Autor:

Autor:

Krzysztof Biernacki

dr, doradca podatkowy oraz adiunkt Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa.

Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych.

Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

   

  Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw

  Autor: Krzysztof Biernacki

  Wydawca: Difin

  ISBN: 978-83-8085-869-5

  Data wydania: 2019

  Liczba stron/format: 166/B5

  Oprawa: miękka

  Cena: 40,00 zł brutto + koszty wysyłki (4,50 zł)

  Opis:

  Publikacja w sposób innowacyjny łączy zagadnienia podatkowe z ich finansowymi konsekwencjami dla przedsiębiorców i konsumentów.

  Znaczna liczba zawartych w książce przykładów prezentuje, jak w praktyce możliwe jest wykorzystanie regulacji podatkowych do kształtowania odstawy opodatkowania w podatkach dochodowych.

  Pojawiające się zagadnienia związane m.in. z ryzykiem podatkowym, metodyką kalkulacji podatku dochodowego, rozliczeniami międzynarodowymi pokazują, jakie czynniki podatnicy powinni brać pod uwagę przy podejmowaniu rozstrzygnięć finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Książka adresowana jest do osób zajmujących się doradztwem podatkowym i finansowym, jak również do przedsiębiorców, którzy chcieliby poznać instrumenty ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

  Spis treści:

  Wykaz skrótów

  Wykaz skrótów aktów prawnych

  Rozdział 1. Wstęp

  Rozdział 2. Metoda badawcza

  Rozdział 3. Kategoryzacja przesłanek decyzji podatników

  3.1. Analiza opodatkowania transakcji

  3.1.1. Skutki w prawie materialnym

  3.1.2. Zakres odpowiedzialności podatnika

  3.1.3. Ryzyko podatkowe

  3.2. Instrumenty minimalizujące ryzyko podatkowe w Polsce

  3.3. Korzyści finansowe a korzyści podatkowe

  Rozdział 4. Metodyka kalkulacji podatku dochodowego

  4.1. Dochód – ujęcie teoretyczne

  4.1.1. Klasyczne teorie dochodu

  4.1.2. Współczesne teorie dochodu

  4.1.3. Dochód w świetle teorii optymalnego opodatkowania

  4.2. Dochód w przepisach krajowego prawa podatkowego

  4.3. Elementy kalkulacyjne dochodu

  4.4. Obligatoryjne i fakultatywne źródła w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.5. Kwalifikacja dochodu do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”

  4.6. Łączenie dochodu a podatek na źródle

  4.7. Szczególne zasady łączenia dochodu na źródle w podatku dochodowym od osób fizycznych

  4.8. Źródła w podatku dochodowym od osób prawnych

  4.8.1. Zasady kalkulacji dochodu

  4.8.2. Źródło „zyski kapitałowe”

  4.8.3. Stawki podatku w poszczególnych źródłach

  4.9. Rozliczenie przychodu, dochodu i podatku na przykładzie

  Rozdział 5. Opodatkowanie jako funkcja czasu

  5.1. Wpływ opodatkowania na rachunek depozytów

  5.2. Rachunek depozytów przy niepełnej kwocie objętej oprocentowaniem

  5.3. Rachunek rent

  Rozdział 6. Wpływ inflacji na obciążenia podatkowe

  6.1. Zjawisko tzw. zimnej progresji

  6.2. Wpływ inflacji na rentowność inwestycji finansowych

  Rozdział 7. Ocena projektów inwestycyjnych metodą NPV

  7.1. Wpływ podatku na cash flow

  7.1.1. Inwestycja finansowa a inwestycja rzeczowa

  7.1.2. Zakup obligacji a inwestycja w nieruchomości w krajowych przepisach podatkowych – przykład

  7.2. Wpływ podatku na stopę dyskonta

  7.2.1. Paradoks podatkowy w metodzie NPV

  Rozdział 8. Finansowanie przedsiębiorstwa

  8.1. Podatkowe konsekwencje finansowania dłużnego

  8.1.1. Tarcza podatkowa

  8.1.2. Cienka kapitalizacja

  8.1.2.1. Cienka kapitalizacja w latach 1999–2014

  8.1.2.2. Cienka kapitalizacja w latach 2015–2017

  8.1.2.3. Cienka kapitalizacja od 2018 r.

  8.1.3. Rynkowa zdolność kredytowa podatnika

  8.1.4. Pożyczka partycypacyjna

  8.2. Podatkowe konsekwencje finansowania udziałowego

  8.2.1. Kapitały zapasowe a koszt uzyskania przychodu – zmiany od 2019 r.

  8.2.2. Kalkulacja kosztu podatkowego przy dopłatach – przykład

  Rozdział 9. Rozliczenia międzynarodowe

  9.1. Metody rozliczeń

  9.2. Metoda wyłączenia a zaliczenia – analiza scenariuszy

  9.3. Uwzględnienie progresji w rozliczeniach

  9.4. Metodyka źródeł umowy a regulacje krajowe

  Rozdział 10. Podsumowanie

  Zestawienie aktów prawnych

  Zestawienie tabel

  Literatura

  Jeśli chcesz zakupić książkę:

  1. Kliknij w poniższy adres skrzynki mailowej lub wyślij wiadomość na podaną skrzynkę mailową - biuro@szkoleniaekspert.pl

  2. W wiadomości podaj:

  •  tytuł książki
  •  dane do faktury

  3. lub zadzwoń: 59 822 34 56