dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Podatek VAT po zmianach w 2022 r.

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 5 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 12 min 10 s.
  • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Zmiany wprowadzone z początkiem 2022r. dotknęły nie tylko podatków dochodowych, ale również podatku VAT. Część z nich ma charakter fakultatywny, część obligatoryjny.

Szkolenie omawia całokształt regulacji w podatku VAT z perspektywy zmian wprowadzonych z początkiem 2022r.

Ma ono na celu przygotowanie podatników do podjęcia decyzji, jakie zmiany fakultatywne powinni oni wprowadzić jeszcze przed zakończeniem roku 2022r.

Program szkolenia:

1. Aktualne zmiany/projekty ustaw

2. Fakturowanie, w tym faktury ustrukturyzowane w obrocie gospodarczym:

• Zasady stosowania znowelizowanych przepisów;

• Korekty faktur ustrukturyzowanych po stronie sprzedającego i kupującego;

• Przesyłanie i odbieranie, w tym akceptacja faktur ustrukturyzowanych;

• Pozostałe zagadnienia związane z fakturowaniem;

3. Grupy podatników VAT

• Istota grupy w podatku VAT;

• Zakres podmiotowy;

• Wzajemne rozliczenia w grupie i obowiązki ewidencyjne;

4. Rozliczanie usług finansowych i pozostałe zmiany w podatku VAT:

• Fakultatywne opodatkowanie usług finansowych;

• Moment powstania obowiązku podatkowego;

• Zagadnienia związane z rozliczeniem podatku naliczonego;

• Założenia SLIM VAT III, na podstawie:

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Aktualne zmiany, projekt ustawy

• Propozycja RM zmian w podatku CIT

• Nowelizacja VAT - od 1-go lipca 2022 r.

• Przedłużenie terminów w podatku VAT

3. Faktury w tym faktury ustrukturyzowane

• Faktura jako podstawowy dokument na gruncie podatku VAT

• Element faktury - uproszczenia

• Faktury zbiorcze

• Korekta zmniejszająca - sprzedawca

• Korekta zmniejszająca - nabywca

• Zbiorcza faktura korygująca - możliwość wystawienia

• Nota korygująca

• Korygowanie danych nabywcy

• FAKTURY - Nowelizacja przepisów ustawy o VAT

• Fakultatywność faktury ustrukturyzowanej

• Duplikat faktury

• Prawo do odliczenia podatku naliczonego (art.88)

• Poświadczenia

• Podmioty uprawnione do dostępu do KSeF

• Korekty faktur ustrukturyzowanych - sprzedawca

• Korekty faktur ustrukturyzowanych - kupujący

• Treść przepisu

• Nowy termin zwrotu podatku

• Noty korygujące

• Zapewnienia autentyczności

• Sposób wystawienia faktury

• Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych

• Zmiany w zakresie faktur korygujących

• Krajowy system e-faktur

• Okres przechowywania

• Strona rządowa dot. KSeF

• Strefa testowa i webinar

• Dopisek MPP i sankcje

• Co to jest MPP ?

• Sankcja podatkowa - 30%

• Sankcja podatkowa - 20%

• Sankcja podatkowa - 15%

• Sankcja podatkowa - wyłączenie

• Sankcja podatkowa - 100%

• Refakturowanie - istota

• Refakturowanie jako odsprzedaż usług

• Refakturowanie jako przeniesienie kosztu

4. Grupy podatników VAT

• Grupy podatników VAT - istota

• Grupy podatników VAT - model

• Definicje

• Przesłanki formalne

• Elementy umowy

• Rozliczenie grupy

• Transakcje wewnątrz i poza grupą (art. 8c)

• Ewidencja

• Odpowiedzialność

• Proporcja

• Przykład opodatkowania

• Korzyści z utworzenia grupy VAT (stanowisko MF)

5. Rozliczanie usług finansowych i pozostałe zmiany w podatku VAT

• Podatek VAT przy usługach finansowych - rodzaje usług

• VAT przy usługach finansowych - zasady opodatkowania usług

• Opcja opodatkowania usług finansowych - stanowisko MF

• Obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego

• Szybko zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

• Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• Deklaracje kwartalne dla podatników CITu estońskiego

• SLIM VAT 3 - nowy limit małego podatnika

• SLIM VAT 3- kurs przy korekcie in minus

• SLIMA VAT 3 - kurs przy korekcie in plus

• SLIMA VAT 3 - kurs przy korekcie WNT

• SLIMA VAT 3 - odliczenie VAT przy WNT

• SLIMA VAT 3 -rezygnacja z korekty rocznej

• SLIMA VAT 3 - faktura zaliczkowa i końcowa

• SLIMA VAT 3 - drukowanie raportów fiskalnych

• SLIMA VAT 3 - obniżenie sankcji

• SLIMA VAT 3 - fakultatywność sankcji

• SLIMA VAT 3 - dokumentowanie WDT

• SLIMA VAT 3 - zmiana faktora a MPP

• SLIMA VAT 3 -korekty w procedurach OSS, IOSS

• SLIMA VAT 3 -MPP w grupach VAT

• SLIMA VAT 3 - rozszerzenie płatności z rachunku VAT

• SLIMA VAT 3 - WIS, WIA oraz WIT

• Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Podatek VAT po zmianach w 2022 r.

2. USTAWA z dnia……… 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych

3. SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian

4. Faktura ustrukturyzowana - Broszura informacyjna dot. struktury FA(1)

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Nabycie wiedzy dotyczącej podatku VAT po zmianach w 2022 r.
  • Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
  • Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;
  • Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)