Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT

Cena: 399 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

  • nagrania wideo - film, których łączny czas wynosi 02 godz. 00 min. 05 s.
  • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

 

Samochody osobowe w działalności gospodarczej wykorzystują prawie wszyscy.
Niestety przy estońskim CIT wiąże się to z dość dużym ryzykiem popełnienie błędów. Ciągle pojawiają się nowe interpretacje, które często się wykluczają. Zagadnienia związane z samochodami osobowymi należy nieustanie aktualizować, aby ustrzec się błędów.

W ramach niniejszego szkolenia przedstawiona zostanie problematyka samochodów osobowych i innych składników majątku wykorzystywanych w spółkach na estońskim CIT.

 

Program:

• kiedy pojawi się dochód z tytułu ukrytych zysków, a kiedy wystąpi dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

• czy świadczenie na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego może zostać zaliczone do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą? A jeśli wspólnik lub podmiot powiązany wykorzystuje samochód osobowy lub inny składnik majątku spółki wyłącznie na cele prywatne? Czy ma znaczenie długość wykorzystywania samochodu osobowego dla celów prywatnych, np. trwałe wykorzystywanie na cele prywatne vs. wyjazd na kilkumiesięczne wakacje?

• czy podstawa opodatkowania obejmuje kwotę brutto, czy też kwotę netto powiększoną o nieodliczony VAT?

• czy dochód stanowią wydatki na nabycie wyposażenia, np. laptopa lub telefonu, wykorzystywanego do działalności mieszanej? Czy może dochód stanowią wyłącznie wydatki związane z używaniem wyposażenia? Jak określić wartość takiego dochodu?

• jak udowodnić, że samochód osobowy lub inny składnik majątku jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej?

• jak opodatkować leasing operacyjny samochodu traktowanego dla celów bilansowych jako aktywo podlegające amortyzacji – czy ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą stanowią odpisy amortyzacyjne, czy może wydatek poniesiony na zapłatę rat leasingowych?

• czy przed 2023 rokiem istniał obowiązek rozliczania dochodu z tytułu wydatków niezwiąza-nych z działalnością gospodarczą w zakresie samochodów osobowych i innych składników majątku wykorzystywanych do działalności mieszanej?

• moment powstania dochodu – np. czy zapłata zaliczki na poczet naprawy samochodu oso-bowego wykorzystywanego do celów mieszanych generuje powstanie dochodu z tytułu ukry-tych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

• jak opodatkować polisy ubezpieczeniowe od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych?

Tematy poszczególnych filmów:

1. Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT.

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

  • Prezentacja – Samochody osobowe i inne składniki majątku w spółkach na estońskim CIT.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie wiedzy z zakresu zagadnień problematycznych związanych z samochodami osobowymi i innymi składnikami majątku w spółkach na estońskim CIT ;
  • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
  • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
  • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

  • pierwsze z systemu Przelewy24 – informujące o dokonanej płatności
  • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto