Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek VAT w transakcjach krajowych

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  06 godz. 10 min. 00 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Podatek VAT stanowi główne źródło krajowych wpływów budżetowych. Z tego powodu organy podatkowe, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, nieustannie monitorują prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez podatników.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie tych zagadnień związanych z po-datkiem VAT, które z uwagi na liczne zmiany legislacyjne i stopień skomplikowania generują najwięcej wątpliwości wśród podatników.

Materiały szkoleniowe przygotowane są w oparciu o aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wyroki sądów administracyjnych, dzięki czemu uczestnicy na podstawie rzeczywistych stanów faktycznych poznają istotę problemu i prawidłowe rozliczenie omawianych zagadnień. Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poszerzą wiedzę na temat rozliczania podatku VAT nie tylko w ujęciu teoretycznym, lecz przede wszystkim w ujęciu praktycznym.

 

Program szkolenia:

1) Czynności podlegające opodatkowaniu oraz moment powstania obowiązku podatkowego:

• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynności opodatkowane

• nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana - prezenty o małej wartości oraz próbki

• nieodpłatne świadczenie usług oraz użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa do celów innych niż działalność gospodarcza jako czynności opodatkowane - przykłady

• moment powstania obowiązku podatkowego - rozpoznawanie obowiązku podatkowego na przykładach

2) Podatek naliczony:

• należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego

• moment odliczenia podatku naliczonego

• aktualne problemy związane z odliczaniem podatku naliczonego

3) System korekt podatku naliczonego:

• proporcja przy rozliczaniu VAT - zasady ogólne

• korekty roczne i korekty jednorazowe - zakres korekt, moment i zasady ich rozliczania

• korekta na przykładzie podatnika realizującego jednocześnie czynności zwolnione i opodatkowane

• korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych towarów i usług na przykładzie podatnika rezygnującego ze zwolnienia podmiotowego

• korekta związana ze sprzedażą nieruchomości w praktyce

4) Fakturowanie i korygowanie błędów:

• elementy faktury – treść faktury w ujęciu praktycznym

• noty korygujące i faktury korygujące - zasady korygowania faktur w roku 2021

• korekty zbiorcze w roku 2021 na przykładzie przyznanych rabatów oraz premii pieniężnych

• duplikat faktury - relacje do faktury pierwotnej i moment odliczenia podatku naliczonego

• faktury zaliczkowe i faktury rozliczeniowe - przykłady dokumentowania świadczeń

5) Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących:

• obowiązek posiadania kasy rejestrującej

• zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy użyciu kas rejestrujących

• kasy on-line oraz kasy w formie oprogramowania

• korygowanie zdarzeń gospodarczych zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej

• paragony fiskalne jako faktury uproszczone

6) Sankcje związane z nieprawidłowym rozliczaniem podatku VAT, w tym. m.in. zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Polski Ład – grupy VAT

• Podstawa prawna

• Siatka pojęciowa

• Zagadnienia podstawowe

• Utworzenie grupy VAT jako odrębnego podatnika

• Opodatkowanie w grupie VAT

• Utrata statusu podatnika przez grupę VAT

• Pozostałe zagadnienia

3. SLIM VAT 2

• Pakiet SLIM VAT 2 – zakres zmian

• Pakiet SLIM VAT 2 – wejście w życie

4. Czynności podlegające opodatkowaniu

• Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

• Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju

• Nieodpłatne przekazanie towarów jako czynność opodatkowana

• Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

• Nieodpłatne usługi jako czynności opodatkowane

• Nieodpłatne transakcje jako czynności opodatkowane – rozliczenie

5. Moment powstania obowiązku podatkowego

• Usługi wykonywane etapami

• Dostawy towarów i usług o charakterze ciągłym

6. Podatek naliczony

• Moment odliczenia podatku naliczonego

• Status podatnika a odliczenie VAT

• Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

• Należyta staranność w orzeczeniu TSUE

• Odliczanie VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa – artykuły spożywcze dla pracowników

• Odliczanie VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa – usługi gastronomiczne i noclegowe

• Odliczanie VAT w świetle aktualnych interpretacji i orzecznictwa – karty Multisport

7. System korekt podatku naliczonego

• Prawo do odliczenia podatku naliczonego

• Współczynnik – działalność opodatkowana i zwolniona

• System korekt podatku naliczonego – korekta roczna

• System korekt podatku naliczonego –korekta wieloletnia

• System korekt podatku naliczonego – korekta jednorazowa i zmiana przeznaczenia

• Podatnik VAT rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego

• Korekta podatku naliczonego związana ze sprzedażą nieruchomości w ramach działalności

8. Fakturowanie i korygowanie błędów

• Elementy faktury

• Faktura korygująca - przyczyny

• Faktura korygująca – korekta pozycji nieobowiązkowych

• Nota korygująca

• Korygowanie danych nabywcy

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Zbiorcza faktura korygująca – możliwość wystawienia

• Zbiorcza faktura korygująca – rabaty za przekroczenie obrotów

• Duplikat faktury

• Kserokopia faktury a duplikat

• Duplikat faktury – rozliczenie VAT

• Anulowanie faktury

• Kiedy zaliczka jest zaliczką?

• Faktura zaliczkowa i końcowa w tym samym miesiącu

9. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu kas rejestrujących

• Kasy rejestrujące – ramy prawne

• Kasy rejestrujące – zagadnienia podstawowe

• Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy

• Kasy online – informacje podstawowe

• Kasy online – branże zobligowane do wymiany kas

• Kasy w formie oprogramowania

• Korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej

• Paragony fiskalne jako faktury uproszczone

10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

• Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja - Podatek VAT w transakcjach krajowych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 97 zł brutto