Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozliczenia podatkowe 2021 - wybrane zagadnienia

Cena: 249 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 19 filmów o łącznym czasie trwania  06 godz. 14 min. 26 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie bieżących problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

W celu ich rozwiązania wykorzystane zostaną aktualne interpretacje organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych oraz stanowiska Ministerstwa Finansów.

Szkolenie składa się z trzech części. W pierwszej części omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku dochodowego, w drugiej zagadnienia związane z podatkiem VAT, z kolei trzecia część obejmować będzie pozostałe aspekty dotyczące rozliczeń podatkowych.

 

Program szkolenia:

Podatek dochodowy, w tym:

ulga na złe długi w praktyce

rozliczanie strat podatkowych z uwzględnieniem przepisów COVID-19

• PIT od paliwa za wykorzystywanie przez pracownika służbowego samochodu do celów prywatnych w świetle interpretacji ogólnej z dnia 11.09.2020r. – zasady rozliczania oraz możliwość korekty rozliczeń sprzed wydania interpretacji ogólnej

• zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych przez podatników do ukończenia 26. roku życia – zakres ulgi po zmianach z 2021 roku, czy wszyscy zleceniobiorcy mogą skorzystać z ulgi?

• poczęstunek dla pracowników i zleceniobiorców - aktualna praktyka organów podatkowych

wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem statu-su podatnika CIT – forma wypłaty i opodatkowanie

opodatkowanie wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT – skutki wyroku NSA z dnia 3.12.2020r. w sprawie SKA

które spółki jawne są podatnikami CIT? Kiedy i jak złożyć CIT-15J wraz z za-łącznikami?

• co wliczamy do daniny solidarnościowej? – pozytywne skutki opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT

• zmiana terminu na sporządzenie CIT-8 za rok 2020

Podatek VAT, w tym:

zmiany w oznaczeniach stosowanych w JPK

• dostawa lokali i garaży a oznaczenie GTU 10 w świetle interpretacji Dyrektora KIS

• karty paliwowe w świetle interpretacji ogólnej MF z dnia 15.02.2021r. – dostawa to-waru czy świadczenie usługi?

korekta JPK a obowiązek złożenia czynnego żalu

• sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej a rozliczenie VAT

WDT – zasady rozliczania VAT przy braku dokumentów potwierdzający wywóz towarów oraz zasady korygowania rozliczenia przy późniejszym otrzymaniu dokumentów

• eksport towarów – zasady rozliczania VAT przy braku dokumentów potwierdzający wywóz towarów oraz zasady korygowania rozliczenia przy późniejszym otrzymaniu dokumentów

• pakiet SLIM VAT 2 – zapowiedzi MF

• moment rozliczenia faktur korygujących - panel dyskusyjny

Pozostałe zagadnienia, w tym:

mikroprzedsiębiorcy i PPK – terminy wdrożenia; osoby wliczane do zatrudnienia; wyłączenie od obowiązku

• działalność gospodarcza osoby fizycznej zarejestrowana w mieszkaniu/domu a stawka podatku od nieruchomości

finansowanie spółek przez wspólników w formie pożyczek i dopłat – zasady rozli-czania PCC, kiedy można złożyć deklarację PCC-4?

• jak poprawnie złożyć czynny żal?

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatek VAT cz. 1

• Pakiet SLIM VAT 2 – zapowiedzi MF

3. Podatek VAT cz. 2

• Zmiany w oznaczeniach JPK

• Dostawa lokali i garaży a GTU_10wg KIS

4. Podatek VAT cz. 3

• Karty paliwowe w świetle interpretacji ogólnej MF

5. Podatek VAT cz. 4

• JPK a czynny żal

6. Podatek VAT cz. 5

• Sprzedaż nieruchomości w ramach działalności gospodarczej w rozliczenie VAT

7. Podatek VAT cz. 6

• Eksport towarów – rozliczenie VAT przy braku dokumentów potwierdzających wywóz

8. Podatek VAT cz. 7

• WDT – rozliczenie VAT przy braku dokumentów potwierdzających wywóz

9. Podatek VAT cz. 8

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

• Korekta zmniejszająca – nabywca

10. Podatek dochodowy cz. 1

• Ulga na złe długi

11. Podatek dochodowy cz. 2

• Rozliczenie strat podatkowych

12. Podatek dochodowy cz. 3

• PIT od paliwa za wykorzystywanie służbowego samochodu przez pracownika do celów prywatnych

• Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych przez podatników do ukończenia 26 roku życia

• Poczęstunek dla pracowników i zleceniobiorców jako KUP

13. Podatek dochodowy cz. 4

• Wypłata zysków osiągniętych przez spółkę komandytową przed uzyskaniem statusu podatnika CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT

14. Podatek dochodowy cz. 5

• Spółki jawne jako podatnicy CIT

15. Podatek dochodowy cz. 6

• Co wliczamy do daniny solidarnościowej?

• Zmiana terminu na sporządzenie CIT-8 za rok 2020

16. Pozostałe zagadnienia cz. 1

• Mikroprzedsiębiorcy i PPK

17. Pozostałe zagadnienia cz. 2

• Działalność gospodarcza osoby fizycznej zarejestrowana w mieszkaniu/domu a stawka podatku od nieruchomości

18. Pozostałe zagadnienia cz. 3

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce niebędącej podatnikiem CIT-podatek dochodowy

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce będącej podatnikiem CIT-podatek dochodowy

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce kapitałowej – PCC

• Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce osobowej – PCC

• Dopłaty – opodatkowanie

• PCC-4

19. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Rozliczenia podatkowe 2021 - wybrane zagadnienia
 •  Materiały pomocnicze:

  • CIT-15J INFORMACJA O PODATNIKACH PODATKU DOCHODOWEGO POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PODATNIKAMI PODATKU DOCHODOWEGO, PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI JAWNEJ
  • DSF-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ W ROKU KALENDARZOWYM
  • PCC-4 ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
  • CIT/JW ZAŁĄCZNIK O DANYCH PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO, KTÓRY OSIĄGA DOCHODY ze spółki jawnej
  • czynny żal - wzór

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej rozliczeń podatkowych za 2021r.;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 249 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 249 zł brutto