dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Regulacje podatkowe istotne w pracy biura rachunkowego

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 9 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 15 min 19 s.
 • materiały w formie pdf 

Opis szkolenia:

Obecnie Biuro Rachunkowe nie tylko zobowiązane jest do prowadzenia rozliczeń podatkowych swoich kontrahentów, ale podlega przepisom związanym z koniecznością podatkowej oceny zdarzeń realizowanych przez innych podatników.

Wśród tych regulacji najistotniejsze dotyczą klauzul przeciwko uchylaniu się od opodatkowania oraz schematów podatkowych.

W obrębie KLAUZUL PRZECIWKO UCHYLANIU SIĘ i UNIKANIU OPODATKOWANIA należy informować kontrahenta na temat możliwości nadużycia przez niego prawa, powinien wiedzieć jakie ryzyko ponosi oraz co mu zagrozi w związku z transakcjami, które przeprowadza.

WAŻNE jest tutaj wykazanie się przez Biuro Rachunkowe NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ na wypadek sporu sądowego. I kontrahent i Biuro Rachunkowe powinno być świadome obszarów, w których poziom zagrożenia jest znacznie podwyższony.

Jeśli chodzi o obowiązki Księgowego przy SCHEMATACH PODATKOWYCH to należy być świadomym, kiedy Podatnik chce się posłużyć schematem podatkowym, jak rozpoznać schemat podatkowy i co zrobić kiedy już identyfikujemy taki schemat, aby być zwolnionym z odpowiedzialności.

W związku ze zmianami w minionym roku właściwości organów podatkowych, biuro rachunkowe musi również prawidłowo określać organy podatkowe uprawnione do prowadzenia rozliczeń podatników.

Od stycznia 2021 w tym zakresie nastąpiła bardzo duża zmiana. W związku z powyższym należy znać szczegółowe rozwiązania dla odpowiedniego rodzaju podmiotów. Należy wiedzieć co i kiedy należy zrobić jeśli dochodzi do zmiany właściwości organu podatkowego.

Podczas szkolenia omawiane są również zmiany, które wejdą w życie od 1 października a dotyczą CZYNNEGO ŻALU.

Program szkolenia:

Klauzule przeciwko uchylaniu się i unikaniu opodatkowania;

 • Konstrukcja klauzuli w świetle historycznych doświadczeń i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 roku o sygnaturze K 4/03
 • Rodzaje transakcji na potrzeby unikania opodatkowania i skutki takich działań
 • Tzw. duża klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania i małe klauzule w podatkach dochodowych oraz tzw. klauzulowe szczegółowe;
 • Nadużycie prawa w podatku VAT – istotne zagrożenie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych;

Właściwość organów podatkowych

 • Właściwość miejscowa, rzeczowa i instancyjna Naczelników Urzędów Skarbowych oraz tzw. szczególnych Naczelników Urzędów Skarbowych;
 • Proponowane zmiany w zakresie zmiany właściwości Naczelników Urzędów Skarbowych

Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych

 • Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej;
 • Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
 • Raportowanie schematów do Szefa KAS
 • Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie

Pozostałe przepisy mające wpływ na pracę biura rachunkowego

 • Zgłoszenie osoby wyznaczonej do rozliczania podatków u płatników;
 • Informacje podatkowe a dokumentacja cen transferowych;
 • Pełnomocnictwo od kontrahenta w świetle przepisów Ordynacji podatkowej;
 • Zmiany dot. składania tzw. czynnego żalu

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Klauzule przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

• Określenie podstawy opodatkowania –punkt wyjścia

• Klauzule podatkowe

• Ogólna klauzula –przesłanki

• Sztuczny sposób działania

• Postępowanie dot. unikania opodatkowania

• Cofnięcie korzyści podatkowej

• Ogólna klauzula a pozorność czynności (art. 199a Ordynacji)

• Tzw. małe klauzule (ustawa o CIT)

• Nadużycie prawa –przepisy UoVAT

• Nadużycie prawa a przepisy unijne

• Nadużycie prawa w praktyce

3. Właściwość organów podatkowych

• Właściwość rzeczowa

• Właściwość miejscowa –zasada ogólna

• Szczególna właściwość miejscowa –podstawa prawna

• Właściwość miejscowa –kategorie organów

• Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

• Naczelnik II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

• Urzędy „wojewódzkie”

• Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

• Informacje dot. zmian w/w organów

• Organ podatkowy –procedura OSS (1)

• Zmiana właściwości miejscowej –Ordynacja

• Zmiana właściwości miejscowej –Rozporządzenie

• Zmiana właściwości miejscowej –poprzednie okresy

• Właściwość a kontrola lub postępowanie

• Właściwość delegowana (art. 18c)

• Właściwość instancyjna

• Struktura postępowania podatkowego i sądowo –administracyjnego

4. Schematy podatkowe –perspektywa księgowego

• Implementacja przepisów o MDR w UE

• Sankcje związane z brakiem raportowania MDR

• Schemat podatkowy

• Schemat podatkowy standaryzowany

• Schemat podatkowy transgraniczny

• Kryterium transgraniczne

• Wyłączenie raportowania -kwalifikowany korzystający

• Kwalifikowany korzystający –definicja

• Schematy podatkowe (MDR) –wyjaśnienia MF z dnia 31.01.2019r.

• Wspomagający

• Obowiązki wspomagającego (1)

• Przykłady, kiedy księgowy nie musi sprawdzać istnienia schematu (wyjaśnienia MF)

5. Pozostałe zagadnienia w pracy księgowego cz. 1

• Osoba zobowiązana

6. Pozostałe zagadnienia w pracy księgowego cz. 2

• Informacje podatkowe –podstawa prawna

• Informacje podatkowe –rozporządzenie

• Przesłanki sporządzania dokumentacji podatkowej

7. Pozostałe zagadnienia w pracy księgowego cz. 3

• Pełnomocnictwa

• Rodzaje pełnomocnictw

• Zmiana dot. pełnomocnictwa ogólnego

• Kurator i pełnomocnik tymczasowy (art. 138m)

• Doręczenie pełnomocnikowi

• Doręczenie pełnomocnikowi a podpis strony

8. Pozostałe zagadnienia w pracy księgowego cz. 4

• Tzw. czynny żal–kto składa?

• Tzw. czynny żal –forma (stan prawny do 30 września 2021r.)

• Stosowanie KPK w sprawach z zakresu KKS

• Zmiana w art. 116 KPK (od 01-10-2021r.)

9. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

1. Prezentacja - Regulacje istotne w pracy biura rachunkowego;

2. MDR-y – definicje z Ordynacji podatkowej (zestawienie);

3. Objaśnienia MF dot. krajowych przepisów o MDRach.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

1.Nabycie wiedzy dotyczącej regulacji podatkowych istotnych w pracy biura rachunkowego;

2. Poznanie komentarza oraz rad prowadzącego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;

3. Czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią;

4. Cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)