dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych CIT i PIT - z uwzględnieniem sprawozdawczości, podmiotów powiązanych oraz przepisów dotyczących Tarczy antykryzysowej

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 15 min 17 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie najbardziej aktualnych informacji na temat zasad rozliczania podatku dochodowego w kontekście wprowadzonych nowych przepisów oraz najnowszych interpretacji i wyroków sądów administracyjnych.

Liczne przykłady omawiane podczas szkolenia pozwolą Państwu w prosty sposób zaimplementować wskazywane rozwiązania do swoich potrzeb.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak już TERAZ przygotować się do podatkowego zamknięcia roku, aby roczne rozliczenie podatków było prawidłowe?

• Które transakcje należy szczegółowo przeanalizować?

• Na jakie przepisy należy zwrócić szczególną uwagę?

Jaki wpływ na roczne wyliczenie podatków będą miały poszczególne TARCZE ANTYKRYZYSOWE?

• Jak daleko szukać powiązań między podmiotami i jaki to ma wpływ na sprawozdawczość do organów podatkowych?

Program szkolenia:

1. Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatkach dochodowych.

2. Ograniczanie zatorów płatniczych – „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.

3. Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej – skutki w podatkach dochodowych.

4. Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej.

5. Odliczenie straty za rok 2020 w korekcie zeznania za rok 2019r. oraz pozostałe zmiany związane z zamknięciem 2020 roku;

6. Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2020 r.

7. Podmioty powiązane i ich sprawozdawczość do organów podatkowych.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Podmioty powiązane - 1

a. Zakres regulacji prawnych

b. Prawo międzynarodowe – hard law

c. Prawo międzynarodowe – soft law

d. Prawo wspólnotowe

e. Prawo krajowe

f. Pojęcia

3. Podmioty powiązane - 2

a. Powiązania kapitałowe – przykład

b. Powiązania osobowe – przykład

c. Powiązania rodzinne – przykład

d. Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT

4. Podmioty powiązane - 3

a. Progi dokumentacyjne (do 2016)

b. Progi dokumentacyjne (2017-2018)

c. Progi dokumentacyjne (od 2019)

d. Progi dokumentacyjne (2018) – przepisy przejściowe

e. Transakcje kontrolowane

f. Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym

g. Transakcja jednorodna – przykłady

h. Refakturowanie

5. Podmioty powiązane - 4

a. „Filozofia” sporządzenia dokumentacji

b. Funkcja gwarancyjna dokumentacji

c. Obszary podwyższonego ryzyka

d. Sposoby weryfikacji cen transferowych

e. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

f. Metoda ceny odsprzedaży

g. Metoda rozsądnej marży (metoda „koszt plus”)

h. Podsumowanie metod tradycyjnych

i. Metody zysku tradycyjnego

j. Wybór metody

k. Dokumentacja lokalna – terminy

l. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

ł. Informacje dot. Oświadczenia

m. Dokumentacja lokalna – wyłączenia

n. Dokumentacja lokalna – treść

o. Dokumentacja lokalna – opis podmiotu powiązanego

p. Dokumentacja lokalna – opis transakcji

r. Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych

s. Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych „safe harbours”

t. Dodatkowe zobowiązania podatkowe – od 2019 roku

u. Sankcje karnoskarbowe związane z cenami transferowymi

6. TPR-C Informacja o cenach transferowych

7. Rozliczenie dofinansowań otrzymywanych w związku z COVID-19 (Tarcza 1-4) w świetle objaśnień MF z dn. 21.07. 2020r.

a. Charakter dokumentu

b. Przekazywanie darowizn

c. Nowe kategorie zwolnień

d. Nowe limity zwolnień (art. 21 Pdof)

e. Nowe terminy płatności zaliczek PIT-4

f. Umorzone składki ZUS a KUP

g. Wydatki „okołoepidemiczne”

h. Pojęcie przychodu

i. Nabycie środków trwałych

j. Preferencje dot. B+R

k. Preferencje dot. IP BOX

l. Terminy zapłaty podatku od przychodu z budynków

ł. Tzw. ulga na złe długi

m. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

n. Rezygnacja z uproszczonych form zaliczenia zaliczek

o. Obniżenie czynszu najmu a nieodpłatne świadczenie

p. Stawka 0% przy darowiznach

r. Pozostałe zmiany w podatku VAT opisane w wyjaśnieniach MF

s. Pozostałe preferencje

8. Rozliczenia przychodów i kosztów w 2020r. – zasady i zmiany

a. Koszt podatkowy – trzy przesłanki korekty

b. Koszt podatkowy – korekta dot. białej listy

c. Koszt podatkowy – informacja

d. Nieprawidłowe oznaczenia „MPP” na fakturach

e. Zasady korekty – nowe zasady w 2020r

f. Okres rozliczenia

g. Korekta wtórna

h. Krekta – dodatkowe przesłanki

i. Okres [90] dni – kalkulacja i wyłączenia

j. Terminy płatności

k. Nowelizacja – zagadnienia

l. Płatność na rachunek niewidniejący na białej liście

ł. Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT

m. Przesunięcie terminu dla WHT

n. Źródła finansowania (spółek kapitałowych)

9. Wyjaśnienie dot. rozliczania dofinansowań z tzw. Tarcz

a. Wyjaśnienia dot. subwencji z PFR

b. Udzielona pożyczka (do 5 tyś)

c. Dofinansowanie do wynagrodzeń

d. Opłata prolongacyjna – wyjaśnienia

10. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Przygotowanie do podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych CIT i PIT - z uwzględnieniem sprawozdawczości, podmiotów powiązanych oraz przepisów dotyczących Tarczy antykryzysowej
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Objaśnienia podatkowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • TPR Informacja o cenach transferowych pytania i odpowiedzi

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej przygotowania do podatkowego podatkowego zamknięcia roku w podatkach dochodowych CIT i PIT - z uwzględnieniem sprawozdawczości, podmiotów powiązanych oraz przepisów dotyczących Tarczy antykryzysowej ;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto