dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC 2020

ORAZ POZOSTAŁE KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ROLICZENIEM PODATKOWYM ORAZ ROZLICZENIEM POMOCY OTRZYMANEJ W RAMACH PRZEPISÓW MAJĄCYCH NA CELU PRECIWDZIAŁANIE PANDEMII COVID-19 (tzw. Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz Tarcza 3.0)

Cena: 198 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 05 min 50 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które wejdą życie w najbliższych miesiącach oraz tych, które już obowiązują i w znaczący sposób wpływają na rozliczenia podatków w 2020 roku.

WAŻNYM elementem szkolenia będzie omówienie podatkowych aspektów rozliczania TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, między innymi jak rozliczać otrzymane dotacje oraz umorzone pożyczki w podatku dochodowym oraz w podatku VAT.

Podczas szkolenia omawiane są też zagadnienia dotyczące wdrożenia nowego JPK. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaki NOWY zakres obowiązków dotyczy Księgowych w związku z raportowaniem NOWEGO JPK.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Program szkolenia:

I. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a. Rozszerzony zakres nowego JPK (JPK_VDEK), w tym deklaracje JPK V7M oraz V7K;

b. Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku należnego;

c. Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku naliczonego;

d. Przekazywanie informacji pomiędzy podatnikiem, biurem rachunkowym (księgowością), a organem podatkowym – na co zwrócić uwagę ?

e. Funkcja faktury i innych dokumentów w przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi;

f. Sankcje za błędy w przesłanych rozliczeniach, w tym odpowiedzialność karna skarbowa;

Ustawodawca przesunął z kwietnia na lipiec b.r. obowiązek wdrożenia rozszerzonego raportowania w ramach plików JPK. Poza samym zniesieniem deklaracji istotne jest przede wszystkim zwiększenie obowiązków informacyjnych dla podatników.

Wymaga to określenia nowych procedur przekazywania informacji, w tym zmian na wystawianych fakturach.

Istotnym jest fakt, że ustawodawca wprowadził wysokie sankcje w przypadku, gdy wysyłane pliki JPK zawierać będą błędy.

II. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a. Nowa zasada klasyfikowania statystycznego w podatku VAT;

b. Matryca stawek;

c. Wiążąca Informacja Stawkowa – tryb postępowania i jej zaskarżenie;

Podobnie jak w przypadku rejestrów VAT, również na lipiec b.r. przesunięty został termin wprowadzenia nowej matrycy stawek w podatku VAT. Jest to istotne przede wszystkim dla tych podatników, którzy dotychczas prowadzili sprzedaż objętą stawkami preferencyjnymi.

Dodatkowo, z początkiem lipca obowiązywać będą przepisy związane z Wiążącą Informacją Stawkową, oraz stracą moc dotychczasowe interpretacje, które dokonywały kwalifikacji stawek podatku.

III. Wystawianie faktur do paragonów

a. Faktura do paragonu z numerem NIP, w tym faktury uproszczone;

b. Paragony w formie elektronicznej – to też faktura ?

c. Jak zminimalizować ryzyko ewidencji faktur i paragonów w rejestrach VAT

Obowiązujące od początku tego roku przepisy o obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach nie zostały zawieszone w okresie pandemii.

Ustawodawca wprowadził możliwość wysyłania paragonów w formie elektronicznej, co również dotyczy paragonów z numerem NIP. A tym samym pojawiły się szczególne przepisy związane z przesyłaniem paragonów z numerem NIP, które traktowane są jako faktury uproszczone.

IV. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych

a. Kasy fiskalne w formie oprogramowania – nowy projekt rozporządzenia;

b. Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC;

c. Nowe zasady importu towarów (tryb uproszczony);

W obszarze pozostałych zmian przede wszystkim zwrócić uwagę należy na bieżące zmiany, które dotyczą odpowiednio wchodzących z początkiem lipca nowych zasad rozliczania importu, wprowadzenia zwolnienia z podatku PCC przy obrocie kryptowalutami oraz nowego, kolejnego już rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych w formie oprogramowania.

V. Rozliczenie kosztów podatkowych w 2020r.

a. Zasady ujmowania w kosztach płatności na rachunki z „białej listy” oraz termin na zgłoszenie rachunku bankowego;

b. Ulga na złe długi w podatku dochodowym, a ulga w podatku VAT;

c. Split payment i jego konsekwencje w podatkach dochodowych

Zmiany związane z epidemią COVID-19 zawiesiły stosowanie części przepisów podatkowych w obszarze kosztów uzyskania przychodów, aczkolwiek wciąż obowiązuje wiele ograniczeń w tym zakresie, które weszły w życie z początkiem 2020 roku. W tej części zostaną one omówione w świetle aktualnej praktyki ich stosowania.

VI. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania – wybrane zagadnienia

a. Czy otrzymane świadczenia (dotacja, umorzona pożyczka itp.) są przychodem podatkowym ?

b. Jak kwalifikować w kosztach podatkowych wydatki sfinansowane z otrzymanych świadczeń ?

c. Czy otrzymane świadczenia wpływają na rozliczenie podatku VAT ?

Należy mieć na uwadze, że otrzymane w ramach pandemii świadczenia również wpływać mogą na rozliczenia podatkowe.

Dotyczy to zarówno subwencji, jak też wydatków ponoszonych z otrzymanych środków. Kwalifikacja powstania przychodu lub kosztu, jak też moment ich rozliczenia może mieć istotne znaczenie dla wielu podatników.

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Rozliczanie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków

a. Rzecznik MSP - wyjaśnienia

3. Rozliczanie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków

b. Wyjaśnienia PFR

4. Rozliczanie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków

c. Umorzone składki ZUS a rozliczenia podatkowe

d. Umorzone składki ZUS a KUP

5. Rozliczanie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków

e. Udzielona pożyczka (do 5 tyś)

f. Świadczenia postojowe i pozostałe zwolnienia

g. Dofinansowanie do wynagrodzeń

6. Rozliczanie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków

h. Terminy płatności zaliczek PIT -4

i. Opłata prolongacyjna – wyjaśnienia

j. Danina solidarnościowa

7. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestru podatku VAT do organów podatkowych

a. Termin wejścia w życie

b. Elementy JPK_VDEK

c. Deklaracje pozostające bez zmian

d. Źródło danych do nowego pliku

e. Nowe pozycje w pliku JPK_VDEK

8. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestru podatku VAT do organów podatkowych

f. Rozporządzenie MF w sprawie szczególnego zakresu danych JPK

9. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestru podatku VAT do organów podatkowych

g. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

h. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

i. Ewidencja sprzedaży – ograniczenie procedur

j. Kilka oznaczeń

k. Opodatkowanie marży

l. Ewidencje zakupu – oznaczenia dokumentu

m. Faktura MPP przy zakupach i import

n. Korekta pliku JPK

o. Jak należy się przygotować – na co zwrócić uwagę

p. Sankcje

10. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a. Terminy i zakres

b. Nomenklatura scalona – informacje

c. Obniżki stawek

d. Podwyższenie stawek

e. Przepisy przejściowe

f. Przykłady

g. WIS

11. Kasy fiskalne (tym on – line ) oraz wystawianie faktur do paragonów

a. Przesunięcie terminu ewidencjonowania sprzedaży

b. Kasy fiskalne on – line – podatnicy

c. Kasy fiskalne on – line – warunki

d. Rozporządzenie z 21 kwietnia 2020r.

12. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych

a. Faktura do paragonów do 450 zł

b. Uproszczona procedura importowa (art. 33a)

c. Zwolnienie obrotu walutami wirtualnymi z podatku PCC

13. Pozostałe rozliczenia i terminy w podatkach dochodowych dla 2020 roku

a. Rozliczenie straty

b. Nowe kwoty zwolnień

c. Darowizny

d. Podatek od przychodu z budynków

e. Korekta dochodu z tytułu niezapłaconych zobowiązań

f. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek

g. Jednorazowa amortyzacja

h. Koszty kwalifikowane

i. Kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw autorskich

j. Termin na informacje o przelewie

k. Przesunięcie terminu złożenia informacji

l. Termin sprawozdań

m. Pozostałe terminy

14. Odpowiedzi na pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany w przepisach podatkowych lipiec 2020 rok
 • Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją
 • Komunikat PFR
 • Opłata prolongacyjna - wyjaśnienia MF
 • Rozporządzenie MF- w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, (podatnicy)
 • Rozporządzenie MF-w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
 • Rozporządzenie MF -zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
 • Rozporządzenie JPK, VDEK
 • Rozporządzenie MF- w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat bieżących zmian w podatkach dochodowych oraz podatku VAT;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 198 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 198 zł brutto