Wszystko o składce zdrowotnej - SAGA według Izabeli Leśniewskiej

KOMPENDIUM WIEDZY O SKŁADCE ZDROWOTNEJ

ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2022 ORAZ BIEŻĄCE ZA 2023

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Naszym głównym celem jest:

wskazanie Państwu jak prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczyć SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ Przedsiębiorców za rok 2022 oraz jak to robić na bieżąco w 2023 roku, wskazując przy tym występujące problemy oraz pokazując ich rozwiązanie.

Nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem systemowym. Dołączając do projektu Pani Izabeli bierzemy za Ciebie odpowiedzialność. Obejmujemy Ciebie wsparciem merytorycznym aż do 1 sierpnia – jest to ostateczny termin zwrotu składki zdrowotnej za 2022 rok.

Kupując Wszystko o składce zdrowotnej otrzymujesz:

» WIDEO szkolenia

1.Składka zdrowotna przedsiębiorcy - podsumowanie roczne oraz zmiany na 2023
5 godzin szkolenia podzielonych na tematyczne nagrania, gdzie omówiona została:

1. Składka zdrowotna przedsiębiorców i zasady jej odliczania
2. Brak obowiązku opłacania składek – warunki dla wszystkich form opodatkowania
3. Zasady ustalania składki
4. Przepisy różnicujące podstawę składki zdrowotnej
5. Roczne obowiązku płatnika składek - dopłaty i nadpłaty składek – na razie teoria, ale co może nas czekać?
6. Roczna zmiana formy opodatkowania dla firm na podatku liniowym i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
7. Nierozwiązane problemy ustalania obowiązku i wysokości składki zdrowotnej

2. Warsztaty z ustalenia podstawy rocznej SKŁADKI ZDROWOTNEJ dla ryczałtu, skali podatkowej oraz liniówki z uwzględnieniem wyłączeń
3,5 godziny szkolenia podzielonego na tematyczne nagrania, gdzie omówiona została:

1. Omówienie tematyki warsztatów
2. Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

• ryczałt – przychody do 60 tys. rocznie
• ryczałt – przychody > 60 tys. a 300 tys. rocznie

3. Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym
4. Nierozwiązane problemy – pismo do MZ z 25 marca 2023r.
5. Nadpłaty finansowe a odliczalność składki zdrowotnej
6. Kolejne problemy do rozwiązania
7. Różnice pomiędzy podstawą składki zdrowotnej a podstawą opodatkowania w podatku dochodowym

3. Składka zdrowotna – roczne rozliczenie
5,5 godziny szkolenia podzielonego na tematyczne nagrania, gdzie omówiona została:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Przedsiębiorcy objęci/nie objęci obowiązkiem rocznego rozliczenia składki zdrowotnej

3. Roczne DRA – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

4. Skutki powiązanie wysokości składki zdrowotnej z formą opłacania podatków i wprowadzenia okresu składkowego

5. Ryczałt cz. 1

6. Ryczałt cz.2

7. Ryczałt cz.3

8. Roczne DRA - podatek liniowy

9. Roczne DRA – podatek wg skali

10. Korygowanie comiesięcznych dokumentów – stanowisko ZUS.

» WEBINARIA

- możliwość udziału w webinariach oraz MINI szkoleniach dedykowanych TYLKO osobom, które wykupiły dostęp do powyższego programu wsparcia. Podczas tych spotkań można zadawać pytania, na które nie znasz odpowiedzi lub chcesz się upewnić, czy składkę zdrowotną rozliczasz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- dodatkowo dostęp do wersji wideo wszystkich webinariów, które przeprowadziliśmy w bieżącym roku z Panią Izabelą a dotyczyły składki zdrowotnej.

» ARKUSZE kalkulacyjne
 - Udostępniamy Arkusze kalkulacyjne Pani Izabeli Leśniewskiej dotyczące zasad ustalania wysokości składki zdrowotnej firm na:

  • na ryczałcie,
  • podatku liniowym,
  • skali

za 2022 rok oraz na 2023 rok.


Zobacz jak działa arkusz dotyczący wyliczania składki zdrowotnej przy Ryczałcie:

» OPIEKA MERYTORYCZNA 

- Uczestników projektu bierzemy pod opiekę merytoryczną do 1 sierpnia 2023 roku – do dnia ostatecznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok.
Otrzymasz bezpośredni adres mailowy do Pani Izy, na który będziesz mógł kierować pytania!

» NAGRANIA WIDEO

Izabela Leśniewska przygotowuje dla Państwa krótkie nagrania wideo (do 30 minut) na ściśle określone tematy mające zasadniczy wpływ na prawidłowe rozliczenie składki zdrowotnej, takie jak:

• wpływ inwentury na 31.12.2022 na wysokość składki zdrowotnej,
• problemy z DRA za styczeń
• środki trwałe oraz inne zaskakujące przypadki
• roczne rozliczenie składki zdrowotnej
• plus to co słuchacze zasugerują.

Dzięki tym filmom usystematyzujecie Państwo wiedzę na temat rozliczania składki zdrowotnej w 2023 roku oraz dowiecie się jak rozliczyć składkę zdrowotną w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Dodatkowo - jeśli będą zmieniały się przepisy lub pojawiały nowe interpretacje lub objaśnienia to będziemy przygotowywać dodatkowe filmy, aby uczestnicy naszego programu byli informowani na bieżąco, na co w danym momencie muszą zwrócić uwagę.

 » WSZYSTKO o SKŁADCE ZDROWOTNEJ pomoże Ci w:

- ustaleniu wysokości SKŁADKI ZDROWOTNEJ za 2022 rok, z uwzględnieniem:

- różnicy inwentur,
- dodatniej różnicy inwentur za 2022 rok,
- sprzedaży środka trwałego, - okresu zawieszenia działalności,
- przy stosowaniu zwolnień podatkowych:

- ulga dla 4+,
- ulga dla seniora, 
- ulga dla powracających.

technicznym wypełnieniu rocznej deklaracji DRA, czyli będziesz wiedzieć gdzie, co i jak wykazać,
rozliczeniu finansowym SKŁADKI ZDROWOTNEJ za 2022 rok – jeśli pojawią się nadpłaty lub niedopłaty składki zdrowotnej. Trzeba będzie wiedzieć jakie procedury i kiedy wykorzystać, aby właściwie rozliczyć tę składkę.


Cena: 299,00 zł brutto(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Podsumowując:

- otrzymujesz dostęp do BAZY WIEDZY dotyczącej zasad rozliczania składki zdrowotnej przy uwzględnieniu różnych form prowadzenia działalności (ryczałt, skala, liniówka) oraz z uwzględnieniem zmiany formy opodatkowania, którą będziemy ciągle aktualizować.

Ważne jest, aby monitorować każdą zmianę, która pojawi się w przestrzeni medialnej, aby śledzić pojawiające się NOWE interpretacje, NOWE wyjaśnienia czy objaśnienia.

Właśnie dlatego, gdy coś nowego się pojawi Pani Izabela będzie przygotowywała kolejny film, aby uczestnicy projektu zawsze byli na bieżąco w temacie rozliczania składki zdrowotnej, czy to w rozliczeniu rocznym za 2022 rok, czy to w zakresie rozliczeń miesięcznych za 2023 rok.

 

W SKŁAD BAZY WIEDZY O SKŁADCE ZDROWOTNEJ WCHODZĄ: 

I. SZKOLENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

1. Składka zdrowotna - problemy, wątpliwości - szkolenie  z dnia 13-03-2023

Program szkolenia I część

1. Składka za styczeń 2023 i w kolejnych latach;

2. Rodzaje działalności gospodarczej (art.82);

3. Zryczałtowane formy opłacania składek przedsiębiorców;

4. Zryczałtowane czy wg zasad opodatkowania reguły opłacania składek zdrowotnych przez nieprzedsiębiorców;

5. Wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorców;

6. Różnice pomiędzy podstawą składki zdrowotnej a podstawą opodatkowania w podatku dochodowym, w tym, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej;

7. Przepis przejściowy za rok 2022 – dodatnia różnica inwentur;

8. Różnica inwentur od 2023 r.;

9. Sprzedaż środków trwałych a podstawa składki zdrowotnej;

10. Sprzedaż wycofanych z działalności gospodarczej środków trwałych;

11. Uzyskane wierzytelności, odszkodowania, itp. a podstawa składki zdrowotnej;

12. Odliczalność składki zdrowotnej;

13. Skutki podatkowe zwrotów nadpłat składek zdrowotnych;

14. Składki społeczne przedsiębiorcy.

Program szkolenia II część

1. Zasady korygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych

2. Roczne rozliczenie ( druki ) – zasady wypełniania i korygowania

3. Opcje zwrotów nadpłaty składek

4. ZUS a US / przedsiębiorca – weryfikacja formy opodatkowania i wysokości przychodów i dochodów przedsiębiorcy.

2. Warsztaty z ustalenia podstawy rocznej SKŁADKI ZDROWOTNEJ dla ryczałtu, skali podatkowej oraz liniówki z uwzględnieniem wyłączeń z dnia 07.04.2023

Warsztaty tematyka cz.1

1. Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

A. Przychody roku bieżącego

• Ryczałt – przychody do 60 tys. rocznie

• Ryczałt – przychody > 60 tys. a 300 tys. rocznie

• Ryczałt – przychody > 300 tys. rocznie

2. Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym

3. Przedsiębiorca opodatkowany wg zasad ogólnych – skala podatkowa

4. Nierozwiązane problemy – pismo do MZ z 25 marca 2023r.

5. Nadpłaty finansowe a odliczalność składki zdrowotnej

6. Kolejne problemy do rozwiązania

Warsztaty tematyka cz.2

1. Różnice pomiędzy podstawą składki zdrowotnej a podstawą opodatkowania w podatku dochodowym:

A. dane „widoczne” w zeznaniach rocznych składanych w US i obowiązek ich wykazywania na drukach zeznań

- okres zawieszenia działalności gospodarczej

- nowe ulgi

- składki społeczne przedsiębiorcy

B. dane „niewidoczne” ( brak powiązań ) w zeznaniach rocznych składanych w ZUS i US

- sprzedaż środków trwałych

- wierzytelności, odszkodowania, dotacje, refundacje, itd.

- dodatnia różnica inwentur za rok 2022

- podleganie pod KRUS czy niepodleganie pod polskie przepisy

C. dane „częściowo widoczne” w comiesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS, czyli:

- wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorców

3. Składka zdrowotna – roczne rozliczenie z dnia 09.05.2023

Program szkolenia – część I

1. Jakich przedsiębiorców nie obejmuje obowiązek złożenia rocznego rozliczenia

2. Jakich przedsiębiorców obejmuje obowiązek złożenia rocznego rozliczenia:

● analiza zasad opłacania podatków w bieżącym i kolejnym roku podatkowym – skutki dla celów składki zdrowotnej,

● analiza daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

● analiza daty wznowienia działalności gospodarczej,

• analiza momentu zawieszenia działalności gospodarczej,

● analiza momentu likwidacji działalności gospodarczej.

3. Jak poprawnie sporządzić roczne rozliczenie - firmy opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych :

● sprzedaż środka trwałego,

● zawieszenie działalności gospodarczej,

● wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej,

● niepodleganie pod obowiązek opłacania składki zdrowotnej,

● zwolnienia podatkowe a podstawa składki zdrowotnej,

● składki społeczne przedsiębiorcy,

● analiza poprawności składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych,

● wsteczna zmiana formy opodatkowania (PŁ 2.0) w ujęciu rocznym i półrocznym,

● obowiązkowa zmiana formy opodatkowania,

● zmiana formy opodatkowania z początkiem roku podatkowego,

● podatkowe skutki dopłat i zwrotów składek.

Program szkolenia – część II

1. Jak poprawnie sporządzić roczne rozliczenie - firmy opodatkowane podatkiem liniowym i wg skali podatkowej :

● sprzedaż środka trwałego,

● różnice inwentaryzacyjne,

● koszty w latach poprzednich a bieżące przychody podatkowe,

● zawieszenie działalności gospodarczej,

● wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej,

● niepodleganie pod obowiązek opłacania składki zdrowotnej,

● zwolnienia podatkowe a podstawa składki zdrowotnej,

● składki społeczne przedsiębiorcy,

● analiza poprawności składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych,

● wsteczna zmiana formy opodatkowania dla firm na podatku liniowym (PŁ 2.0),

● obowiązkowa zmiana formy opodatkowania w przeciągu roku podatkowego,

● zmiana formy opodatkowania z początkiem roku podatkowego,

● podatkowe skutki dopłat i zwrotów składek.

2. Zwrot nadpłat składek

● akceptacja wniosku o zwrot (druk RZS-R)

● pominiecie wniosku o zwrot

a) wady

b) zalety

c) jak uzyskać zwrot składek bez procedury wymiany informacji pomiędzy ZUS a KAS - odmowa zwrotu składek,

3. Uprawnienia i obwiązki ZUS w przypadku braku złożenia rocznego rozliczenia przez przedsiębiorcę,

4. ZUS / KAS / przedsiębiorca – weryfikacja formy opodatkowania i wysokości przychodów i dochodów przedsiębiorcy.

II. Nagrania wideo -  odcinki SAGI O SKŁADCE ZDROWOTNEJ

Składka zdrowotna - lista wątpliwości - nagranie z 8.03.2023r

Składka zdrowotna za styczeń 2023 -  nagranie z dnia 14-02-2023

Wysokość podstawy i kwoty składek za 01/2023 składka czy opłata dodatkowa na rzecz ZUS za bycie przedsiębiorcą - nagranie z dnia 06.02.2023

Składka zdrowotna miesięczna a roczna - inwentura na dzień 31.12.2022 r. - nagranie z dnia 27.01.2023

III. Webinaria dot.   składki zdrowotnej

Co ze składką zdrowotną za 01.2023r. w zeznaniu rocznym do ZUS - 02.03.2023

Trudne kwestie składki zdrowotnej przedsiębiorców - dane zagadnienia - 14.02.2023

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej przedsiębiorców - 19.01.2023

Im szybciej dołączysz, tym więcej zyskasz!

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)