Arkadiusz Szulc

Arkadiusz Szulc

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Katedry Rachunkowości, specjalista w zakresie organizacji rachunkowości finansowej i podatkowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, trener oraz wykładowca w Sopockiej Szkole Wyższej w zakresie podatków, rachunkowości oraz systemu ubezpieczeń społecznych, wieloletni praktyk w zakresie księgowości prowadzący własną firmę consultingowo-rachunkową. Posiada uprawnienia wydane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg oraz certyfikat Głównego Księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów o tematyce rachunkowo-podatkowej, autor wielu publikacji w zakresie rachunkowości i zarządzania.

 

 

Różnice kursowe w ujęciu praktycznym - podatkowo i bilansowo

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo -11 filmów o łącznym czasie trwania  03 godz. 24 min 53 s.
 • materiały w formie pdf oraz word
 • Film wideo ze szkolenia

Opis szkolenia:

Cechą charakterystyczną szkolenia jest jego PRAKTYCZNE podejście do omawianych zagadnień. Prowadzący, podczas omawiania poszczególnych transakcji będzie pokazywał jak należy je księgować na KONTACH.

Gwarantujemy dożywotni, bezpłatny dostęp do nagrań wideo z całego szkolenia.

Program szkolenia:

a) Metoda podatkowa i bilansowa

b) Różnice kursowe od rozrachunków (w tym od podatku VAT)

c) Różnice kursowe na rachunku walutowym

d) Ujęcie różnic kursowych w podatkach

Tematy poszczególnych filmów:

1. Różnice kursowe 1

• Ogólnie o szkoleniu,

• Wycena początkowa,

• Wycena na dzień bilansowy,

• Różnice kursowe

2. Różnice kursowe 2

• Metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych – bilansowa i podatkowa

• Prezentacja różnic kursowych

3. Zadanie 1 - ustalenie wartości przychodów/kosztów z tyt. rozliczenia różnic kursowych w ujęciu podatkowym i bilansowym

4. Zadanie 2 – księgowanie operacji, ustalenie salda na koncie „Rachunek walutowy”

5. Zadanie 3 – ustalenie wartości poszczególnych różnic kursowych przy zastosowaniu metody bilansowej i podatkowej

6. Zadanie 4 – księgowania przy zastosowaniu metody bilansowej i metody podatkowej

7. Zadanie 5 – księgowanie operacji gospodarczych, wycena należności i zobowiązania na dzień bilansowy, ujęcie na kontach powstałych różnic kursowych

8. Zadanie 6 – księgowanie transakcji

9. Zadanie 7 – przyjęcie środka trwałego a różnice kursowe

10. Kompensata należności i zobowiązań

11. Odpowiedzi na pytania.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - Różnice kursowe
 • Prezentacja z notatkami trenera- Różnice kursowe
 • Notatki – podsumowanie
 • Notatki - rozpiska

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat rozliczania różnic kursowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie,Arkadiusza Szulca do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 399 zł brutto