dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH LIPIEC/PAŹDZIERNIK

Cena: 199 zł brutto

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 13 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 54 min 01 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które wejdą życie w najbliższych miesiącach oraz tych, które już obowiązują i w znaczący sposób wpływają na rozliczenia podatków w 2020 roku.

WAŻNYM elementem szkolenia jest omówienie podatkowych aspektów rozliczania TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH, między innymi jak rozliczać otrzymane dotacje oraz umorzone pożyczki w podatku dochodowym oraz w podatku VAT.

Wśród tematów, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest obowiązująca od 1-go lipca NOWA MATRYCA STARWEK PODATKU VAT oraz rozszerzony JPK, który obowiązywać będzie od 1 października.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się rozliczeniami podatkowymi.

Program szkolenia:

I. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a) Nowa zasada klasyfikowania statystycznego w podatku VAT;

b) Jakie teraz mamy klasyfikacje statystyczne, a jakie będziemy mieli ?

c) Matryca stawek;

d) Wiążąca Informacja Stawkowa – tryb postępowania i jej zaskarżenie;

II. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a) Rozszerzony zakres nowego JPK (JPK_VDEK), w tym deklaracje JPK V7M oraz V7K;

b) Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku należnego;

c) Dodatkowe informacje ujmowane w rejestrach podatku naliczonego;

d) Przekazywanie informacji pomiędzy podatnikiem, biurem rachunkowym (księgowością), a organem podatkowym – na co zwrócić uwagę ?

e) Funkcja faktury i innych dokumentów w przekazywaniu informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi;

f) Sankcje za błędy w przesłanych rozliczeniach, w tym odpowiedzialność karna skarbowa;

III. Kasy fiskalne (w tym on-line)

a) Nowe terminy do wdrożenia kas fiskalnych on-line;

b) Nowe rozporządzenia dot. kas fiskalnych on-line w formie oprogramowania;

c) Paragony w formie elektronicznej

d) Ryzyko ewidencji faktur i paragonów w rejestrach VAT

IV. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych

a) Faktura do paragonu z numerem NIP, w tym faktury uproszczone w świetle interpretacji DKIS z 28 maja b.r.

b) Nowe zasady importu towarów (tryb uproszczony);

c) Projekt ustawy wdrażającej regulacje unijnej (tzw. Quick Fixes);

d) Kryptowaluty i ich opodatkowane podatkiem PCC;

V. Zmiany w podatkach dochodowych – ustawa z z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 1065).

a) Wprowadzenie nowej PKWiU (zmiany PKWiU w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych);

b) Doprecyzowanie płatności na tzw. białą listę (termin 7 dni);

c) Doprecyzowanie pobierania zaliczek przez organ rentowy;

d) Uzupełnienie przy IP BOXie stosowania przepisów do rozliczania strat;

e) Nowa zasady odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT

f) Zmiany w podatkach dochodowych wprowadzone regulacjami dot. COVID-19 oraz zmiany dot. terminów;

VI. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków – wybrane zagadnienia

a) Czy otrzymane świadczenia (dotacja, umorzona pożyczka itp.) są przychodem podatkowym ?

b) Jak kwalifikować w kosztach podatkowych wydatki sfinansowane z otrzymanych świadczeń ?

c) Czy otrzymane świadczenia wpływają na rozliczenie podatku VAT ?

d) Przesunięte terminy do zapłaty podatków dochodowych – problem zaległości podatkowych;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Zmiany w przepisach podatkowych lipiec 2020 rok

2. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a. Terminy i zakres

b. Nomenklatura scalona – informacje

c. Obniżki stawek

d. Podwyższenie stawek

e. Przepisy przejściowe

f. Przykłady

3. Nowa matryca stawek podatku VAT oraz WIS

a. WIS

b. Odmowy wydania WIS

4. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a. Termin wejścia w życie

b. Elementy JPK_VDEK

c. Deklaracje pozostające bez zmian

d. Źródła danych do nowego pliku

e. Przepływ informacji w firmie a JPK_VDEK

5. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a. Nowe pozycje w pliku JPK_VDEK

b. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (towary)

c. Ewidencja sprzedaży – dodatkowe oznaczenia (usługi)

d. Ewidencja sprzedaży – oznaczenie procedur

e. Oznaczenie TP

f. Kilka oznaczeń

g. Opodatkowanie marży

6. Nowe obowiązki w zakresie przesyłania rejestrów podatku VAT do organów podatkowych

a. Ewidencje zakupu – oznaczenia transakcji

b. Oznaczenie MPP przy zakupach

c. Ewidencje zakupu – oznaczenia dokumentów

d. Korekta pliku JPK

e. Jak należy się przygotować – na co zwrócić uwagę

f. Sankcje

7. Kasy fiskalne (tym on-line)

a. Przesunięcie terminu ewidencjonowania sprzedaży

b. Kasy fiskalne on-line – podatnicy

c. Grupy podatników mogące stosować kasy fiskalne on-line

d. Kasy fiskalne on-line – warunki

e. Rozporządzenie z 21 kwietnia 2020r.

8. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych

a. Faktury do paragonów do 450 zł

b. Paragon jako faktura uproszczona

c. Faktury uproszczone w ewidencji JPK

d. Co obowiązuje ?

9. Pozostałe zmiany w podatkach obrotowych

a. Uproszczona procedura importowa (art. 33a) TERMIN

b. Uproszczona procedura importowa (art. 33a)

c. Krajowe regulacje – pakiet Quick Fixes

d. Magazyny call-off stock na terytorium kraju

e. Transakcje łańcuchowe (art. 22)

f. WDT

g. Zwolnienie obrotu walutami wirtualnymi z podatku PCC

10. Zmiany w podatkach dochodowych

a. Nowelizacja – zagadnienia

b. Płatność na rachunek niewidniejący na białej liście

c. Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT

d. Przesunięcie terminu dla WHT

e. Rozliczenie straty

f. Nowe kwoty zwolnień

g. Darowizny

h. Podatek od przychodu z budynków

i. Korekta dochodu z tytułu niezapłaconych zobowiązań

j. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek

k. Jednorazowa amortyzacja

l. Koszty kwalifikowane

m. Kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw autorskich

n. Termin na informacje o przelewie

o. Przesunięcia terminu złożenia informacji

p. Terminy sprawozdań

q. Pozostałe terminy

11. Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania oraz nowe terminy płatności podatków – wybrane zagadnienia

a. Wyjaśnienia dot. subwencji z PFR

b. Umorzone składki ZUS a rozliczenie podatkowe

c. Umorzone składki ZUS a KUP

d. Udzielona pożyczka (do 5 tyś)

e. Świadczenia postojowe i pozostałe zwolnienia

f. Dofinansowanie do wynagrodzeń

g. Terminy płatności zaliczek PIT-4

h. Opłata prolongacyjna – wyjaśnienia

i. Danina solidarnościowa

12. Propozycja nowego podatku dochodowego – tzw. podatek estoński

a. Podstawa prawna

b. Istota podatku (obowiązującego w Estonii)

c. Przesłanki podatku „estońskiego” w Polsce

d. Proponowane zasady rozliczenia tego podatku w Polsce

e. Estoński CIT w Polsce – podsumowanie

13. Pytania

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja w formie pdf
 • Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją
 • Faktury uproszczone w JPK – niejasne przepisy w związku z COVID – 19 – interpretacja
 • Komunikat PFR
 • Odpowiedź na interpelacje - podatki dochodowe a pomoc COVID
 • Opłata prolongacyjna – wyjaśnienia MF
 • Rozporządzenie MF – podatnicy, kasy online
 • Rozporządzenie kasy rejestrujące
 • Rozporządzenie PIT
 • Rozporządzenie CIT
 • Rozporządzenie _ JPK_VDEK
 • Rozporządzenie – nowy wzór upoważnienia do kontroli C-S
 • Rozporządzenie – zaliczki
 • Rozporządzenie – kasy fiskalne
 • Ustawa – nowelizacja PIT, CIT
 • Ustawa quick fixes

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat bieżącego rozliczania podatkowego w aspekcie NOWEGO JPK, wystawiania faktur do paragonów, świadczeń złożonych po zmianach;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 199 zł brutto

Galeria z naszego szkolenia

Cena: 199 zł brutto