dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Regulacje dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 10 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 58 min 12 s.
 • materiały w formie pdf 

Nowelizacja ustawy o GIIF, czyli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu dotknie WSZYSTKIE biura rachunkowe.

Dla części z nich przepisy zmieniły się 31 lipca, a dla części wejdą w życie 31 października.

 

Dzięki szkoleniu:

 • poznasz NOWE regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym,
 • spełnisz ustawowy wymóg odbycia szkolenia (jest możliwość otrzymania stosownego Certyfikatu),

  • Wzbogaciliśmy program szkolenia o zagadnienia związane z RODO, czyli      Ochronę Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym.
  • Nasze szkolenie spełnia warunek przeszkolenia się na okoliczność również tych przepisów, które będą obowiązywały po 31 października 2021.

 • otrzymasz wzory niezbędnych procedur w wersji edytowalnej,
 • dowiesz się jak wdrożyć w swojej firmie:

  • Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • Wewnętrzną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  • Wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
  • Weryfikację kontrahenta (procedura).

Opis szkolenia:

Obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczą m.in. biur rachunkowych w związku z otrzymywanymi od swoich kontrahentów informacjami.

Obecnie obowiązują dwa unijne akty prawne, które regulują tą materię. Są nimi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Ra-dy (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Dodatkowo obowiązują krajowe regulacje, które implementują przepisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.

Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.

Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.

Jednocześnie omówione zostaną zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 815).

Program szkolenia:

GIIF

1. Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brud-nych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Nowelizacja przepisów z marca 2021r.

3. Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

4. Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r.

5. Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe.

6. Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;

7. Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym.

8. Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF.

9. Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

10. Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.

11. Regulacje dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.

Elektroniczna wymiana informacji

12. Elektroniczna wymiana danych pomiędzy biurem rachunkowym a kontrahentem i organem podatkowym;

13.Elektroniczne usługi realizowane przez administrację publiczną, istotne w pracy biura rachunkowego.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 1

• Biuro rachunkowe/Kancelaria w relacjach z podmiotami trzecimi

• Ramy prawne – przepisy obowiązujące

• Ramy prawne – nowelizacja

• Zakres zmian w treści nowelizacji

• Przedmiot ustawy

• Instytucje obowiązane

3. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 2

• Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej

• Ocena ryzyka (art. 27 Ustawy)

• Rozpoznawanie ryzyka (art. 33)

• Środki bezpieczeństwa finansowego

• Środki bezpieczeństwa finansowego - stosowanie

4. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 3

• Identyfikacja klienta

• Weryfikacja tożsamości klienta

• Weryfikacja tożsamości klienta – wersja od 31.10.2021r.

• Moment weryfikacji ( art. 39)

• Moment weryfikacji – nowy przepis od 31.10.2021r.

• Niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa

• Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa

• Przykłady niższego ryzyka

• Wzmożone środki bezpieczeństwa – przykłady

• Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa

• Państwa trzecie wysokiego ryzyka

5. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 4

• Analiza transakcji

• Analiza transakcji – wersja od 31.10.2021r.

• Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (art. 46)

• Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – stan na 31.10.2021r.

• Przechowywanie dokumentów

• Wewnętrzna procedura

• Wewnętrzna procedura – elementy

• Wyjaśnianie rozbieżności – stan od 31.10.2021r.

• Szkolenia (art. 52)

• Kurs przygotowany przez MF

• Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń

• Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – nowe przepisy od 31.10.2021r.

• Przekazywanie informacji

6. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 5

• Kontrola

• Sankcje administracyjne

• Odpowiedzialność karna

• Definicja beneficjenta rzeczywistego

• Definicja beneficjenta rzeczywistego – zmiany

• Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – podmioty

• Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – podmioty – stan od 31.10.2021

• Termin zgłoszenia nowych podmiotów

• Obowiązek dostarczenia informacji

7. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 6

• Obowiązki podmiotu zobowiązanego, biura

• Ocena ryzyka – modele

• Ocena ryzyka – modele – przykład oceny tabelarycznej wg. kryterium ustawowych i pozaustawowych

8. Obowiązki związane z GIF i nowelizacja przepisów cz. 7

• Procedura dokumentacyjna, stosowania wewnętrznie

9. Ochrona danych osobowych

• Ramy prawne

• Dane osobowe – definicja

• Administrator i procesor

• Naruszenie danych osobowych

• Podstawy prawne przetwarzania danych

• Przetwarzanie danych wrażliwych

• Usunięcie danych

• Umowa o przetwarzanie danych

• Zgłoszenie naruszenia danych

• Ochrona danych osobowych w ustawie o GIF

• Przykłady naruszeń w biurach rachunkowych/Kancelariach

• Obowiązki biura rachunkowego/Kancelarii dot. RODO

10. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Regulacje dot. Prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych;

2. Ustawa nowelizująca

3. Krajowa ocena ryzyka

4. Aneksy nr 1-3 do Krajowej oceny ryzyka

5. Strategia dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

6. Kraje trzecie wysokiego ryzyka (Rozporządzenie UE)

7. Wewnętrzna procedura (dokument WORD)

8. Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (dokument WORD)

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1. Nabycie wiedzy z zakresu regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze rachunkowym oraz elektronicznej wymiany danych;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)