dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Rozliczanie i fakturowanie usług budowlanych od listopada 2019 roku

HOT NEWS dla Budowlanki czyli:

 • Nowy Rejestr Podatników VAT Czynnych:
 • płatność na rachunek bankowy wskazany w rejestrze, a koszt uzyskania przychodu
 • weryfikacja Kontrahentów związana z prawem do odliczenia VAT naliczonego
 • Nowe zasady stosowania MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI oraz likwidacje odwrotnego obciążenia.

Cena: 197 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 18 filmów o łącznym czasie trwania  4 godz. 09 min. 19 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Już od 1 listopada 2019 REWOLUCJA w BUDOWLANCE. Jest to dzień, w którym weszły w życie nowe przepisy w podatku VAT.

Zniknęło odwrotne obciążenie, a w jego miejsce pojawiła się obligatoryjna podzielona płatność.

Zmieniły się też zasady wystawiania faktur. Zamiast faktur na „odwrotne obciążenie” firmy budowlane będą musiały wystawiać faktury w systemie „podzielonej płatności”. Poza tym faktury te będą musiały mieć dodatkowe dopiski, których brak prowadzić będzie do dodatkowych sankcji.

Kolejnym problemem, z jakim muszą zmierzyć się firmy budowlane to, jak dysponować środkami na rachunku bankowym, gdyż płatność z nowych faktur wpływać będzie na dwa konta.

Oddzielnie kwota netto, oddzielnie VAT. Do konta, na które będą wpływać należności z tytułu VAT będzie ograniczony dostęp !!! Podatnik nie będzie miał bowiem możliwości swobodnego dysponowania takimi środkami.

Konsekwencje popełnionych błędów mogą być dla firm budowlanych bardzo dotkliwe. Przykładem może być tutaj 100% sankcja w podatku VAT jeśli np. transakcję należało rozliczyć w trybie nowego mechanizmu obligatoryjnej podzielonej płatności.

Kolejnym ważnym elementem szkolenia jest omówienie zasad rozliczania niezapłaconych należności. Niezapłacone faktury to jeden z większych problemów w branży budowlanej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób można odzyskiwać należności z niezapłaconych faktur. Omówione zostaną tryby odzyskiwania należności oraz jakim trybem się posługiwać w zależności od zaistniałej sytuacji.

Korzyści:

Po szkoleniu każdy z Uczestników będzie wiedział:

 • jak rozliczać transakcje w systemie podzielonej płatności – nowy obowiązek od listopada;
 • jak wystawiać faktury po 1 listopada;
 • co zrobić z niezapłaconymi fakturami pod względem podatkowym;
 • w jakim trybie odzyskiwać niezapłacone należności, aby było to skuteczne.

Program szkolenia:

1. Zmiany w przepisach ustawy o VAT

a. Nowy rejestr podatników VAT (ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r.)

i. Rachunek bankowy w rejestrze – sankcje za brak dokonania płatności na wskazany w rejestrze rachunek;

ii. Brak kosztu podatkowego przy płatności na inny rachunek niż wskazany w rejestrze;

iii. Informacja do organu podatkowego o dokonanej zapłacie na innych rachunek bankowy niż wykazany w rejestrze – konsekwencje podatkowe;

b. Nowe zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019r.)

i. Zakres przedmiotowy objęty obligatoryjnym split-paymentem, nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT;

ii. Obligatoryjny mechanizm split-payment a odpowiedzialność solidarna stron transakcji;

iii. Dodatkowe informacje na fakturach oraz sankcje podatkowe i karne skarbowe;

iv. Płatności wielu faktur w trybie split-payment.

v. Termin wejścia w życie nowych rozwiązań – przepisy przejściowe;

vi. Brak kosztu podatkowego w przypadku braku płatności w trybie obligatoryjnego split-payment.

vii. Nowe zasady dysponowania środkami na rachunku VAT.

2. Rozliczenie niezapłaconych wierzytelności

a. Brak płatności – rozliczenie w podatku VAT i dochodowym, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2020 roku;

b. Ściągnięcie należności – nowe przepisy ustawy o terminach płatności;

c. Elementy związane z zabezpieczeniem należności;

d. Modele dochodzenia wierzytelności w prawie cywilnym (kodeks postępowania cywilnego);

e. Zabezpieczenia należności w relacji do procedur windykacji sądowej i polubownej.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie tematu szkolenia

2. Materiały dotyczące szkolenia

3. Rejestry podatników VAT

 • Podstawa prawna
 • Rejestry podatników
 • Weryfikacja należytej staranności

4. Rejestry podatników VAT

 • Numer rachunku bankowego w rejestrze

5. Rejestry podatników VAT

 • Wciąż nierozwiązane problemy
 • Aktualizacja danych
 • Koszt podatkowy – zasada ogólna

6. Rejestry podatników VAT

 • Transakcja o wartości 15 tyś
 • Pojęcie transakcji – zasada ogólna
 • Pojęcie transakcji – umowa o świadczenie usług
 • Kontrakty budowlane – moment powstania obowiązku podatkowego (1)
 • Kontrakty budowlane – moment powstania obowiązku podatkowego (2)
 • Pojęcie transakcji – dostawa towarów
 • Pojęcie transakcji – umowy ramowe

7. Rejestry podatników VAT

 • Koszt podatkowy – korekta
 • Koszt podatkowy – informacja

8. Rejestry podatników VAT

 • Ordynacja podatkowa – odpowiedzialność solidarna
 • Ordynacja podatkowa – zawiadomienie
 • Ordynacja podatkowa – dane do zawiadomienia
 • Split payment

9. Podzielona płatność

 • Podstawa prawna
 • Cel regulacji
 • Obligatoryjny split payment
 • Prawo przedsiębiorców (art. 19)

10. Podzielona płatność

 • Sankcja
 • Dopisek na fakturze i sankcja

11. Podzielona płatność

 • Split payment – przypadki szczególne
 • Przelew więcej niż jednej faktury
 • Zgoda i odmowa przekazania środków z rachunku VAT
 • Obowiązek założenia rachunku

12. Podzielona płatność

 • Brak KUP (2020r.)

13. Podzielona płatność

 • Odpowiedzialność solidarna – ustawa
 • Odpowiedzialność solidarna – wyłączenie
 • Deklaracje kwartalne i inf. Podsumowujące (styczeń 2020)
 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT (1)
 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT (2)
 • Kodeks karny skarbowy

14. Podzielona płatność

 • Przepisy przejściowe

15. Podzielona płatność

 • Wiążąca informacja stawkowa (WIS)
 • WIS – wnioskodawca
 • WIS – zakres zapytania
 • WIS – opłata i termin
 • WIS – organ uprawniony (Ordynacja)

16. Podzielona płatność

 • Faktura do paragonu (1.01.2020)
 • Faktura do paragonu (1.01.2020) – sankcja

17. Podzielona płatność

 • Rozszerzony zakres JPK – split payment
 • Sankcja (1-szy kwietnia 2020r.)

18. Podatki dochodowe i zabezpieczenia wierzytelności

 • Nowe zasady korekty kosztów i przychodów
 • Zasady korekty
 • Zasady korekty – przepis przejściowy
 • Faktura a umowa
 • Tryby dochodzenia należności
 • Koszty postępowania windykacyjnego
 • Zabezpieczenia procesowe
 • Zabezpieczenie w KPC – nowe regulacje (2020)
 • Koszty postępowania windykacyjnego

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Rozliczanie i fakturowanie usług budowlanych po 1 listopada 2019 roku
 • Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
 • Interpelacja nr 606 do Ministra Finansów
 • Usługi budowlane - Interpretacja ogólna
 • Zasady wystawiania faktur
 • Kodeks Postępowania Cywilnego - Postępowanie nakazowe
 • Rozporządzenie wykonawcze Rady UE nr 1042/2013
 • Rozliczanie i fakturowanie usług budowlanych od listopada 2019 roku
 • Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105E, art. 106E ust. 1 pkt 18 oraz art. 108A ust. 1A Ustawy

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat rozliczania transakcji związanych branżą budowlaną po 1 listopada 2019;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 197 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 197 zł brutto