dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Podatek dochodowy CIT po zmianach w 2022r.

Cena: 349 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 11 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 05 min 13 s.
  • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Podobnie jak w podatku VAT, ustawodawca w 2020 oraz z początkiem 2021r. wprowadził szereg zmian do przepisów o podatkach dochodowych. Odnoszą się one zarówno do nowych rozwiązań, jak np. tzw. podatek estoński lub objęcie podatkiem CIT spółek jawnych i komandytowych, ale modyfikują lub doprecyzowują dotychczasowe rozliczenia.

Szkolenie skupiać się będzie na prezentacji tych zmian w świetle aktualnej praktyki ich stosowania, z uwzględnieniem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe.

Program szkolenia:

1. Nowe zasady rozliczeń w podatkach dochodowych:

• Ryzyko opodatkowania spółek jawnych podatkiem CIT;

• Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT;

• Opodatkowanie spółek kapitałowych po zmianach;

2. Zryczałtowany podatek dochodowy, tzw. CIT estoński:

• Wybór podatku zryczałtowanego, obszary ryzyka;

• Zasady rozliczeń w podatku zryczałtowanym;

• Przedmiot i podstawa opodatkowania oraz terminy płatności podatku;

3. Rozliczanie członków zarządu spółek kapitałowych po zmianach:

• Tytułu prawne wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu;

• Składka zdrowotna przy wypłacie wynagrodzenia członkom zarządu;

• Ulgi i zwolnienia przy wynagrodzeniach zarządu;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

• Składanie sprawozdań – zmiana organu

2. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 1

• Obciążenia związane z transferem zysku ze spółek do wspólników będących osobami fizycznymi w roku 2022

3. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 2

• Nowy podatek- tzw,. minimalny podatek dochodowy

4. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 3

• Definicja rezydencji – zarząd

• Miejsce zarządu – doktryna

• Miejsce zarządu – przykład

• Nowe zasady poboru podatku w źródła

• Opinia o zastosowaniu preferencji

• Prawo holdingowe

5. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 4

• Nowy podatek – od tzw. przerzuconych dochodów

6. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 5

• Spółki nieruchomościowe – definicja

• Spółki nieruchomościowe – zbycie udziałów

• Spółki nieruchomościowe – obowiązki informacyjne

7. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 6

• Tzw. ukryta dywidenda (2023)

8. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 7

• Doprecyzowanie terminu do złożenia informacji w przypadku spółek jawnych

• Wypłata zysku na rzecz udziałowca będącego spółką kapitałową

• Kredyt podatkowy przy wypłacie zysku na rzecz komplementariusza

• Linia orzecznicza WSA (spółka komandytowa)

• Opodatkowanie wypłat wynagrodzeń zarządu komplementariusza jako przykład kosztu

• Koszty u komplementariusza – scenariusze

• Koszty u komplementariusza – stanowisko DKIS

• Pożyczka na rzecz spółki komandytowej a podatek PCC

• Pożyczka na rzecz SKA a podatek PCC

• Wynagrodzenie spółki kapitałowej jako komplementariusza za prowadzenie spraw spółki

• Minimalny podatek dochodowy w sp.k/SKA

• Stawka 9% w sp.k/SKA

• Wybór CITu „estońskiego” w sp k/SKA

9. Nowe zasady rozliczeń w podatku CIT cz. 8

• Ulga na działalność sportową itd.

• Co to jest działalność sportowa ?

• Stypendium sportowe

• Co to jest działalność kulturalna?

• Wspieranie szkolnictwa wyższego

• Stypendia

• Studia podyplomowe – ulga pracodawcy

• Studia podyplomowe – przychód pracownika

• Zasady rozliczenia ulgi

• Ulga na produkcję próbną

• Ulga na promocję

• Ulga na zakup nowego podmiotu

• Ulga na emisję publiczną akcji

10. Podatek zryczałtowany (tzw. CIT estoński)

• Estoński CIT – warunki

• Wartość dodana – stanowisko DKIS

• Estoński CIT – pozostałe zmiany

• Wybór estońskiego CITu w trakcie roku – zmiana NŁ

• Wybór podatku zryczałtowanego – na co zwrócić uwagę

• Złożenie oświadczeń przez wspólników

• Wysokość efektywnego obciążenia w podatku ryczałtowym

• Opodatkowanie po stronie wspólników wypłat podzielonych zysków ze spółki korzystającej z estońskiego CIT

• Obowiązek rachunkowego wyodrębnienia zysków i strat

• Przedmiot opodatkowanie przy ryczałcie

• Wypłata zaliczek na poczet zysku

• Pojęcie ukrytych zysków

• Czyje samochody generują podatek?

• Świadczenie usług księgowych jako ukryty zysk

• Termin płatności podatku

• Zmiany dot. wpłat na wyodrębniony fundusz (art.15 ust 1hb i nast.)

11. Wynagrodzenie zarządu spółek kapitałowych

• Rozliczenie zarządów spółek kapitałowych

• Rozliczenie podatkowe wynagrodzenia zarządu

• Prokurenci i członkowie zarządów – składka zdrowotna

• Źródło rozliczenia

• Kontrakty menedżerskie

• „Dodatki dla menedżera

• Prywatny samochód członka zarządu 75% KUP

• Wynajem samochodu członkowi zarządu (na przykładzie podatku VAT)

• VAT a kontrakt menedżerski

• Kurator przy braku zarządu

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Podatek dochodowy CIT po zmianach w 2022r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Nabycie wiedzy dotyczącej podatku dochodowego CIT po zmianach w 2022r.;
  • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
  • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
  • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)