dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Galeria

 

Zmiany w przepisach podatkowych - lipiec 2018

Cena: 47 zł brutto

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 12 filmów o łącznym czasie trwania 4  godz.  28 min. 18 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Już pierwszego lipca 2018 weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące rozliczania podatku VAT. Dotkną one każdego kto będzie obowiązany do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności.

To jednak nie wszystko!

Głównym celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT oraz podatkach dochodowych obowiązujące od stycznia 2018 oraz tych które obowiązują od lipca.

W zakresie split paymentu omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Dla kogo jest fakultatywny i jaki będzie miał wpływ na płynność przedsiębiorstwa?
 • Jak wyglądać będzie model rozliczeń bankowych w tym rozwiązaniu?
 • Dostęp do środków na rachunku VAT – na co zwrócić uwagę?
 • Księgowania w modelu splitpayment;
 • Płatności cząstkowe, błędne – jak rozliczyć je w ramach split paymentu?
 • Korekty faktur, bonusy rabatu – zasady płatności przy split paymencie;
 • Zakończenie działalności a split payment;
 • Nowe deklaracje w podatku VAT w związku ze split paymentem.

Poza tym omówione zostały:

 • nowelizacja dotycząca kas fiskalnych on-line
 • zmiany związane z podatkami dochodowymi – „naprawa” tych rozwiązań, które weszły w życie w styczniu 2018r.
 • projekt nowelizacji dotyczący płatności przez rachunek bankowy
 • Konstytucja biznesunowe regulacje
 • sukcesja w jednoosobowych działalnościach gospodarczych – nowe rozwiązania.

Istotnym elementem szkolenia jest omówienie nowej ustawy Konstytucja biznesu, która wprowadza nie znane wcześniej regulacje mające duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

O ogromie tych zmian świadczy fakt, że przepisy wprowadzające Konstytucje Biznesu to aż 202 strony regulacji zmieniających.

W ostatniej części szkolenia omówiony został projekt ustawy o dziedziczeniu przedsiębiorstw jednoosobowych, dla których obecnie śmierć właściciela to w wielu przypadkach koniec prowadzonej działalności, ze wszystkimi konsekwencjami dotyczącymi rozliczenia zaległości podatkowych, funduszu płac itp. Zmiany te są również bardzo szerokie, gdyż dotyczą nie tylko zagadnień podatkowych, ale też innych obowiązków publicznoprawnych, jak składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, koncesje, licencje itp.

Program szkolenia:

1. Podatek VAT

 • Split payment:
 • Dla kogo jest fakultatywny i jaki będzie miał wpływ na płynność przedsiębiorstwa ?
 • Jak wyglądać będzie model rozliczeń bankowych w tym rozwiązaniu ?
 • Dostęp do środków na rachunku VAT – na co zwrócić uwagę ?
 • Księgowania w modelu split payment
 • Płatności cząstkowe, błędne – jak rozliczyć je w ramach split paymentu ?
 • Korekty faktur, bonusy rabatu – zasady płatności przy splitpaymencie
 • Zakończenie działalności a splitpayment o Nowe deklaracje w podatku VAT w związku ze split paymentem
 • Kasy fiskalne on-line:
 • Projekt ustawy o kasach fiskalnych z modułami on-line – nowa wersja z kwietnia b.r.
 • Paragony a faktury z kas fiskalnych;
 • Zabezpieczenie podatników przed brakiem sieci WIFI;
 • Grupy podatników objętych nowymi kasami fiskalnymi;
 • Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej
 • Sankcje za brak stosowania kas
 • Rejestry podatników VAT czynnych, wykreślonych i przywróconych:
 • Obecne procedury weryfikacji podatników VAT-czynnych
 • Rejestr dostępny na stronie ministerstwa finansów w zakresie podatników wykreślonych i przywróconych
 • Projekt ustawy z dnia 20.09.2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie nowego rejestru podatników VAT i konsekwencji w podatku dochodowym realizacji przelewu na rachunek bankowy inny, niż wskazany w tym rejestrze
 • Kodeks należytej staranności w podatku VAT – wytyczne Ministerstwa Finansów z 25 kwietnia b.r

 

2. Podatki dochodowe

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ustawa przekazana do Senatu (04.06.2018) – regulacje „poprawiające” zmiany wprowadzone w podatkach dochodowych od stycznia 2018r., w tym:
 • Zmiany w zakresie odpisów amortyzacyjnych przy spadkach i darowiznach;
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie programów motywacyjnych;
 • Nowe regulacje dot. „rynkowej zdolności kredytowej” podatnika;
 • Powrót do regulacji związanych z wnoszeniem aportów.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018r., poz. 317) – zmiany w przepisach podatkowych.

 

3. Konstytucja Biznesu

 • Pakiet ustaw związanych z regulacją podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Konstytucja Biznesu - nowości:
 • Uzyskiwanie przychodów bez rejestracji działalności gospodarczej; o 6-cio miesięczny okres prowadzenia działalności przy braku składek na ubezpieczenie społeczne;
 • Numer NIP jako podstawowy numer ewidencyjny;
 • Zasady ogólne podejmowania działań przez organy administracji;
 • Zmiany związane z zawieszeniem działalności gospodarczej
 • Prokura dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Pozostałe zmiany
 • Przepisy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • Nowa ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Nowa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

4. Nowe regulacje związane z sukcesją przedsiębiorców w przypadku ich śmierci i dziedziczenia

 • Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie dziedziczenia przedsiębiorstw;
 • Sukcesja uniwersalna w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym przy śmierci przedsiębiorcy;
 • Nowy podmiot – przedsiębiorstwo w spadku, konsekwencje tego rozwiązania na potrzeby podatkowe oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • Zarządca sukcesyjny – nowy podmiot zapewniający kontynuację działalności przedsiębiorstwa;
 • Obszary wciąż narażone na ryzyko w przypadku śmierci przedsiębiorcy lub wspólnika

 

5. Pozostałe zmiany

Tematy poszczególnych filmów:

1. O czym jest to szkolenie - wprowadzenie do szkolenia

2. Podatek VAT – split payment - 1

 • Wprowadzenie do split paymentu

3. Podatek VAT – split payment - 2

 • Split payment – omówienie ustawy – cz.1.

4. Podatek VAT – split payment - 3

 • Split payment – omówienie ustawy – cz.2.

5. Podatek VAT – split payment - 4

 • Split payment – omówienie ustawy – cz.3.
 • Split payment – zagadnienia podstawowe
 • Split payment – przypadki szczególne

6. Kasy fiskalne on-line

 • Kasy fiskalne (WiFi)– podstawa prawna
 • Kasy fiskalne – papierowy i elektroniczny zapis kopii, ZASADA
 • Kasy fiskalne – papierowy i elektroniczny zapis kopii
 • Kasy fiskalne – oprogramowanie
 • Kasy fiskalne – brak sygnału
 • Kasy fiskalne – zwrot ceny

7. Weryfikacja podatników na potrzeby podatku VAT -1

 • Aktualne rejestry
 • Rejestr podmiotów wykreślonych

8. Weryfikacja podatników na potrzeby podatku VAT - 2

 • Wytyczne – należyta staranność

9. Podatki dochodowe

 • Podstawa prawna
 • Obszary zmian
 • Samochody elektryczne
 • Samochody elektryczne – amortyzacja

10. Konstytucja biznesu

 • Pakiet ustaw
 • PP – definicja działalności gospodarczej
 • PP – „nie przedsiębiorca”
 • PP – „nie przedsiębiorca”
 • PP – zasady prowadzenia działalności
 • PP – zasady prowadzenia działalności – wyłączenia
 • PP – wątpliwości co do treści normy prawnej
 • PP – zasady postępowania
 • PP – wyłącznie z ZUS
 • PP – płatności
 • PP – identyfikacja
 • PP – zawieszenie działalności
 • PP – załatwianie spraw
 • PP – potwierdzenie wpływu pisma
 • PP – interpretacje indywidualne
 • CEIDG – organ i udostępnienie danych
 • CEIDG – pełnomocnik
 • CEIDG – oświadczenia
 • CEIDG – Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (1-szy lipca 2018)
 • Przepisy podatkowe (zmiany)

11. Sukcesja JDG

 • Dziedziczenie – zasady
 • Sukcesja – nowe pojęcia
 • Ustanowienie zarządcy
 • Wykonywanie zarządu
 • Rozliczenie spadkobierców – zasada
 • Rozliczenie spadkobierców – podatek PIT
 • Obowiązki zarządcy
 • Odpowiedzialność zarządcy (Ordynacja)
 • Przedsiębiorstwo w spadku

12. Projektowane zmiany

 • ZUS uzależniony od przychodu – przepisy
 • ZUS uzależniony od przychodu – kto ?
 • ZUS uzależniony od przychodu – ile ?
 • ZUS uzależniony od przychodu – jak ?
 • ZUS uzależniony od przychodu –współczynnik
 • Podatek VAT – proponowane zmiany (m.in.)

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • PREZENTACJA - Zmiany w przepisach podatkowych - lipiec 2018
 • Kontrola PP
 • Zmiana VAT Projekt z 13 lutego 2018 wzbogacenie
 • O CEIDG
 • METODYKA W ZAKRESIE OCENY DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ NABYWCÓW TOWARÓW W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH
 • O przedsiębiorstwach zagr
 • O rzeczniku MSP
 • Przepisy wprowadzające KB
 • Nowe wzory deklaracji VAT
 • Projekt ustawy kasy on line kwiecień 2018
 • Ustawa o elektromobilności
 • Zarząd sukcesyjny-tekst przekazany do Senatu
 • Zmiany PIT CIT lipiec 2018
 • Mały ZUS
 • Prawo przedsiębiorców 1 
 • Split payment ustawa
 • Projekt ustawy - rejestry VAT z rach bank

Film wideo ze szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zmian w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, które obowiązują w 2018 roku;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego, dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

 

 

Cena: 47 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 47 zł brutto