Damian Staszak

Damian Staszak

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca podatkowy, obecnie zajmujący się praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie rozliczeń podatkowych, prawa handlowego oraz obsługi postępowań podatkowych. Specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji transgranicznych oraz w restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

TRANSAKCJE POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI - REGULACJE PODATKOWE

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 filmów o łącznym czasie trwania  05 godz. 20 min. 18 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią w ostatnich latach jeden z głównych obszarów zainteresowania administracji podatkowej.

Skutkiem tego są wzmożone kontrole ukierunkowane na badanie cen transferowych w transakcjach kontrolowanych.

W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z cenami transferowymi, w tym obowiązkiem i zasadami sporządzania dokumentacji podatkowych.

Dodatkowo w ramach szkolenia poruszone zostaną również kwestie dotyczące powiązań na innych płaszczyznach, m.in. w podatku VAT, PCC i PSD.

 

Program szkolenia:

1) Podatki dochodowe - ceny transferowe

 • identyfikacja podmiotów powiązanych oraz istota transakcji kontrolowanej
 • zasada ceny rynkowej - ryzyka wynikające z transakcji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi
 • metody weryfikacji cen transferowych - przykłady
 • korekta cen transferowych w praktyce
 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - limity dokumentacyjne, ustalanie wartości transakcji kontrolowanej, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
 • lokalna dokumentacja cen transferowych - elementy dokumentacji
 • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
 • obowiązki sprawozdawcze - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji oraz informacja o cenach transferowych (TP-R)
 • grupowa dokumentacja cen transferowych - podmioty zobowiązane do jej sporządzenia oraz elementy dokumentacji
 • sankcje - stawka 50% lub dodatkowe zobowiązanie podatkowe

2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia

 • usługi niematerialne świadczone między podmiotami powiązanymi - limitowanie kosztów uzyskania przychodu w CIT na przykładzie
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady zastosowania zwolnienia z opodatkowania
 • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

3) Podatek VAT

 • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
 • zastosowanie ceny nierynkowej a skutki na gruncie podatku VAT
 • cena rynkowa w podatku VAT

4) Podatek od spadków i darowizn

 • kwota wolna od podatku i stawka podatku a stopień pokrewieństwa/powinowactwa
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku dziedziczenia, darowizny oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania nabycia środków pieniężnych przez osobę zaliczaną do "zerowej" grupy podatkowej w wyniku darowizny lub polecenia darczyńcy - zakres zwolnienia, warunki skorzystania ze zwolnienia, przykłady
 • zwolnienie z opodatkowania darowizn gotówkowych dokonanych na rzecz osoby zaliczanej do "zerowej" grupy podatkowej w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • zwolnienie z opodatkowania umów pożyczek pomiędzy osobami zaliczanymi do "zerowej" oraz I grupy podatkowej - zakres zwolnienia oraz warunki skorzystania ze zwolnienia
 • zwolnienie z opodatkowania zamiany nieruchomości mieszkalnych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej - zakres zwolnienia

Tematy poszczególnych filmów:

1. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – regulacje podatkowe

2. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. Podmioty powiązane – siatka pojęciowa

b. Podmioty powiązane – przykłady

c. Podmioty powiązane – podsumowanie

3. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. Transakcje kontrolowane

b. Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym

c. Umowa i zmiana umowy spółki osobowej jako transakcja kontrolowana

d. Aporty jako transakcje kontrolowane

4. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. Metody weryfikacji cen transferowych

b. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

c. Metoda ceny odprzedaży

d. Metoda rozsądnej marży (metoda „koszt plus”)

e. Podsumowanie metod tradycyjnych

f. Metody zysku transakcyjnego

g. Wybór metody

h. Częstotliwość stosowania metod w zależności od rodzaju transakcji

5. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. Terminy

b. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

c. Oświadczenie o rynkowości transakcji

d. TPR-P oraz TPR-C

6. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. „Filozofia” sporządzania dokumentacji

b. Dokumentacja lokalna – przedmiot dokumentacji

c. Trzystopniowa dokumentacja podatkowa (od 2019)

d. Dokumentacja lokalna – wyłączenia

e. Dokumentacja lokalna – treść

f. Dokumentacja lokalna – opis podmiotu powiązanego

g. Dokumentacja lokalna – opis podmiotu powiązanego (schemat organizacyjny)

h. Dokumentacja lokalna – opis transakcji

i. Dokumentacja lokalna – opis transakcji (sposób kalkulacji ceny transferowej)

j. Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych

k. Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych (przykład)

l. Dokumentacja lokalna – analiza cen transferowych „safe harbours”

m. Dokumentacja lokalna – informacje finansowe

n. Dokumentacja lokalna – informacje finansowe (przykład )

7. Podatek dochodowy – ceny transferowe

a. Dokumentacja grupowa – terminy

b. Dokumentacja grupowa – zakres informacji

c. Sankcje z tyt. przeprowadzania transakcji na warunkach nierynkowych – decyzja określająca

d. Sankcje z tyt. przeprowadzania transakcji na warunkach nierynkowych – recharakteryzacja transakcji

e. Sankcje związane z brakiem dokumentacji – podatek dochodowy

f. Sankcje związane z brakiem dokumentacji – podatek dochodowy

g. Dodatkowe zobowiązania podatkowe – od 2019 roku

h. Sankcje karnoskarbowe związane z cenami transferowymi

8. Podatek dochodowy – pozostałe zagadnienia

a. KUP – limitowanie kosztów usług niematerialnych

b. Nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami bliskimi

c. Ulga na złe długi – podatek dochodowy

d. Ulga na złe długi – podatek VAT (sprzedawca)

e. Ulga na złe długi – podatek VAT (nabywca)

f. Ulga na złe długi – podatek VAT

9. Podatek VAT

a. Transakcje między podmiotami powiązanymi a podatek VAT

10. Podatek od spadków i darowizn

a. Grupy podatkowe i kwoty wolne

b. Stawki podatku

c. Nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia, darowizny oraz nieodpłatnego zniesienie współwłasności – zwolnienie w „0” grupie podatkowej

d. Nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy – zwolnienie w „0” grupie podatkowej e. Nabycie środków pieniężnych w drodze darowizny – zwolnienie w „0” grupie podatkowej

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych

a. Umowy pożyczki – zwolnienia w „0” i I grupie podatkowej

b. Zamiana nieruchomości mieszkalnych – zwolnienie w I grupie podatkowej

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja w pdf

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zasad rozliczania podatku VAT w transakcjach krajowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i wyroków sądowych;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego Damiana Staszaka do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto