dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Formalne zasady prowadzenie Biura Rachunkowego w aspekcie poza podatkowym

Cena: 197 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 13 filmów o łącznym czasie trwania  4 godz. 13 min. 41 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie dotyczy najważniejszych poza podatkowych aspektów prowadzenia biura rachunkowego.

Dedykowane jest właścicielom oraz osobom zatrudnionym w biurach rachunkowych.

Założeniem szkolenia jest to, aby jak najmniejszym nakładem pracy wdrożyli Państwo u siebie nowe pozapodatkowe regulacje dotyczące prowadzenia biura rachunkowego.

Program szkolenia:

1. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

Zgodnie z komunikatem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczącym obowiązku szkoleniowego pracowników BIUR RACHUNKOWYCH z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wynika, że wszystkie szkolenia, które przeprowadzone były przed 13 lipca 2018 roku straciły ważność. Oznacza to, że obowiązek szkoleniowy należy zaktualizować!

Kliknij, aby zapoznać się z pełną treścią komunikatu >>>>>>>>>>

13.07.2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jedną z instytucji obowiązanych są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Lista obowiązków dla właścicieli biur rachunkowych po wejściu w życie ustawy uległa znacznemu rozszerzeniu. Głównym zadaniom, którym należy obecnie sprostać są:

 • wprowadzenie wewnętrznej (nowej) procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 • zgodnej z nowymi przepisami,
 • sporządzenie oceny ryzyka oraz jej aktualizacji,
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
 • wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów,
 • przeszkolenie wszystkich pracowników mających związek z rozliczaniem Klientów.

Uchybienia w każdym z tych punktów grożą karami administracyjnymi.

W ramach tego modułu otrzymają Państwo w wersji edytowalnej nową procedurę wymaganą przez GIIF – wersja edytowalna.

2. RODO w biurze rachunkowym

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zastępujące polską ustawę o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie RODO).

Stawia ono przed właścicielami Biur Rachunkowych szereg wymogów, między innymi wdrożenie nowych procedur oraz nowych rejestrów, które należy bezwzględnie wykonać, aby uniknąć dotkliwych kar.

Biuro rachunkowe z perspektywy RODO wygląda zupełnie inaczej niż inne podmioty. Jest ono głównie Procesorem. Oznacza to, że zakres obowiązków, który spoczywa na biurze rachunkowym jest związany z jego statusem jako podmiotu przetwarzającego dane, które otrzymuje od swoich Kontrahentów. Administratorem danych jest tylko w niewielkim zakresie – dotyczy to jego kontrahentów i pracowników.

Ta część szkolenia odpowie na pytania:

 • Jak postępować z danymi, które biura rachunkowe otrzymują od swoich Kontrahentów?
 • Jak chronić dane, które otrzymujemy od Kontrahentów?
 • Jakie procedury wprowadzić, a jakie można pominąć?

3. Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem

Jak na poziomie zawieranej umowy określić relacje między biurem rachunkowym a Klientem. Na co zwrócić szczególną uwagę, co powinno znaleźć się w umowie i jak zarządzać odpowiedzialności za pomocą odpowiednich zapisów. Z części tej będzie można się dowiedzieć jakie klauzule umowne stosować a jakich unikać ?

4. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy biurem rachunkowym a organami podatkowymi i sądowymi

Omówiony zostanie tutaj obowiązek, który wszedł 1 lipca 2018, czyli przesyłania pliku JPK na żądanie, a także formy kontaktu elektronicznego między biurem rachunkowym a organami podatkowymi i sądowymi oraz kwestia składania sprawozdań finansowych do KRS drogą on-line. Otrzymają Państwo procedurę jak to robić i na co zwrócić uwagę, aby sprawozdanie przesłać oraz jak je właściwie podpisać

5. Ubezpieczenie biura rachunkowego

Ubezpieczenie biura rachunkowego w kontekście ryzyk jakie pojawiają się podczas jego prowadzenia. Jakie mamy obszary ryzyka, jak je ograniczyć. Od których ryzyk można się ubezpieczyć, a od jakich nie.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie szkolenia oraz prezentacja materiałów

2. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DO GIIF

 • Podstawa prawna
 • Instytucja obowiązana
 • Poszerzenie grona instytucji zobowiązanych
 • Poszerzone definicje
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej
 • Ocena ryzyka

3. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DO GIIF 

 • Środki bezpieczeństwa finansowego
 • Środki bezpieczeństwa finansowego – stosowanie
 • Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa
 • Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa
 • Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
 • Przechowywanie dokumentów

4. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DO GIIF

 • Wewnętrzna procedura
 • Wewnętrzna procedura – elementy

5. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DO GIIF

 • Przekazywanie informacji
 • Kontrola
 • Sankcje administracyjne
 • Odpowiedzialność karna
 • Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych (13.10.2019)

6. RODO W BIURZE RACHUNKOWYM

 • Przepisy prawa UE
 • Przepisy prawa krajowego
 • Cele Rozporządzenia
 • Obowiązki biura - do maja 2018r.
 • Kategorie danych osobowych w biurze
 • Dane osobowe – defnicja
 • Administrator i procesor
 • Naruszenie danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych

7. RODO W BIURZE RACHUNKOWYM

 • Zgodność przetwarzania z prawem
 • Udowodnienie udzielenia zgody

8. RODO W BIURZE RACHUNKOWYM

 • Przetwarzanie danych „wrażliwych”
 • Zbieranie danych – obowiązek informacyjny
 • Usunięcie danych
 • Nowy środek ochrony – sprzeciw
 • Skarga
 • Obowiązki administratora
 • Procesor
 • Umowa o przetwarzanie danych
 • Administrator prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania, który obejmuje:
 • Kto prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania ?
 • Podmiot przetwarzający prowadzi Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, który obejmuje:
 • Bezpieczeństwo przetwarzania
 • Zgłoszenie naruszenia danych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Sankcje – rozporządzenie UE
 • Obowiązki biura - od maja 2018r.

9. RODO W BIURZE RACHUNKOWYM

 • Omówienie wzorów materiałów dotyczących

10. UMOWA POMIĘDZY BIUREM A PODATNIKIEM

 • Tryby zawarcia umowy
 • Oferta (art. 66 – 70 Kc)
 • Przetarg (art. 701 – 705 Kc)
 • Aukcja (art. 701 – 705 Kc)
 • Rokowania (negocjacje), art. 72 – 721 Kc
 • Zmiana i zakończenie trwania umowy

11. UMOWA POMIĘDZY BIUREM A PODATNIKIEM

 • Klauzule umowne
 • Przedmiot umowy – przykłady
 •  Przedawnienie

12. ELEKTRONICZNA WYMIANA INFORMACJI

 • Struktura JPK na żądanie (1 lipca 2018r)
 • JPK – zakres żądania
 • JPK – formy podpisu
 • Profil ePUAP i Portal Podatkowy
 • Weryfikacja podatników – rejestry MF
 • Rejestr podmiotów wykreślonych
 • Dane dostępne na stronie MS
 • Składanie sprawozdań JPK 2019

13. UBEZPIECZENIE W BIURZE RACHUNKOWYM

 • Zakres czynności biura rachunkowego
 • Szczegółowy zakres ubezpieczenia OC
 • Umowa ubezpieczenia – KC
 • Umowa ubezpieczenia – spełnienie świadczenia
 • Umowa ubezpieczenia – zawiadomienie o szkodzie
 • Umowa ubezpieczenia – przedawnienie

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

Materiały na potrzeby obowiązków dotyczących GIIF:

 • Ustawa dotycząca GIIF
 • Wewnętrzna procedura GIIF - wersja edytowalna

Materiały na potrzeby ochrony danych osobowych/RODO:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa – wersja edytowalna
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym - wersja edytowalna
 • Uzupełnienie polityki bezpieczeństwa - wersja edytowalna
 • Polityka ochrony danych - wersja edytowalna
 • Klauzule powierzenia danych w ramach FK - wersja edytowalna
 • Klauzule powierzenia danych w ramach kadr i płac - wersja edytowalna
 • Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania oraz Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania - wersja edytowalna
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - wersja edytowalna
 • Informacja dla pracownika o przetwarzaniu danych osobowych - wersja edytowalna

Materiały na potrzeby elektronicznej wymiany informacji:

 • Procedura dotycząca wysyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną

Materiały na potrzeby ubezpieczenia biur rachunkowych:

 • Przykładowa kalkulacja LEADENHALL
 • Ogólne warunki ubezpieczenia - LEADENHALL
 • Ogólne warunki ubezpieczenia PZU
 • Ogólne warunki ubezpieczenia WARTA

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat wdrożenia procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym oraz ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym w oparciu o RODO;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 197 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 197 zł brutto