Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach związanych z e-commerce

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 23 min. 13 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami opodatkowania po-datkiem VAT transakcji transgranicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1.07.2021 r. w ramach pakietu e-commerce Podkreślić przy tym należy, że wprowadzone zmiany mają charakter rewolucyjny, zmieniają bowiem istotnie zasady rozliczeń dużej grupy transakcji. Chodzi przy tym nie tylko o transakcje towarowe, ale również usługowe.

Dzięki przywołanym w trakcie szkolenia przykładom uczestnicy poznają istotę zmian wdrażanych w ramach pakietu e-commerce, a także poszerzą, w ujęciu praktycznym, wiedzę w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych, co zwiększy pewność dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych.

 

Program szkolenia:

1) WDT i WNT – transakcyjne i nietransakcyjne WDT/WNT, moment rozliczenia VAT, stawka 0% dla WDT (dokumentowanie WDT), rozliczenie VAT od WDT przy otrzymaniu dokumentów potwierdzających wywóz po terminie, miejsce dostawy dla WNT a obowiązek rejestracji do celów VAT w innym państwie, szczególne przypadki rozliczania WDT i WNT (w tym obowiązek rozliczenia WNT a zwolnienie podmiotowe), wykazywanie w informacji podsumowującej (VAT UE)

2) WSTO i procedura OSS – definicja i miejsce dostawy, zasady rozliczeń podatkowych, dokumentowanie WSTO, istota procedury OSS, rozliczanie VAT w procedurze OSS, zgłoszenie do procedury OSS, obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, przykłady

3) SOTI i procedura IOSS – definicja i miejsce dostawy, zasady rozliczeń podatkowych, dokumentowanie SOTI, istota procedury IOSS, rozliczanie VAT w procedurze IOSS, zgłoszenie do procedury IOSS, wpływ opodatkowania SOTI na opodatkowanie importu towarów, obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, przykłady

4) Operatorzy interfejsów elektronicznych jako nabywcy i dostawcy towarów – fikcja prawna na gruncie VAT dot. operatorów IE, rozliczenia podatkowe przy zastosowaniu fikcji prawnej, przykłady

5) Eksport towarów i import towarów – definicji, stawka 0% dla eksportu (dokumentowanie eksportu), rozliczanie zaliczek na eksport, warianty rozliczania VAT przy imporcie towarów

6) Eksport usług, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i import usług - systematyka pojęciowa, szczególne zasady rozliczeń VAT przy świadczeniu usług (w tym usług budowlanych i transportowych), wykazywanie WŚU w informacji podsumowującej (VAT UE), szczególne przypadki na przykładach (w tym zwolnienia na potrzeby VAT a rozliczanie usług)

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Polski Ład – zmiany w VAT

• WIS a PI – reguła kolizyjna

• Opcja opodatkowania usług finansowych

• Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

• Sankcje z tytułu niezapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego

• Sankcja z tytułu niezapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym

• Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego

• Zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej

3. WDT i WNT cz.1

• WDT transakcyjne

• WDT nietransakcyjne

• WDT – obowiązek podatkowy

• WDT – stawka 0%

• Dokumentowanie WDT – Rozporządzenie 282/2011

• Dokumentowanie WDT – relacja pomiędzy Rozporządzeniem 282/2011 a ustawą o VAT

• WDT – brak dokumentów potwierdzających wywóz

4. WDT i WNT cz.2

• WNT transakcyjne

• WNT nietransakcyjne

• WNT – miejsce świadczenia

• WNT – obowiązek podatkowy

• WNT – rozliczanie

• WNT – przykłady

• WNT w informacji podsumowującej

5. WSTO i procedura OSS

• Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – definicja

• Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – miejsce dostawy

• Procedura OSS

• Deklaracja i zapłata podatku w procedurze OSS

• Zgłoszenie do procedury OSS

• WSTO – dokumentowanie transakcji

• WSTO – dodatkowe ewidencje

• WSTO opodatkowane poza terytorium Polski a JPK

• WSTO – problemy praktyczne

6. SOTI i procedura IOSS

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych – definicja

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych – miejsce dostawy

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych – procedura IOSS

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych – moment powstania obowiązku podatkowego

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych – przykłady

7. Operatorzy interfejsów elektronicznych jako nabywcy i dostawcy towarów

• Fikcja prawna w transakcjach dokonywanych za pośrednictwem interfejsów elektronicznych

• Definicje

• Moment powstania obowiązku podatkowego

• Stawka 0%

• Przykłady

8. Eksport towarów i import towarów

• Eksport towarów

• Eksport towarów – stawka 0%

• Eksport towarów - przykłady

• Eksport towarów – stawka 0% a zaliczki

• Import towarów

• Import towarów – miejsce świadczenia

• Import towarów – reguły ogólne

• Import towarów – sposoby rozliczanie VAT

• Import towarów - zasady ogólne

• Import towarów – uproszczenie, o którym mowa w rat. 33a ustawy o VAT

• Import towarów – odprawa scentralizowana

• Procedura USZ

9. Eksport usług, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług i import usług

• Import usług

• Miejsce świadczenia – zasady ogólne

• Miejsce świadczenia – zasady szczególne

• Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług – VAT – UE

• Usługi transgraniczne – przykłady

• Import usług - rozliczanie

• Import usług – usługi zwolnione

• Import usług – zaliczka

• Import usług – usługodawca zwolniony podmiotowo

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  •  Prezentacja - Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy dotyczącej rozliczania podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 97 zł brutto