Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - regulacje podatkowe

Cena: 399 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 17 wideo nagrań, których łączny czas wynosi 06 godz. 02 min. 59 s.
 • materiały w formie pdf

Opis szkolenia:

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.

Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych w transakcjach kontrolowanych.

W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, tzn. oprócz kwestii związanych z cenami transferowymi, w trakcie szkolenia omówione również zagadnienia dotyczące innych podatków, w tym w szczególności podatku VAT.

 

Program:

1) PODATKI DOCHODOWE – CENY TRANSFEROWE:

 • identyfikacja podmiotów powiązanych
 • istota transakcji kontrolowanej w podatku dochodowym – jak ustalić wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym?
 • zasada ceny rynkowej, czyli obowiązek stosowania ceny rynkowej między podmiotami powiązanymi bez względu na wartość transakcji
 • jaki jest cel sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - limity dokumentacyjne, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • lokalna dokumentacja cen transferowych - elementy dokumentacji
 • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych lub z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym – czy znamy rzeczywiste-go właściciela naszego kontrahenta?
 • obowiązki sprawozdawcze po zmianach od 2022 roku - informacja o cenach transferowych (TPR)
 • sankcje

2) PODATKI DOCHODOWE - POZOSTAŁE ZAGADNIENIA:

 • „ukryte dywidendy” – nowe wyłączenie z KUP przewidziane dla podmiotów powiązanych wdrożone w ramach Polskiego Ładu
 • „podatek od przerzuconych dochodów” – nowy mechanizm przewidziany dla podmiotów powiązanych w ramach Polskiego Ładu
 • „podatek u źródła” – nowy model rozliczeń dla podmiotów powiązanych od 2022 roku
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady zastosowania zwolnienia z opodatkowania
 • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

3) PODATEK VAT:

 • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
 • cena rynkowa w podatku VAT
 • skutki zastosowania ceny nierynkowej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie podatku VAT
 • oznaczanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w JPK – kiedy oznaczamy? jak organy podatkowe wykorzystują przekazane przez nas informacje?

4) PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN:

 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy, praw majątkowych lub środków pieniężnych w gronie osób najbliższych, w tym problematyka darowizn gotówkowych

5) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH:

 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek pomiędzy osobami najbliższymi - zakres zwolnienia oraz warunki skorzystania ze zwolnienia; jak wykorzystać zwolnienie w prowadzonej działalności gospodarczej?

Tematy poszczególnych filmów:

1. Omówienie programu szkolenia

2. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 1

• Podmioty powiązane – siatka pojęciowa

• Podmioty powiązane – przykłady

3. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 2

•Zasada ceny rynkowej

• Transakcje kontrolowane

• Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym

• Aporty jako transakcje kontrolowane

4. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 3

• Progi dokumentacyjne dla dokumentacji lokalnej

• Dokumentacja lokalna – wyłączenia

• Dokumentacja lokalna – termin sporządzenia

• „Filozofia” sporządzania dokumentacji

• Dokumentacja lokalna – przedmiot dokumentacji

• Trzystopniowa dokumentacja podatkowa (od 2019)

5. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 4

• Metody weryfikacji cen transferowych

• Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

• Metoda ceny odprzedaży

• Metoda rozsądnej marży (metoda „koszt plus”)

• Metody zysku transakcyjnego

6. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 5

• Dokumentacja lokalna – treść

• Opis podmiotu powiązanego (1)

• Opis podmiotu powiązanego (schemat organizacyjny) (1)

• Opis transakcji (2)

• Opis transakcji (analiza funkcjonalna) (2)

• Opis transakcji (sposób kalkulacji ceny transferowej) (2)

• Analiza cen transferowych, przykład, wyłączenia (3)

• Informacje finansowe (4)

7. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 6

• „Safe harbours”

8. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 7

• Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

9. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 8

• TPR – informacja o cenach transferowych

10. Podatki dochodowe – ceny transferowe cz. 9

• Sankcje z tyt. przeprowadzania transakcji na warunkach nie-rynkowych – decyzja określająca

• Sankcje związane z brakiem dokumentacji do końca 2018 roku

• Dodatkowe zobowiązania podatkowe od 2019 roku

• Sankcje karnoskarbowe związane z cenami transferowymi

11. Podatki dochodowe – pozostałe zagadnienia cz.1

• „Ukryte dywidendy” wyłączone z KUP – rezygnacja z kontrowersyjnych regulacji

• Podatek od przerzuconych dochodów – istota

• Podatek od przerzuconych dochodów – podstawa opodatkowania

• Podatek od przerzuconych dochodów – odliczenia

• Podatek od przerzuconych dochodów – odpowiednie stosowanie przepisów

12. Podatki dochodowe – pozostałe zagadnienia cz.2

• Podatek u źródła

13. Podatki dochodowe – pozostałe zagadnienia cz.3

• Nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami bliskimi

14. Podatki dochodowe – pozostałe zagadnienia cz.4

• Ulga na złe długi – podatek dochodowy

• Ulga na złe długi – podatek VAT (sprzedawca)

• Ulga na złe długi – podatek VAT (nabywca)

15. Podatek VAT

• Podmioty powiązane na gruncie VAT

• Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT

• Wartość rynkowa na gruncie VAT

• Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT – przykład

• Oznaczanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w JPK

16. Podatek od spadków i darowizn (PSD)

• Grupy podatkowe i kwoty wolne na gruncie PSD

• Stawki PSD

• Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym środków pieniężnych) a PSD – zwolnienie w „0” grupie podatkowej

• Nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy – zwolnienie w „0” grupie podatkowej

• Nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny – zwolnienie w „0” grupie podatkowej

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

• Umowy pożyczki – zwolnienia w „0” i I grupie podatkowej

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 •  1. Prezentacja - Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – regulacje podatkowe
 • 2. Materiały dodatkowe:

• odpowiedzi na pytania ze szkolenia

• OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 marca 2022r.

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej dotyczącej transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – regulacji podatkowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 399 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 399 zł brutto