dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Podatek VAT - aktualne zagadnienia 2021 oraz podatkowe zamknięcie roku

Cena: 59 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 40 min 49 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi Uczestnikom na najważniejsze zagadnienia dotyczące PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU oraz pokazanie jak należy rozliczać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT w 2021 roku.

Podatek VAT jest w ścisłym obszarze zainteresowań naszego ustawodawcy. W okresie kilku ostatnich miesięcy wprowadzono szereg zmian, a mimo to Minister Finansów pracuje nad kolejnymi.

Szkolenie poświęcone będzie zarówno zmianom, które już weszły ( uwzględniając dotychczasowe wyjaśnienia i praktykę organów podatkowych) jak również w końcowej części kierunkom zmian i ich obszarom, które pojawią się w 2021 roku.

Program szkolenia:

1) Dodatkowe oznaczenia w plikach JPK_VDEK od października 2020r. – aktualne wyjaśnienia;

a. Świadczenie usług a dostawa towarów przy oznaczeniu kodami GTU

b. Świadczenia niematerialne (GTU_12) oraz refakturowanie kosztów transportu (GTU_13);

c. Podmioty powiązane (kiedy stosować oznaczenie TP);

d. Kategoryzacja dokumentów i ich oznaczenia w pliku JPK (kody RO, FP itp.)

e. Odpowiedzialność karna skarbowa przy błędach w wysyłanych plikach JPK;

2) Wybrane zagadnienia związane z nowelizacją tzw. SLIM VAT I (uwzględniając objaśnienia MF):

a. Korygowanie faktur, pojęcie „uzgodnienia”;

b. Zmiany związane z podzieloną płatnością;

c. Zmiany terminów wynikające z nowelizacji, w zakresie rozliczania podatku VAT;

3) Rozliczenia transakcji transgranicznych, wybrane zagadnienia:

a. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po zmianach;

b. Import usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych;

c. Rozliczenie eksportu i jego dokumentacja;

4) Projektowane zmiany w podatku VAT i wybrane orzecznictwo:

a. Projektowany pakiet SLIM VAT II – kierunki zmian;

b. Pakiet e-Commerce oraz sprzedaż na odległość;

c. Koncepcja eFaktur i proponowane terminy wdrożenia;

d. Wybrane wyroki sądów administracyjnych, istotne dla rozliczenia podatku VAT;

PYTANIA

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 1

a) Rozporządzenie(a) dot. pliku JPK

b) Ewidencja faktur uproszczonych – przedłużenie terminu

3. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 2

a) Nowy plik JPK_VDEK = DEKLARACJA

b) Korekta deklaracji

4. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 3

a) Penalizacja JPK

b) Pojęcie księgi – KKS

c) Przesłanki penalizacji

d) Społeczna szkodliwość czynu

e) Kto ponosi odpowiedzialność ?

5. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 4

a) Grupy oznaczeń

b) Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

c) GTU_10

d) Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

e) Usługi doradcze

f) Klasyfikacje statystyczne (PKWIU)

g) Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

h) Usługa transportu jako element innej transakcji

i) Refakturowanie – wyjaśnienia MF

6. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 5

a) Świadczenia złożone

7. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 6

a) Oznaczenie TP

b) Pojęcie znaczącego wpływu

c) Pokrewieństwo i powinowactwo (zestawienie)

8. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz. 7

a) Metodyka oznaczania transakcji

b) Funkcja faktury w nowym JPKu

9. Korekty i oznaczenia w plikach JPK cz.8

a) Sankcja administracyjna, art. 109 UoVAT

10. SLIM VAT cz. 1

a) Korekta zmniejszająca – sprzedawca

b) Korekta zmniejszająca – nabywca

c) Korekta zmniejszająca w praktyce

d) Korekta zmniejszająca – przepisy przejściowe

11. SLIM VAT cz. 2

a) Prezenty o małej wartości

b) Przeliczanie kursów walutowych

c) Zaliczki w eksporcie

d) Termin odliczenia podatku naliczonego

e) Nabycie usług noclegowych a prawo do odliczenia VAT

f) Deklaracje kwartalne

g) Nowa kwota przy MPP

h) Mechanizm podzielonej płatności

i) Załącznik nr 15

j) Oznaczenie MPP a pliki JPK

12. Rozliczenia transakcji transgranicznych

a) Akty prawne (pakiet Quick Fixes)

b) Krajowe regulacje – pakiet Quick Fixes

c) Wymogi podstawowe i formalne

d) Prawo do odliczenia podatku z faktury od niezarejestrowanego podatnika

e) Przesłani stosowania 0% przy WDT

f) Dokumenty

g) Termin dostarczenia dokumentów

h) WDT – przepisy krajowe

i) Rozliczenie WNT oraz import usług

j) Eksport ze stawką 0%

13. Projektowane zmiany VAT i orzecznictwo

a) Założenia SLIM VAT II (prekonsultacje)

b) Sprzedaż wysyłkowa i pakiet e-commerce

c) Sprzedaż wysyłkowa

d) Pakiet e-commerce

e) Centralny Rejestr Faktur

f) Interpretacja ogólna z 15.02.2021 dot. kart paliwowych

14. Pytania i odpowiedzi

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 •  Prezentacja Zamknięcie roku podatkowego 2020 i aktualne zagadnienia w 2021 PODATEK VAT
 • Objaśnienia podatkowe MF z dnia 17 grudnia 2020r. dot. WDT;
 • Projekt objaśnień dot. SLIM VAT z 18 stycznia 2018r.;
 • Pakiet SLIM VAT 2 –założenia i kierunki
 • Interpretacja ogólna dot. rozliczania kart paliwowych z 15.02.2021r.
 • Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa -zestawienie

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy dotyczącej zamknięcia roku podatkowego 2020 w zakresie podatku VAT oraz zmian w podatku VAT w 2021r.;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 59 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 59 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)