dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości

Jeśli inwestujesz w nieruchomości lub dopiero zamierzasz, to ze szkolenia dowiesz się:

 • jak to robić w sposób najbardziej efektywny, tak aby było to dla Ciebie najbardziej opłacalne finansowo.

Jeśli rozliczasz inwestycje w nieruchomości, to dowiesz się:

 • jak to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w sposób bezpieczny oraz w jaki sposób bronić się na wypadek zarzutów stawianych przez jednostki kontrolujące.

Cena: 397 zł brutto

Omówienie tematu szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 20 filmów o łącznym czasie trwania godz. 09 min. 48 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Wprowadzenie do szkolenia:

Transakcje dotyczące zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości znalazły się na celowniku instytucji skarbowych. Wpływ na to ma z jednej strony zawiłość przepisów podatkowych, których jest dużo i są niejednoznaczne, z drugiej zaś strony wielkość tych transakcji. Poza tym jest duża łatwość w wynajdywaniu tych transakcji do kontroli.

Statystycznie też duża ilość podatników właśnie przy tych transakcjach popełnia błędy, przez co kontrole stają się skuteczne.

Wprowadzenie do tematu szkolenia

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane zarówno do osób, które planują rozpocząć inwestycje w nieruchomości, jak też obecnych inwestorów. Przepisy oraz interpretacje zmieniają się bowiem na tyle szybko, że bieżące działania także powinny być monitorowane w kontekście aktualnej praktyki stosowania przepisów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem także rozliczenia inwestycji w nieruchomości, a tym samym główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości i biur rachunkowych znajdą odpowiedzi na pytania, z którymi na co dzień się zmagają prowadząc ewidencje podatkowe i księgowe swoich kontrahentów.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

1. Z jakim zakresem podatków należy się liczyć przy zakupie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości?

2. Jak w sposób efektywny rozliczać podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości?

3. Jak rozliczać podatek dochodowy i przychodowy przy wynajmie nieruchomości, aby było to jak najbardziej korzystne finansowo a przy okazji bezpieczne podatkowo?

4. Kiedy płacimy VAT a kiedy PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości i czy możemy tym zarządzać?

5. Kiedy przy wynajmie nieruchomości pojawi się podatek VAT i czy możemy go uniknąć?

6. W jaki sposób kalkulować opłacalność inwestycji w nieruchomości?

7. Jakie główne błędy popełniają osoby inwestujące w nieruchomości i jakie są konsekwencje tych błędów?

8. Kiedy bardziej opłaca się inwestować jako osoba fizyczna a kiedy jako osoba prowadząca działalność gospodarczą?

9. Jak argumentować przyjęte zasady rozliczeń podatkowych w momencie kontroli z urzędu skarbowego w sytuacji gdy, Kontrolujący kwestionuje nasze rozliczenia?

Opis szkolenia:

Zawirowania na rynku finansowym, w tym nieudane inwestycje w złoto oraz obligacje, w naturalny sposób tworzą z nieruchomości inwestycje obarczone relatywnie niskim ryzykiem.

Moduł poświęcony opodatkowaniu nieruchomości jest odzwierciedleniem coraz częstszej praktyki nabywania przez podatników nieruchomości z zamiarem ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży.

Ostatnie lata pokazują, że zjawisko to zostało dostrzeżone także przez ustawodawcę, który w 2018r. wprowadził nowy podatek obejmujący wybrane nieruchomości przeznaczone pod wynajem, a od początku 2019r. regulacje te w sposób istotny zostały rozszerzone.

W chwili obecnej problematyka nieruchomości jest jedną z najszerzej uregulowanych przez krajowy system podatkowy, a zwiększająca się liczba wynajmujących prowadzi do wzrostu po ich stronie ryzyka stosowania prawidłowych rozliczeń.

Stąd też niezbędne jest w tym zakresie uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy wśród osób, które na co dzień takie transakcje rozliczają.

Najczęściej inwestycje w nieruchomości angażują duże środki finansowe. Błędy, które mogą się pojawić dotyczą zarówno strat w wymiarze finansowym, ale również skutkować mogą dużym obciążeniem podatkowym. Każdorazowo podatek jest liczony od wartości transakcji, która przy nieruchomościach jest zawsze wysoka.

Należy pamiętać, że wynajem oraz obrót nieruchomościami nie jest precyzyjnie regulowany przepisami podatkowymi. Często inwestorzy są przekonani, że podejmują działania jako osoby prywatne, a organy podatkowe traktują ich jako przedsiębiorców nakładając duże kwoty podatków. Co więcej, nie zawsze prawidłowo kwalifikowana jest stawka podatku VAT przy wynajmie lub sprzedaży. A opodatkowanie sprzedaży nieruchomością stawką podstawową albo zwolnioną może prowadzić do różnicy w cenie w wysokości prawie ¼ wartości transakcji!

Program szkolenia:

Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • Podatki dochodowe i przychodowe;
 • Podatek VAT a PCC
 • Podatek od nieruchomości
 • Odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości
 • Odpowiedzialność osób trzecich

W tej części omówione zostaną kategorie podatków, które dotyczą nieruchomości w Polsce. Warto wskazać, że w okresie ostatnich kilku lat pojawiły się nowe podatki oraz przybyło nowych obciążeń przy obrocie i wynajmie nieruchomości. Jest to istotna kwestia dla inwestorów, gdyż wpływa na opłacalność ich działań.

Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • Nabycie nieruchomości do celów prywatnych i do celów działalności gospodarczej – ewidencja środków trwałych;
 • Koszty uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne i ich rodzaje;
 • Zbycie przez osobę prywatną – cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi;
 • Rozliczenie podatku przy zbyciu

Obrót nieruchomościami wymaga przygotowania się na potrzeby podatkowe. Decyzje o sposobie rozliczeń powinny zapaść zanim inwestor zakupi lokale, budynki lub grunty. Będzie to miało bowiem odzwierciedlenie przy zakresie opodatkowania związanego ze sprzedażą takich nieruchomości w przyszłości. W tej części wskażemy, jakie elementy i czynniki powinny być brane pod uwagę przypadku podejmowania decyzji o sposobie i charakterze inwestycji w nieruchomości.

Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych

 • Metody opodatkowania wynajmu nieruchomości;
 • Najem prywatny – podatek przychodowy
 • Rozliczenie wynajmu w podatku dochodowym – zasady ogólne i działalność gospodarcza
 • Karta podatkowa a wynajem nieruchomości

Karta podatkowa a wynajem nieruchomości Regulacje w podatkach dochodowych ora przychodowych wprowadzają ponad sześć metod łączenia przychodów z wynajmu z innymi dochodami. Dla podatników niezwykle istotna jest prawidłowa kwalifikacja, w jaki sposób taki wynajem będzie rozliczany. W tej części bowiem szczególny nacisk położony zostanie na minimalizację ryzyka podatkowe takich działań, które ze względu na nieprecyzyjność przepisów, jest obecnie w Polsce wysokie.

Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • Podatek VAT i PCC – kiedy wybrać opcję opodatkowania podatkiem VAT ?
 • Pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości;
 • Zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • Konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości – proporcja;

Podobnie jak w przypadku podatków dochodowych, podatki obrotowe również istotne wpływają na sposób rozliczenia całej transakcji. Warto wskazać, że w okresie ostatniego roku w sposób diametralny zmieniła się interpretacja pojęcia „pierwszego zasiedlenia” w przepisach o podatku VAT, mimo braku nowelizacji samej ustawy. Obecne stanowisko sądów i organów podatkowych jest dużo bardziej liberalne niż miało to miejsce wcześniej. Między innymi takie zagadnienia poruszane będą w tej części szkolenia, aby przekazać wiedzę o bieżących interpretacjach obowiązujących przepisów.

Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • Zwolnienie fakultatywne i obligatoryjne przy wynajmie;
 • Stawki przy wynajmie nieruchomości – różnica pomiędzy 8% i ZW przy wynajmie na cele mieszkaniowe;
 • Faktura czy rachunek przy wynajmie ?
 • Wynajem przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a inne transakcje związane z tą działalnością;

Wynajmując nieruchomości podatnicy mogą stosować aż trzy różne stawki podatku VAT. Wpływa to ostatecznie zarówno na opłacalność takiego wynajmu, ale brak precyzyjnych kategorii różnicujących zasady stosowania każdej z tych stawek, skutkuje znacznym ryzykiem podatkowym prowadzonego wynajmu nieruchomości. W tej części spotkania zaprezentowane zostaną przesłanki i czynniki, które każdy podatnik powinien mieć na uwadze w przypadku wynajmu nieruchomości.

Przykład kalkulacji opłacalności zakupu nieruchomości na przykładzie metody NPV

 • Elementy składowe przepływu pieniężnego przy zakupie i wynajmie nieruchomości;
 • Inwestycja finansowa a rzeczowa – różnice i podobieństwa;
 • Wpływ metody kalkulacji w podatkach dochodowych na opłacalność transakcji;
 • Case study

W praktyce najczęściej pada pytanie, w jaki sposób można opodatkować inwestycję w nieruchomości, ab była najbardziej opłacalna finansowo ? W tej części, przy wykorzystaniu instrumentów zarządzania finansami przedsiębiorców, zostaną zaprezentowane przykłady kalkulacji związanych z opłacalnością wynajmu nieruchomości. Szczególna uwaga poświęcona zostanie czynnikom, które kształtują koszty wynajmu, co ostatecznie przesądza o opłacalności finansowej takich inwestycji.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do tematu - Opodatkowanie nieruchomości

2. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia - Opodatkowanie nieruchomości

3. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • zakres podatków związanych z transakcjami dotyczącymi nieruchomości
 • podatki dochodowe i przychodowe w transakcjach związanych z nieruchomościami

4. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • przesunięcie środka trwałego a unikanie od opodatkowania

5. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego

6. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • podatek vat i pcc w transakcjach związanych z nieruchomościami
 • podatek od nieruchomości – konstrukcja

7. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

 • odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości
 • odpowiedzialność osób trzecich

8. Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • nabycie nieruchomości – ewidencja środków trwałych

9. Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • odpisy amortyzacyjne jako kup
 • odpisy amortyzacyjne jako kup – metody amortyzacji nieruchomości

10. Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • zbycie nieruchomości przez osobę prywatną – ulga na własne cele mieszkaniowe

11. Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

 • rozliczenie podatku przy zbyciu nieruchomości

12. Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych

 • wynajem nieruchomości
 • wynajem nieruchomości – najem prywatny a działalność gospodarcza
 • wynajem nieruchomości – najem prywatny

13. Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych

 • wynajem nieruchomości w ramach działalności gospodarczej
 • wynajem nieruchomości – porównanie metod opodatkowania (amortyzacja 1,5%)
 • wynajem nieruchomości – porównanie metod opodatkowania (amortyzacja 10%)
 • wynajem nieruchomości – porównanie metod opodatkowania
 • karta podatkowa a wynajem nieruchomości

14. Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • podatek vat i pcc przy zbyciu i nabyciu nieruchomości (sprzedaż opodatkowana i zwolniona – warianty transakcji)

15. Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości

16. Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

 • zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub zcp
 • konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości – proporcja

17. Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • zwolnienie fakultatywne i obligatoryjne przy wynajmie

18. Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • stawki vat przy wynajmie nieruchomości

19. Podatek VAT a wynajem nieruchomości

 • wynajem – faktura czy rachunek?
 • wynajem – ewidencja za pomocą kas rejestrujących
 • wynajem dokonywany przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a inne transakcje związane z działalnością

20. Kalkulacja opłacalności zakupu nieruchomości na przykładzie metody NPV - przykład

 • model kalkulacji (npv)
 • przykład - założenia
 • przykład – inwestycja finansowa
 • przykład – inwestycja rzeczowa
 • wnioski

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Opodatkowanie nieruchomości

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat opodatkowania inwestycji w nieruchomości, czyli poznania schematów zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem podatku dochodowego, VAT i PCC;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 397 zł brutto

Zwiastun szkolenia "Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości"

Szkolenie "Opodatkowanie inwestycji w nieruchomości " zrealizowaliśmy w miesiącu lipcu 2019 w następujących miejscowościach: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Kraków, Poznań, Rzeszów, Katowice, Toruń.

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 397 zł brutto