dr Krzysztof Biernacki

dr Krzysztof Biernacki

przede wszystkim praktyk, doradca podatkowy i adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków.

Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok

Cena: 299 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Film wideo ze szkolenia

Materiały szkoleniowe:

 • nagrania wideo - 14 filmów o łącznym czasie trwania  04 godz. 11 min 44 s.
 • materiały w formie pdf oraz word

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do prawidłowego rozliczania podatków w 2021 roku w związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Do najważniejszych ZMIAN, na które należy się przygotować należą:

 • wprowadzenie podatku CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • wprowadzenie podatku estońskiego,
 • zmiany w podatku VAT – SLIM VAT.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak rozliczać podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych,
 • na co zwrócić uwagę przy podatku estońskim,
 • jak według NOWYCH ZASAD rozliczać paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK,
 • na czym polegają ZMIANY dotyczące SLIM VAT,

Program szkolenia:

1) Zmiany w podatku VAT – tzw. SLIM VAT:

i. Zmiany doprecyzowujące;

ii. Nowe propozycje przy rozliczaniu podatku VAT;

iii. Nowe zasady rozliczania TAX FREE;

2) Pozostałe zmiany w podatku VAT:

i. Sprzedaż na odległość w świetle nowelizacji DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. U. UE z 2.12.2019r., L 310/1);

ii. Paragony fiskalne z numerem NIP w ewidencji JPK – nowe zasady;

3) Zmiany w podatkach dochodowych – podatek CIT w spółkach komandytowych i spółkach jawnych oraz zmiany w podatku zryczałtowanym:

i. Nowa definicja spółki „nieruchomościowej”;

ii. Rozliczenie spółki komandytowej i jawnej podatkiem CIT;

iii. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych;

iv. Zmiany w zryczałtowanym podatku przychodowym;

4) Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński:

i. Podmioty uprawnione od wyboru nowego rozliczenia;

ii. Zasady ewidencji transakcji oraz obowiązki informacyjne;

iii. Przedmiot i podstawa opodatkowania

iv. Rozliczenie nowego sposobu opodatkowania versus regulacje dotychczasowe;

5) Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych:

i. Ponowna zmiana dot. objęcia podatkiem u źródła płatności należności powyżej 2 mln zł;

ii. Tzw. ulga na robotyzację;

6) Zmiany w pozostałych obciążeniach:

i. Podatek „od deszczu”;

ii. Podatek „cukrowy”

iii. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej;

iv. Objęcie umów o dzieło ewidencją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

Tematy poszczególnych filmów:

1. Wprowadzenie do szkolenia

2. Tzw. SLIM VAT cz. 1

• Korekta zmniejszająca – sprzedawca

3. Tzw. SLIM VAT cz. 2

• Korekta zmniejszająca – nabywca

• Korekta zmniejszająca w praktyce

• Korekta zmniejszająca – przepisy przejściowe

• Korekta zwiększająca (sprzedawca/nabywca)

4. Tzw. SLIM VAT cz. 3

• Prezenty o małej wartości

• Przeliczanie kursów walutowych

• Zaliczki w eksporcie

• Termin odliczenia podatku naliczonego

• Nabycie usług noclegowych a prawo do odliczenia VAT

• Deklaracje kwartalne

• Wyeliminowanie wad legislacyjnych – wybrane zagadnienia

• Mechanizm podzielonej płatności

• Załącznik nr 15

• TAX FREE (połowa 2021/2022)

5. Pozostałe zmiany w podatku VAT (lipiec 2021)

• Sprzedaż wysyłkowa i pakiet e-commerce

• Sprzedaż wysyłkowa

• Pakiet e-commerce

• Centralny Rejestr Faktur

6. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 1

• Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka komandytowa

• Spółki komandytowa jako podatnicy CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komandytariuszy - PRZYKŁAD

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz komplementariuszy – PRZYKŁAD

7. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 2

• Opodatkowanie podatkiem CIT – spółka jawna

• Termin na złożenie pierwszej informacji

• Moment objęcia spółki jawnej podatkiem CIT

• Opodatkowanie wypłat zysku na rzecz wspólników spółki jawnej

8. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 3

• Spółki nieruchomościowe – definicja

• Spółki nieruchomościowe – zbycie udziałów

• Spółki nieruchomościowe – obowiązki informacyjne

9. Zmiany w podatkach dochodowych cz. 4

• Stawka 9% - doprecyzowanie

• Stawka 9% - wyłączenie

• Rozliczanie strat podmiotów przejętych (Ustawa o CIT)

• Opodatkowanie cichych rezerw przy likwidacji (art. 14A UoCIT)

• Nowy próg dokumentacyjny (dokumentacja cen transferowych)

• Nowy próg dokumentacyjny – obowiązek weryfikacji udziałowca

• Pojęcie środków używanych (amortyzacja) – doprecyzowanie

• Publikacja strategii

• Zmiany dot. ulgi abolicyjnej – zasady obecne

• Zmiany dot. ulgi abolicyjnej – zmiany

• Zwolnienie z podatku od „budynków”

• Zmiany w podatku zryczałtowanym – definicja wolnego zawodu

• Zmiana kwoty podlegającej opodatkowaniu ryczałtem i stawki

• Opodatkowanie nieruchomości ryczałtem

• Zmiana dot. pojęcia kapitałów zakładowych

• Karta podatkowy, gdy małżonek prowadzi działalność

• Karta podatkowy – dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia

10. Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński cz. 1

•Podstawa prawna

• Dwa modele podatku

• Przesłanki podatku „ryczałtowego” w Polsce

• Sposób opodatkowania ryczałtem

• Kategorie kapitałów i ich ewidencja przy ryczałcie

• Nakłady inwestycyjne przy ryczałcie

• Przedmiot opodatkowania przy ryczałcie

• Pojęcie ukrytych zysków

• Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

• Stawki podatku przy ryczałcie

• Domiar zobowiązania podatkowego

• Termin płatności podatku

• Zmiany w podatku PIT

• Przykład kalkulacji

11. Nowy podatek dochodowy – tzw. podatek estoński cz. 2

• Opodatkowanie oparte o fundusz (rachunek) inwestycyjny – koszty

• Opodatkowanie oparte o fundusz (rachunek) inwestycyjny – przychody

• Specjalny fundusz inwestycyjny – podsumowanie

• Pozostałe zmiany

12. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych

• Ulga na innowacje

13. Zmiany w pozostałych obciążeniach

• Podatek „od cukru”

• Zmiana przepisów o zdrowiu publicznym

• Podmiot zobowiązany

• Opłata od tzw. małpek

• Podatek od sprzedaży detalicznej

14. Pozostałe „ciekawostki”

• Rejestr umów o dzieło w ZUS

• Utworzenie nowego urzędu skarbowego

Materiały do pobrania po opłaceniu szkolenia:

 • Prezentacja – Zmiany w przepisach podatkowych na 2021 rok
 • Ustawa dot. Opodatkowania spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT
 • Ustawa wprowadzająca tzw. „podatek estoński”
 • Ustawa wprowadzająca tzw. SLIM VAT
 • Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie dot. Właściwości urzędów skarbowych wraz z załączni-kiem

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy na temat zmian w przepisach podatkowych na 2021 rok;
 • poznanie komentarza oraz rad prowadzącego szkolenie, doradcy podatkowego dr Krzysztofa Biernackiego do omawianych zagadnień;
 • czas – nie wychodząc z biura czy mieszkania można zapoznać się z całym materiałem szkolenia lub jego częścią
 • cena – z racji tego, że jest to szkolenie e-lerningowe udostępniamy je Państwu w promocyjnej cenie!

Instrukcja postępowania po dokonaniu zakupu:

Po dokonaniu zakupu, na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymacie dwa powiadomienia:

 • pierwsze z systemu Dotpay – informujące o dokonanej płatności
 • drugie – z platformy szkoleniaekspert.pl  informujące jaki produkt nabyliście oraz o sposobie jego otrzymania

 

Zwykle informacje te przychodzą na Państwa skrzynkę niezwłocznie po opłaceniu, ale sporadycznie zdarza się, że przyjdą po kliku minutach. Aby nie musieli Państwo czekać na odbiór zakupionego produktu, informujemy, że w celu jego odebrania należy wrócić na stronę www.szkoleniaekspert.pl a następnie w menu górnym kliknąć „twoje konto”. Po wejściu do panelu użytkownika w zakładce „wykupione produkty” znajdziecie Państwo zakupiony produkt. 

W celu wydrukowania faktury prosimy przejść do zakładki "lista faktur".

Cena: 299 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)

Galeria z naszego szkolenia

 

Cena: 299 zł brutto

(Aby dokonać zakupu, należy być zalogowanym)