczeniu usług (od GTU_01 do GTU_13)
 • oznaczanie procedur oraz zakres stosowania z przykładami (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP)
 • sprzedaż opodatkowana na zasadach marży w nowym JPK

3) Ewidencja zakupu:

 • data wpływu dowodu zakupu – ryzyko związane z oznaczaniem daty
 • MK, VAT_RR, WEW – kiedy stosujemy oznaczenia typów dokumentów?
 • MPP, IMP – oznaczanie procedur w ewidencji zakupu
 • zakup opodatkowany na zasadach marży w nowym JPK

4) Pozostałe zmiany:

 • zaliczanie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 • rozliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej
 • sankcje – kiedy organ podatkowy może nałożyć sankcję i kto ponosi odpowiedzialność za błędy?

5) Zagadnienia praktyczne:

 • symbole GTU dla faktur, na których jedynie kilka pozycji podlega oznaczeniu
 • kilka oznaczeń do jednej faktury
 • ulga na złe długi w nowym JPK
 • numer VAT kontrahenta i przedrostek kraju w nowym JPK
 • faktury wystawione przed 1.10.2020 r. wykazywane w ewidencji po 30.09.2020 r. – zasady postępowania
 • korekty faktur – obowiązek oznaczanie faktur korygujących odpowiednimi symbolami (w tym obowiązek stosowania oznaczeń do korekt dot. faktur sprzed października 2020)
 • zaliczki w nowym JPK
 • dostawa towaru wraz z transportem a prawidłowe oznaczanie symbolami GTU
 • rabat pośredni w nowym JPK
 • refakturowanie w nowym JPK.

Tematy poszczególnych filmów:

1) Wprowadzenie do szkolenia

2) Nowy JPK - informacje ogólne:

• podstawa prawna i inne źródła

• ewidencja VAT – art. 109 ust.3 ustawy o VAT

• JPK _VAT z deklaracją

3) Ewidencja sprzedaży:

• oznaczenie dowodów sprzedaży RO, WEW,FP

4) Ewidencja sprzedaży – GTU:

• grupy towarów i usług - GTU

5) Odpowiedzi na pytania dotyczące GTU

6) GTU – towary

• GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU

7) GTU – usługi

• GTU_11, GTU_12, GTU_13

8) Ewidencja sprzedaży

• oznaczenie procedur

9) Ewidencja sprzedaży

• procedury EE i TP

10) Ewidencja sprzedaży

• pozostałe procedury – TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42.I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP,

• sprzedaż opodatkowana na zasadach marży,

• sprzedaż opodatkowana na zasadach marży – marża dodatnia,

• sprzedaż opodatkowana na zasadach marży – marża ujemna

11) Ewidencja zakupu

• data wpływu dowodu zakupu,

• oznaczanie procedur – IMP, MPP

• oznaczanie dowodów nabycia – VAT RR, WEW,MK,

• zakup opodatkowany na zasadach marży

12) Pozostałe zmiany dotyczące stosowania JPK

• zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań,

• ulga z tytułu kasy fiskalnej – rozliczenie,

• sankcje,

13) Zagadnienia praktyczne dotyczące nowego JPK

• ulga na złe długi – rozliczenie u wierzyciela,

• ulga na złe długi – rozliczenie u dłużnika,

• numer vat kontrahenta i przedrostek kraju,

• faktury sprzed 1.10.2020r. rozliczane po 30.09.2020r.,

• faktury korygujące a oznaczenia w ewidencji,

• zaliczki w jpk

• rabat pośredni,

• refakturowanie

• zawieszenie działalności

14) Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Nowy JPK – ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych po zmianach z października 2020 roku
 • Wyrok WSA – karty multisport

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat bieżącego rozliczania podatkowego w aspekcie NOWEGO JPK;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 299 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 299 zł brutto