Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska

Izabela Leśniewska jest doradcą podatkowym o numerze wpisu 07463, zatrudnionym w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Alo-2 sp. z o.o. Jest ona specjalistką od tarczy antykryzysowych i rozliczeń podatkowych z tym związanych, a także autorką artykułów na stronie prawo.pl i ekspertką w Rzeczpospolitej. Przeprowadza ona szkolenia nt. Polskiego Ładu, a w szczególności składki zdrowotnej i ulgi dla klasy średniej w różnych oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wystąpiła również na konferencjach zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki (13 grudnia 2021 r.) i Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (15 grudnia 2021 r.)

 

POMOCNIK KADROWCA

Pakiet Wniosków i Oświadczeń dla Pracowników i Zleceniobiorców w języku angielskim i ukraińskim


Oświadczenia

  • WNIOSEK o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osoby na umowie o praktyki absolwenckie/staż uczniowski (art. 35 ust. 1 pkt 8) (podstawa prawna: art. 35 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
  • WNIOSEK o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do wysokości przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł w roku podatkowym (podstawa prawna art. 32 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
  • WNIOSEK o pobór zaliczek bez podstawowych kosztów uzyskania przychodów (podstawa prawna art. 32 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami)
  • WNIOSEK o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (podstawa prawna art. 32 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późniejszymi zmianami) - OŚWIADCZENIE dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (podstawa prawna: art. 32 ust. 1g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
  • OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA NA 2022 r. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn. zm.)
  • WNIOSEK o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18) (podstawa prawna: art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
  • OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy dla celów stosowania zwolnienia z podatku podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci (ulga dla rodzin 4+) (podstawa prawna: art. 32 ust. 1g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych –Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)
  • OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA NA 2022 r. dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn. zm.)Materiały udostępnione dzięki firmie Alo sp. z o.o., a w szczególności Pani Izabeli Leśniewskiej.

Więcej materiałów po kliknięciu w link: https://alo2.eu/oprogramowanie-polski-lad