dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

PAKIET 3 wideo szkoleń dr Krzysztofa Biernackiego

Cena: 199 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Pakiet składa się z 3 szkoleń:

Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w 2021 roku w związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Do najważniejszych ZMIAN, na które należy się przygotować należą:

 • wprowadzenie podatku CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • wprowadzenie podatku estońskiego,
 • zmiany w podatku VAT – SLIM VAT.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak rozliczać podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • na co zwrócić uwagę przy podatku estońskim,
 • jak według NOWYCH ZASAD rozliczać paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK,
 • na czym polegają ZMIANY dotyczące SLIM VAT,

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>>>>

Instrumenty TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w kontekście podatkowego zamknięcia roku czyli Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz pozostałe zagadnienia mające wpływ na podatkowe zamknięcie roku 2020

Szkolenie ma na celu przeanalizowanie poszczególnych instrumentów TARCZY ANTY-KRYZYSOWEJ w kontekście ich wpływu ma rozliczenia podatkowe, ze szczególnym uwzględnienie podatkowego zamknięcia roku.

Omówione zostaną otrzymane świadczenia i ich kwalifikacja do przychodów i kosztów oraz terminy kiedy, co i jak należało rozliczyć.

Z innych ważnych zagadnień omówione zostaną:

• rozliczanie wynagrodzeń spółek kapitałowych,

• rozliczenie straty z lat poprzednich,

• nowe zasady korekty kosztów podatkowych.

Zapraszamy na szkolenie wszystkich tych, którzy chcą się upewnić, czy prawidłowo ujmują transakcje mające wpływ na podatkowe zamknięcie roku.

Szkolenie oparte będzie na najnowszych interpretacjach MF.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>>

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1-go października 2020r

Celem szkolenia jest odpowiedź na wszelkie możliwe pytania dotyczące problemów z praktycznym przygotowaniem, a następnie przesłaniem NOWEGO pliku JPK, ze szczególnym uwzględnieniem KOREKT oraz możliwych SANKCJI związanymi z błędami w powyższym zakresie.

Wiemy też, że nie do końca jasne są zasady stosowania niektórych oznaczeń GTU, problematyczne są również oznaczenia literowe transakcji TP, SW i EE.

Niniejsze szkolenie zapewni Państwu praktyczną wiedzę w zakresie nowego sposobu oznaczania transakcji. W trakcie szkolenia zagadnienia teoretyczne poparte zostaną przykładami, które ułatwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Prowadzący zapozna Państwa także z NAJNOWSZYMI wyjaśnieniami MF.

Jeśli potrzebujecie konsultacji, a może chcecie TYLKO ugruntować już posiadaną wiedzę – to zapraszamy.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej >>>>>>>

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 199 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Więcej informacji o szkoleniach

Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania 04 godz. 11 min 44 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w 2021 roku w związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Do najważniejszych ZMIAN, na które należy się przygotować należą:

 • wprowadzenie podatku CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • wprowadzenie podatku estońskiego,
 • zmiany w podatku VAT – SLIM VAT.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak rozliczać podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • na co zwrócić uwagę przy podatku estońskim,
 • jak według NOWYCH ZASAD rozliczać paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK,
 • na czym polegają ZMIANY dotyczące SLIM VAT,

Program szkolenia:

1) Zmiany w podatku VAT – tzw. SLIM VAT:

i. Zmiany doprecyzowujące;

ii. Nowe propozycje przy rozliczaniu podatku VAT;

iii. Nowe zasady rozliczania TAX FREE;

2) Pozostałe zmiany w podatku VAT:

i. Sprzedaż na odległość w świetle nowelizacji DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. U. UE z 2.12.2019r., L 310/1);

ii. Paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK – nowe zasady;

3) Zmiany w podatkach dochodowych – podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych oraz zmiany w podatku zryczałtowanym:

i. Nowa definicja spółki „nieruchomościowej”;

ii. Rozliczenie spółki komandytowej i jawnej podatkiem CIT;

iii. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych;

iv. Zmiany w zryczałtowanym podatku przychodowym;

4) Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński:

i. Podmioty uprawnione od wyboru nowego rozliczenia;

ii. Zasady ewidencji transakcji oraz obowiązki informacyjne;

iii. Przedmiot i podstawa opodatkowania

iv. Rozliczenie nowego sposobu opodatkowania versus regulacje dotychczasowe;

5) Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych:

i. Ponowna zmiana dot. objęcia podatkiem u źródła płatności należności powyżej 2 mln zł;

ii. Tzw. ulga na robotyzację;

6) Zmiany w pozostałych obciążeniach:

i. Podatek „od deszczu”;

ii. Podatek „cukrowy”

iii. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;

iv. Objęcie umów o dzieło ewidencją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Tzw. SLIM VAT cz. 1

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

3. Tzw. SLIM VAT cz. 2

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Korekta zmniejszająca w praktyce

• Korekta zmniejszająca – przepisy przejściowe

• Korekta zwiększająca (sprzedawca/nabywca)

4. Tzw. SLIM VAT cz. 3

• Prezenty o małej wartości

• Przeliczanie kursów walutowych

• Zaliczki w eksporcie

• Termin odliczenia podatku naliczonego

• Nabycie usług noclegowych a prawo do odliczenia VAT

• Deklaracje kwartalne

• Wyeliminowanie wad legislacyjnych – wybrane zagadnienia

• Mechanizm podzielonej płatności

• Załącznik nr 15

• TAX FREE (połowa 2021/2022)

5. Pozostałe zmiany w podatku VAT (lipiec 2021)

• Sprzedaż wysyłkowa i pakiet e-commerce

• Sprzedaż wysyłkowa

• Pakiet e-commerce

• Centralny Rejestr Faktur

6. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 1

• Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka komandytowa

• Spółki komandytowa jako podatnicy CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy - PRZYKŁAD

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy – PRZYKŁAD

7. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 2

• Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka jawna

• Termin na złożenie pierwszej informacji

• Moment objęcia spółki jawnej podatkiem CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz wspólników spółki jawnej

8. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 3

• Spółki nieruchomościowe – definicja

• Spółki nieruchomościowe – zbycie udziałów

• Spółki nieruchomościowe – obowiązki informacyjne

9. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 4

• Stawka 9% - doprecyzowanie

• Stawka 9% - wyłączenie

• Rozliczanie strat podmiotów przejętych (Ustawa o CIT)

• Opodatkowanie cichych rezerw przy likwidacji (art. 14A UoCIT)

• Nowy próg dokumentacyjny (dokumentacja cen transferowych)

• Nowy próg dokumentacyjny – obowiązek weryfikacji udziałowca

• Pojęcie środków używanych (amortyzacja) – doprecyzowanie

• Publikacja strategii

• Zmiany dot. ulgi abolicyjnej – zasady obecne

• Zmiany dot. ulgi abolicyjnej – zmiany

• Zwolnienie z podatku od „budynków”

• Zmiany w podatku zryczałtowanym – definicja wolnego zawodu

• Zmiana kwoty podlegającej opodatkowaniu ryczałtem i stawki

• Opodatkowanie nieruchomości ryczałtem

• Zmiana dot. pojęcia kapitałów zakładowych

• Karta podatkowy, gdy małżonek prowadzi działalność

• Karta podatkowy – dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia

10. Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński cz. 1

•Podstawa prawna

• Dwa modele podatku

• Przesłanki podatku „ryczałtowego” w Polsce

• Sposób opodatkowania ryczałtem

• Kategorie kapitałów i ich ewidencja przy ryczałcie

• Nakłady inwestycyjne przy ryczałcie

• Przedmiot opodatkowania przy ryczałcie

• Pojęcie ukrytych zysków

• Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

• Stawki podatku przy ryczałcie

• Domiar zobowiązania podatkowego

• Termin płatności podatku

• Zmiany w podatku PIT

• Przykład kalkulacji

11. Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński cz. 2

• Opodatkowanie oparte o fundusz (rachunek) inwestycyjny – koszty

• Opodatkowanie oparte o fundusz (rachunek) inwestycyjny – przychody

• Specjalny fundusz inwestycyjny – podsumowanie

• Pozostałe zmiany

12. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych

• Ulga na innowacje

13. Zmiany w pozostałych obciążeniach

• Podatek „od cukru”

• Zmiana przepisów o zdrowiu publicznym

• Podmiot zobowiązany

• Opłata od tzw. małpek

• Podatek od sprzedaży detalicznej

14. Pozostałe „ciekawostki”

• Rejestr umów o dzieło w ZUS

• Utworzenie nowego urzędu skarbowego

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok
 • Ustawa dot. Opodatkowania spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT
 • Ustawa wprowadzająca tzw. „podatek estoński”
 • Ustawa wprowadzająca tzw. SLIM VAT
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dot. Właściwości urzędów skarbowych wraz z załącznikiem

Instrumenty TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ w kontekście podatkowego zamknięcia roku czyli Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz pozostałe zagadnienia mające wpływ na podatkowe zamknięcie roku 2020

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania 04 godz. 10 min 27 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu przeanalizowanie poszczególnych instrumentów TARCZY ANTY-KRYZYSOWEJ w kontekście ich wpływu ma rozliczenia podatkowe, ze szczególnym uwzględnienie podatkowego zamknięcia roku.

Omówione zostaną otrzymane świadczenia i ich kwalifikacja do przychodów i kosztów oraz terminy kiedy, co i jak należało rozliczyć.

Z innych ważnych zagadnień omówione zostaną:

• rozliczanie wynagrodzeń spółek kapitałowych,

• rozliczenie straty z lat poprzednich,

• nowe zasady korekty kosztów podatkowych.

Zapraszamy na szkolenie wszystkich tych, którzy chcą się upewnić, czy prawidłowo ujmują transakcje mające wpływ na podatkowe zamknięcie roku.

Szkolenie oparte będzie na najnowszych interpretacjach MF.

Program szkolenia:

I. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków – wybrane zagadnienia:

a) Czy otrzymane świadczenia (dotacja, umorzona pożyczka itp.) są przychodem podatkowym ?

b) Jak kwalifikować w kosztach podatkowych wydatki sfinansowane z otrzymanych świadczeń ?

c) Czy otrzymane świadczenia wpływają na rozliczenie podatku VAT ?

d) Przesunięte terminy do zapłaty podatków dochodowych;

II. Pozostałe instrumenty wsparcia podatników i ich rozliczenie w podatkach dochodowych:

a) Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej

b) Odliczenie straty za rok 2020 w korekcie zeznania za rok 2019.

c) Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatkach dochodowych.

d) Ograniczanie zatorów płatniczych – „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.

III. Przychody i koszty podatkowe

a) Powstanie przychodu i jego korekta w świetle aktualnego orzecznictwa;

b) Przychody i koszty w ramach źródeł uzyskania przychodu w podatku PIT;

c) Korekta kosztu podatkowego w świetle aktualnych przepisów i orzecznictwa;

d) Koszty pośrednie i bezpośrednie – rozliczenie na przełomie lat, koszty po zamknięciu sprawozdania;

e) Przychody pracowników i ich rozliczenie w 2020r.

IV. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego:

a) Źródła finansowania przedsiębiorstwa a koszty podatkowe;

b) Rozliczenie wynagrodzeń zarządów spółek kapitałowych;

c) Rozliczenie straty z lat poprzednich;

d) Terminy i zasady wyboru określonych sposobów zapłaty zaliczki na podatek dochodowy;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków – wybrane zagadnienia

 • Umorzone składki ZUS a rozliczenie podatkowe
 • Umorzone składki ZUS a KUP
 • Udzielona pożyczka (do 5tyś)
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń (Tarcze 1-4)
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń (Tarcza 6.0)
 • Podatek VAT a subwencja
 • Przedłużenie terminów do zapłaty zaliczek (PIT-4) TARCZA 6.0
 • Podmioty uprawnione do skorzystania z nowych terminów zapłaty zaliczek

3. Pozostałe instrumenty wsparcia podatników i ich rozliczenie w podatkach dochodowych cz. 1

• Przekazywanie darowizn

4. Pozostałe instrumenty wsparcia podatników i ich rozliczenie w podatkach dochodowych cz.2

 • Nowe kategorie zwolnień
 • Nowe limity zwolnień (art. 21 Pdof)
 • Wydatki „okołoepidemiologiczne”
 • Nabycie środków trwałych
 • Preferencje dot. B+R
 • Preferencje dot. IP BOX
 • Termin zapłaty podatku od przychodu z budynków
 • Obniżenie czynszu najmu a nieodpłatne świadczenie
 • Kary umowne w okresie pandemii
 • Tzw. ulga na złe długi – zobowiązanie
 • Tzw. ulga na złe długi – należność
 • Wsteczne rozliczanie strat podatkowych
 • Stawka 0% przy darowiznach

5. Przychody i koszty podatkowe cz. 1

 • Szczególne rodzaje przychodów – przykłady
 • Korekta przychodu
 • Błąd rachunkowy lub oczywista omyłka
 • Brak kosztu podatkowego
 • Brak płatności na białą listę (01-07-2020)
 • Koszty pośrednie oraz bezpośrednie – zasada
 • Koszty pośrednie oraz bezpośrednie – wyrok

6. Przychody i koszty podatkowe cz. 2

 • Zasady rozliczania samochodów osobowych – 3 obszary

7. Przychody i koszty podatkowe cz. 3

 • Przychód pracownika
 • Wydatek zindywidualizowany
 • Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego
 • Przychody zleceniobiorców

8. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego cz.1

 • Rozliczenie straty
 • Rozliczenie straty - przykład

9. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego cz.2

 • Koszty finansowania wewnętrznego (art. 15cb UoCIT)

10. Pozostałe zagadnienia związane z zamknięciem roku podatkowego cz.3

 • Rozliczenie zarządów spółek kapitałowych
 • Źródło rozliczenia
 • Kontrakty menedżerskie
 • „Dodatki” dla menedżera
 • VAT a kontrakt menedżerski
 • Kurator przy braku zarządu
 • Płatności zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 UoPIT)

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz podatkowe zamknięcie roku 2020
 • Objaśnienia podatkowe (MF) dot. wykorzystywania samochodów osobowych w podatkach dochodowych ( 09.04.2020)
 • Interpretacja ogólna dot. Przychodu przy wykorzystaniu samochodu służbowego przez pracownika (11.09.2020)
 • Objaśnienia podatkowe dot. COVID (21.07.2020)
 • Wyrok TK dot. Świadczeń pracodawcy/zleceniodawcy
 • Wyjaśnienia MF dot. składek na ZUS

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY od 1-go października 2020r

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 12 filmów o łącznym czasie trwania 04 godz. 08 min 23 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest odpowiedź na wszelkie możliwe pytania dotyczące problemów z prak-tycznym przygotowaniem, a następnie przesłaniem NOWEGO pliku JPK, ze szczególnym uwzględnieniem KOREKT oraz możliwych SANKCJI związanymi z błędami w powyższym zakresie.

Wiemy też, że nie do końca jasne są zasady stosowania niektórych oznaczeń GTU, problema-tyczne są również oznaczenia literowe transakcji TP, SW i EE.

Niniejsze szkolenie zapewni Państwu praktyczną wiedzę w zakresie nowego sposobu ozna-czania transakcji. W trakcie szkolenia zagadnienia teoretyczne poparte zostaną przykładami, które ułatwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Prowadzący zapozna Państwa także z NAJNOWSZYMI wyjaśnieniami MF.

Jeśli potrzebujecie konsultacji, a może chcecie TYLKO ugruntować już posiadaną wiedzę – to zapraszamy.

Program szkolenia:

1) Nowe regulacje w podatku VAT oraz nowe rozporządzenie dot. JPK_VDEK – zakres zmian.

2) Nowa struktura danych w części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej pliku JPK;

3) Dane niezbędne do określenia wysokości podatku należnego i naliczonego;

4) Nowe pola związane z korektą podatku naliczonego, rozliczeniem zakupu kas fiskalnych oraz zaliczeniem zwrotu podatku na inne zobowiązania podatkowe;

5) Dodatkowe dane identyfikujące wykonywane przez podatnika czynności;

6) Dotychczasowe pola w zakresie rozliczenia podatku należnego;

7) Nowe oznaczenia cyfrowe przedmiotu transakcji towarowej lub usługowej;

8) Oznaczenia literowe rodzajów transakcji;

9) Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży;

10) Ewidencja na potrzeby rozliczenia podatku naliczonego;

11) Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego;

12) Dodatkowe oznaczenia dla określonych dowodów nabycia towarów oraz korekt;

13) Zasady stosowania wielu oznaczeń w ewidencji sprzedaży i zakupów;

14) Zasady korekt deklaracji, w tym części deklaracyjnej lub ewidencyjnej;

15) Deklaracje w rozliczeniach kwartalnych.

16) Sankcje za błędną identyfikację zdarzeń w nowym pliku JPK.

PYTANIA

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Podstawa prawna wdrożenia nowego pliku JPK

 • Pliki JPK – stan prawny do 30.09.2020r. (Ordynacja podatkowa)
 • Delegacja ustawowa (od 1-go października)
 • Struktura pliku – rozporządzenie(a)
 • Ewidencja faktur uproszczonych – przedłużenie terminu

3. Struktura pliku JPK cz.1

• Nowy plik JPK_VDEK=deklaracja

• Korekta pliku JPK

• Korekta poszczególnych części pliku

• Korekta części ewidencyjnej

• Korekta deklaracji

• Penalizacja JPK

• Pojęcie księgi – KKS

• Przesłanki penalizacji

• Społeczna szkodliwość czynu

4. Struktura pliku JPK cz.2

 • Kto ponosi odpowiedzialność ?

5. Struktura pliku JPK cz.3

 • Deklaracje pozostające bez zmian
 • Usługi taksówek – VAT -12 (wyjaśnienia MF)
 • Zaliczenie zwrotu podatku – wyjaśnienia MF
 • Oznaczenie miesiąca i kwartału
 • Zasady wprowadzania danych

6. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 1

 • Grupy oznaczeń
 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)
 • Alkohol etylowy – do spożycia?
 • GTU_02
 • GTU_03
 • GTU_05
 • GTU_06
 • GTU_07
 • GTU_08
 • GTU_09
 • GTU_09 – wyjaśnienia organów podatkowych
 • GTU_09 – wystawienie faktury wcześniej niż dostawa
 • GTU_10

7. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 2

 • Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)
 • Usługi doradcze
 • Klasyfikacje statystyczne (PKWiU)
 • Usługi transportowe i gospodarki magazynowej
 • Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
 • Usługa transportu jako element innej transakcji
 • Refakturowanie – wyjaśnienia MF

8. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 3

 • Ewidencja sprzedaży – oznaczenie procedur
 • Sprzedaż wysyłkowa (art. 2 UoVAT)
 • Oznaczenie SW – wyjaśnienia MF
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych (art.28k UoVAT)
 • Oznaczenie EE w praktyce ( wyjaśnienia MF)
 • Oznaczenie TP
 • Pojęcie znaczącego wpływu
 • Oznaczenia TT (procedura trójstronna uproszczona)
 • Oznaczenie I_42 oraz I_63 (WDT po imporcie)
 • Transfer bonu

9. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 4

 • Ewidencje sprzedaży – oznaczenia dokumentów
 • Oznaczenie RO
 • Oznaczenie RO – jednostkowe faktury
 • Oznaczenie FP
 • Oznaczenie WEW w rejestrze sprzedaży
 • Faktury korygujące a oznaczenie FP
 • Faktury do 450 zł

10. Dodatkowe informacje w pliku JPK cz. 5

 • Ewidencje zakupu – oznaczenia transakcji
 • Import w ramach standardowej procedury (wyjaśnienia MF)
 • Zmiana decyzji importowej
 • Oznaczenie MPP
 • Ewidencje zakupu – oznaczenia dokumentów
 • Oznaczenie WEW przy zakupach

11. Ujmowanie transakcji w JPK

 • Metodyka oznaczania transakcji
 • Kilka oznaczeń
 • Moment transakcji w ujęcie w ewidencji
 • Zbiorcze informacje oraz zakupy z podatkiem należnym
 • Oznaczenie kodu kraju przy numerze NIP
 • Sprzedaż środków trwałych
 • Funkcja faktury w nowym JPKu
 • Faktury zaliczkowe
 • Refaktury
 • Korekty faktur
 • Korekty z art. 90a-90c UoVAT
 • Korekty przy MPP
 • Świadczenia złożone
 • JPK a zawieszenie działalności

Zagadnienia organizacyjne

 • Sposoby przesyłania plików JPK
 • Kody błędów

12. Sankcje w związku z nowym plikiem JPK

 • Sankcja administracyjna, art. 109 UoVAT
 • Sankcje KKS – art.56
 • Sankcje KKS – art. 61a (nowy)

Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Nowy plik JPK od 1-go października 2020r.
 • Rozporządzenie dot. JPK_VDEK
 • Broszura informacyjna MF dot. JPK
 • Objaśnienia MF dot. faktur uproszczonych
 • Rozporządzenie przedłużające termin ewidencji faktur uproszczonych w pliku JPK

Galeria z naszego szkolenia sprzed pandemii

Cena: 199 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)