Dokumenty do dofinansowania

 

Jeśli Sam przygotowujesz wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do naszego kursu ZAAWANSOWANEJ KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ obowiązkowo musisz dołączyć informację o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) , wpis do CEIDG oraz REGON.

 


Wymaganymi załącznikami do wniosku są: oferta, program kształcenia i wzór certyfikatu ukończenia kursu.