dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego orzecznictwa

Cena: 349 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 11 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 09 min 38 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Podatek od towarów i usług (VAT) wciąż jest najbardziej złożonym obciążeniem przedsiębiorców, a dodatkowo okres ostatnich kilku lat wprowadził wiele dodatkowych obostrzeń i sankcji przy prowadzeniu jego rozliczeń. Moduł obejmuje prezentację najważniejszych zagadnień aktualnej praktyki w zakresie rozliczenia podatku VAT. Począwszy od transakcji towarowych, aż do świadczenia usług

W szczególności analizie poddane będą transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Ze względu na fakt, że są one szczególnie narażone na oszustwa, w latach 2020 – 2022 wprowadzane będą stopniowe zupełnie nowe zasady ich rozliczeń.

Dotyczy to przede wszystkim transakcji towarowych: zarówno sprzedaży do innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak też nabywania od tych państw towarów, materiałów i produktów.

Program szkolenia:

• Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego:

1. Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne

2. Świadczenie usług w transakcjach krajowych

3. Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne

• Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT:

1. Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);

2. Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;

3. Eksport towarów poza Unię Europejską

• Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym:

1. Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym

2. Zakupy usług (import usług)

3. Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Krajowe transakcje towarowe 1

a. Transakcje dot. Zdobycia towaru/świadczenia usług ( pośrednio lub bezpośrednio) w podatku VAT

3. Krajowe transakcje towarowe 2

a. Dostawa towaru (art. 7 UoVAT)

b. Rezygnacja ze zwolnienia przy nieruchomościach

c. Dostawa towaru a władztwo ekonomiczne „własność ekonomiczna”

d. Cesja praw z umowy developerskiej – linia orzecznicza

e. Cesja praw z umowy developerskiej – stanowisko MF

f. Rozliczenie nakładów po rozwiązaniu umowy dzierżawy

g. Rozliczenie nakładów po rozwiązaniu umowy dzierżawy – modele

4. Krajowe transakcje towarowe 3

a. Leasing finansowy

b. Moment dostawy towarów

c. Powierzenie towaru przewoźnikowi

d. Podanie a wydanie kurierowi

e. Prezent małej wartości

f. Stawka na rolety

5. Transakcje transgraniczne 1

a. Obowiązek podatkowy przy WNT

b. Rozliczenie WNT oraz importu usług

c. Krajowe regulacje – pakiet Quick Fixes

6. Transakcje transgraniczne 2

a. WDT

b. Przesłanki WDT w orzecznictwie krajowym

c. Przesłanki stosowania 0% przy WDT – przepisy UE

d. Dokumenty

e. Termin dostarczania dokumentów

f. WDT jako element świadczenia złożonego

7. Transakcje transgraniczne 3

a. Transakcja trójstronna – konstrukcja

b. Transakcja łańcuchowa

c. Transakcje łańcuchowe (art. 22)

d. Eksport ze stawką 0%

8. Transakcje transgraniczne 4

a. Sprzedaż wysyłkowa – regulacja

b. Sprzedaż wysyłkowa – dokumentowanie (art. 23 UoVAT)

c. Sprzedaż wysyłkowa – orzecznictwo

d. Sprzedaż na odległość – podstawa prawna

e. Sprzedaż na odległość – zasady

9. Świadczenie usług 1

a. Kategoryzacja usług podlegających rozliczeniu (moment powstania obowiązku podatkowego)

b. Pojęcie usług ciągłych

c. Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

d. Zaliczka przy usłudze turystycznej

e. Pożyczka jako usługa wykonywana w ramach działalności gospodarczej

f. Dostawy ciągłe

g. Odliczenie podatku od usług gastronomicznych

10. Świadczenie usług 2

a. Refaktura „mediów”

b. Refaktura usług notariuszy (prawnych)

c. Świadczenia złożone – przesłanki

d. Świadczenia złożone – leasing

e. Relacja pomiędzy świadczeniami

f. Kilka usług świadczonych łącznie

g. Dostawa towaru czy świadczenie usług?

h. Fakturowanie a świadczenie złożone

i. Świadczenia złożone przy WNT

j. Co może wchodzić w skład świadczenia złożonego?

11. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja - VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego orzecznictwa
 • Broszura - transakcje łańcuchowe oraz transakcje trójstronne
 • Dyrektywa zmieniająca VI Dyrektywę w zakresie sprzedaży na odległość
 • Odpowiedź na interpelacje - cesja praw do lokalu
 • Rozporządzenie UE-VAT_v 2020 - ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat VAT-u w transakcjach krajowych i międzynarodowych w świetle aktualnego orzecznictwa;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 349 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 349 zł brutto