Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek VAT ORAZ PODATEK DOCHODOWY – ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 19 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 49 min. 25 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Szkolenie w całości poświęcone zostanie zagadnieniom kontrowersyjnym związanym z rozliczaniem podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Program szkolenie zostanie poszerzony o zagadnienia, które na moment jego odbycia wywoływać będą praktyczne problemy w zakresie rozliczeń podatkowych.

Istotą szkolenie jest przedstawienie uczestnikom obszarów kontrowersyjnych oraz wskazanie sposobu postępowania, które to doprowadzi do zminimalizo-wania ryzyka podatkowego.

Program szkolenia:

1) Podatek VAT

 • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT 

• ulga na złe długi w świetle orzecznictwa TSUE

• czy małżonkowie prowadzący niezależne JDG mogą dokonywać między sobą transakcji opodatkowanych VAT?

• refakturowanie usług

• „puste” faktury – ryzyko z perspektywy podatników

• mechanizm podzielonej płatności – problematyka stosowania MPP

• świadczenia złożone a stawka podatku - praktyczne przykłady

• WIS jako forma ograniczenia ryzyka podatkowego

2) Podatek dochodowy

• transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - informacja TPR 

• odsetki jako KUP – skutki błędnie implementowanej dyrektywy unijnej

• świadczenia pracownicze, w tym rozliczenia podatkowe świadczeń pracowniczych w postaci: pakietów medycznych, kart MultiSport, zawartych lub odnowionych polis ubezpieczeniowych, zwrotu wydatków na okulary, odzieży służbowej

• wydatki na imprezy okolicznościowe jako KUP pracodawcy

• spółki jawne jako podatnicy CIT - luki w przepisach uniemożliwiające spełnienie warunku wyłączającego stosowanie w stosunku do spółek przepisów ustawy o CIT

• „biała lista” podatników VAT – ograniczenie możliwości rozliczania KUP przy płatnościach na rzecz

• podatników spoza listy

3) Polski Ład

Tematy poszczególnych filmów:

 

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek VAT cz. 1

• Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT 

3. Podatek VAT cz. 2

• Odpłatna dostawa towarów pomiędzy małżonkami prowadzącymi JDG a wspólność majątkowa

4. Podatek VAT cz. 3

• Ulga na złe długi w świetle orzecznictwa TSUE

5. Podatek VAT cz. 4

• Refakturowanie – istota

• Refakturowanie jako odprzedaż usług

• Refakturowanie jako przeniesienie kosztu

6. Podatek VAT cz. 5

• Świadczenia złożone – zasady ogólne

• Świadczenia złożone – dokumentowanie

• Świadczenia złożone a stawka VAT – przykłady

7. Podatek VAT cz. 6

• Mechanizm podzielonej płatności – zasady ogólne

• Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

8. Podatek VAT cz. 7

• WIS – istota

• WIS – różne klasyfikacje statystyczne …

• WIS a interpretacja indywidualna

• WIS - walory ochronne

9. Podatek VAT cz. 8

• „Puste faktury”

10. Podatek dochodowy cz. 1

• Spółki jawne jako podatnicy CIT

11. Podatek dochodowy cz. 2

• Informacja o cenach transferowych (TPR)

12. Podatek dochodowy cz. 3

• KUP – limitowanie odsetek

13. Podatek dochodowy cz. 4

• Świadczenia pracownicze - pakiety medyczne

• Świadczenia pracownicze - karty MultiSport

• Świadczenia pracownicze - polisy ubezpieczeniowe

• Świadczenia pracownicze - okulary korekcyjne

• Świadczenia pracownicze - odzież służbowa

14. Podatek dochodowy cz. 5

• Wydatki na zorganizowanie imprezy okolicznościowej jako KUP

15. Podatek dochodowy cz. 6

• KUP – limitowanie odsetek

16. Polski Ład cz. 1

• Podstawa prawna

• Definicja podmiotów powiązanych

• „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP

17. Polski Ład cz. 2

• Minimalny podatek dochodowy – zakres podmiotowy

• Minimalny podatek dochodowy – podstawa opodatkowania

• Minimalny podatek dochodowy – rozliczanie

18. Polski Ład cz. 3

• Podatek od przerzuconych dochodów – zakres podmiotowy

• Podatek od przerzuconych dochodów – przerzucone dochody

• Podatek od przerzuconych dochodów – wyłączenie

• Podatek od przerzuconych dochodów – pomniejszenia

• Podatek od przerzuconych dochodów – rozliczanie

19. Polski Ład cz. 4

• PGK – warunki do założenia i utrzymania PGK

• PGK – przystąpienie do innej PGK

• PGK – rozliczanie straty

 

 

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Podatek VAT oraz podatek dochodowy – zagadnienia kontrowersyjne

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1 Nabycie wiedzy dotyczącej podatku VAT oraz podatku dochodowego – zagadnienia kontrowersyjne;

 2 Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;

3 Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4 Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia