dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Nowy plik JPK od 1- go października 2020r.

Cena: 295 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 23 min 38 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

 • jak identyfikować transakcje po 1 października 2020, aby można było je odpowiednio ująć w NOWYM JPK?
 • kto, kiedy i jakie NOWE oznaczenia musi stosować w EWIDENCJI sprzedaży?
 • jakie NOWE procedury należy oznaczyć w EWIDENCJI sprzedaży?
 • jak identyfikować i oznaczać POWIĄZANIA między nabywcą a dokonującym dostawy?
 • jak i kiedy oznaczać transakcje dotyczące MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI?
 • jakie dokumenty należy oznaczać w EWIDENCJI zakupów?
 • jakie SANKCJE wiążą się z błędnym wypełnianiem NOWEGO pliku JPK?

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone jest omówieniu nowej struktury pliku JPK_VDEK ze szczególnym uwzględnieniem dodanych przez ustawodawcę oznaczeń dla poszczególnych rodzajów transakcji.

Całość oparta jest zarówno na analizie przepisów ustawowych, jak również wyjaśnień opublikowanych przez ministerstwo finansów.

Program szkolenia:

1) Nowe regulacje w podatku VAT oraz nowe rozporządzenie dot. JPK_VDEK – zakres zmian.

2) Nowa struktura danych w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK;

3) Dane niezbędne do określenia wysokości podatku należnego i naliczonego;

4) Nowe pola związane z korektą podatku naliczonego, rozliczeniem zakupu kas fiskalnych oraz zaliczeniem zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe;

5) Dodatkowe dane identyfikujące wykonywane przez podatnika czynności;

6) Dotychczasowe pola w zakresie rozliczenia podatku należnego;

7) Nowe oznaczenia cyfrowe przedmiotu transakcji towarowej lub usługowej;

8) Oznaczenia literowe rodzajów transakcji;

9) Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży;

10) Ewidencja na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego;

11) Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego;

12) Dodatkowe oznaczenia dla określonych dowodów nabycia towarów oraz korekt;

13) Zasady stosowania wielu oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów;

14) Zasady korekt deklaracji, w tym części deklaracyjnej lub ewidencyjnej;

15) Deklaracje w rozliczeniach kwartalnych.

16) Sankcje za błędną identyfikację zdarzeń w nowym pliku JPK.

PYTANIA

Tematy poszczególnych filmów:

1. Nowy plik JPK od 1-go października 2020r. – wprowadzenie do szkolenia

2. Podstawa prawna wdrożenia nowego pliku JPK

a. Pliki JPK – stan prawny do 30.09.2020r. (Ordynacja podatkowa)

b. Delegacja ustawowa (od 1-go października)

c. Struktura pliku – rozporządzenie(a)

d. Zmiany w przepisach ustawowych

e. Ewidencja faktur uproszczonych

f. Termin wejścia w życie

3. Struktura pliku JPK

a. Nowy plik JPK_VDEK=DEKLARACJA

b. Korekta deklaracji

c. Elementy JPK_VDEK

d. Deklaracje pozostające bez zmian

e. Usługi taksówek – VAT-12 (wyjaśnienia MF)

f. Nowe pozycje w pliku JPK_VDEK

g. Zaliczenie zwrotu podatku – wyjaśnienia MF

h. Deklaracje kwartalne

i. Oznaczenie miesiąca i kwartału

j. Zasady wprowadzania danych

4. Dodatkowe informacje w pliku JPK 1

a. Grupy oznaczeń

5. Dodatkowe informacje w pliku JPK 2

a. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

b. GTU_02

c. GTU_03

d. GTU_05

e. GTU_06

f. GTU_07

g. GTU_08

h. GTU_09

i. GTU_09 – wystawienie faktury wcześniej niż dostawa

j. GTU_10

6. Dodatkowe informacje w pliku JPK 3

a. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

b. Usługi doradcze

c. Klasyfikacje statystyczne (PKWiU)

d. Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 SYMBOL ex 49.4, ex 52.1

e. Ex 49.4

f. Usługa transportu jako element innej transakcji

g. Refakturowanie – wyjaśnienia MF

h. Korekty błędnie wpisanego GTU

7. Dodatkowe informacje w pliku JPK 4

a. Ewidencja sprzedaży – oznaczenie procedur

b. Sprzedaż wysyłkowa (art. 2 UoVAT)

c. Oznaczenie SW – wyjaśnienia MF

d. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (art.28k UoVAT)

e. Artykuł 28k UoVAT

f. Oznaczenie EE w praktyce ( wyjaśnienia MF)

g. Oznaczenie TP

h. Pojęcie znaczącego wpływu

i. Oznaczenia TT (procedura trójstronna uproszczona)

j. Oznaczenie I_42 oraz I_63 (WDT po imporcie)

k. Transfer bonu

l. Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów

m. Oznaczenie RO

n. Oznaczenie FP

o. Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży

p. Faktury korygujące a oznaczenie FP

q. Faktury do 450 zł

r. Ewidencja zakupu – oznaczenia transakcji

s. Import w ramach standardowej procedury (wyjaśnienia MF)

t. Zmiana decyzji importowej

u. Oznaczenie MPP

v. Ewidencje zakupu – oznaczenia dokumentów

w. Oznaczenie WEW przy zakupach

8. Ujmowanie transakcji w JPK

a. Metodyka oznaczania transakcji

b. Kilka oznaczeń

c. Moment transakcji a ujęcie w ewidencji

d. Zbiorcze informacje oraz zakupy z podatkiem należnym

e. Oznaczenie kodu kraju przy numerze NIP

f. Sprzedaż środków trwałych

g. Funkcja faktury w nowym JPKu

h. Faktury zaliczkowe

i. Refaktury

j. Korekty faktur

k. Korekty z art. 90a – 90c UoVAT l. Korekty przy MPP

m. Świadczenia złożone

n. Opodatkowanie marży

o. Zakupy na potrzeby rozliczenia marży

p. Korekta podatku (art. 89a oraz art. 89b UoVAT)

q. JPK a zawieszenie działalności

r. Korekta pliku JPK

s. Korekta poszczególnych części pliku

t. Korekta części ewidencyjnej

9. Zagadnienia organizacyjne

a. Źródła danych do nowego pliku

b. Przepływ informacji w firmie a JPK_VDEK

c. Sposoby przesyłania plików JPK d. Kody błędów e. Jak należy się przygotować – na co zwrócić uwagę

10. Sankcje w związku z nowym plikiem JPK

a. Sankcja administracyjna art. 109 UoVAT

b. Sankcje KKS – art. 56

c. Sankcje KKS – art. 61a (nowy)

11. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Nowy plik JPK od 1-go października 2020r.
 • Rozporządzenie dot. JPK_VDEK
 • Broszura informacyjna MF dot. JPK
 • Rozporządzenie dot. Zmiany terminu wejścia przepisów w życie
 • Rozporządzenie JPK –przepis epizodyczny

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat rozliczania nowego JPK
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 295 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 295 zł brutto