Dokumenty do dofinansowania

 

Jeśli Sam przygotowujesz wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do naszych kursów obowiązkowo musisz dołączyć informację o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) , wpis do CEIDG oraz REGON.

 


Wymaganymi załącznikami do wniosku są: oferta, program kształcenia i wzór certyfikatu ukończenia kursu.

Poniżej znajduje się lista naszych kursów.

Znajdź kurs, na który chcesz uzyskać dofinansowanie i pobierz wszystkie dokumenty.

Pamiętaj, że niedołączenie wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.


Akademia Rozliczeń Podatkowych po Nowym Ładzie

autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego


Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków po Polskim Ładzie

autorski kurs doradcy podatkowego Damiana Staszaka


Rachunkowość dla Praktyków

autorski kurs specjalisty ds. finansów i księgowości Arkadiusza Szulca


Księgowość małych firm w ujęciu kompleksowym po Polskim Ładzie

autorski kurs specjalisty ds. finansów i księgowości Arkadiusza Szulca