Dokumenty do dofinansowania

 

Jeśli Sam przygotowujesz wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do naszych kursów obowiązkowo musisz dołączyć informację o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) , wpis do CEIDG oraz REGON.

 


Wymaganymi załącznikami do wniosku są: oferta, program kształcenia i wzór certyfikatu ukończenia kursu.

Poniżej znajduje się lista naszych kursów.

Znajdź kurs, na który chcesz uzyskać dofinansowanie i pobierz wszystkie dokumenty.

Pamiętaj, że niedołączenie wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.


Kurs - Akademia rozliczeń podatkowych w 2023r.

autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego


Kurs - Prowadzenie biura rachunkowego w 2023r.

autorski kurs dr Krzysztof Biernackiego


Kurs - Prawo cywilne i handlowe dla księgowych

autorski kurs dr Krzysztofa Biernackiego


Kurs - Podatki dochodowe i VAT dla Praktyków

autorski kurs doradcy podatkowego Damiana Staszaka


Kurs - Rachunkowość dla Praktyków

autorski kurs specjalisty ds. finansów i księgowości Arkadiusza Szulca


Kurs - Księgowość małych firm w ujęciu kompleksowym

autorski kurs specjalisty ds. finansów i księgowości Arkadiusza Szulca


Kurs - Kompendium Podatkowe Podatnika

autorski kurs doradców podatkowych Izabeli Leśniewskiej oraz Moniki Brzostowskiej