Kursy z zakresu PODATKÓW z dofinansowaniem z KFS

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80% a mikroprzedsiębiorcy nawet 100 %.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.


Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników - szkolenia, kursy, studia podyplomowe zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.


W jakiej wysokości  można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie można uzyskać  wysokości:      

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

   

  Gdzie składa się wnioski o dofinansowanie ?

  Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w  powiatowym urzędzie pracy  właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

  Powiatowe urzędy pracy rozpatrują wnioski w terminie 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.


  Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

  Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

  Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.


  Sam wypełniasz wniosek? Potrzebujesz odpowiednich materiałów ?

  Kliknij w podany link, aby pobrać materiały >>>>>>


  Pomagamy!!!

  Jeśli jesteś zainteresowany którymś z naszych kursów i chcesz na ten cel uzyskać dofinansowanie to My możemy Ci w tym pomóc.

  Po tym jak prześlesz zgłoszenie, My sprawdzimy:

  • czy się kwalifikujesz, a jeśli TAK, to:
  • będziemy monitorować Twój Urząd Pracy pod kątem ogłoszenia naboru wniosków,
  • po ogłoszeniu naboru, przygotujemy za Ciebie wniosek, który Ty uzupełnisz o dane, których My nie posiadamy,

  Twoim zadaniem będzie tylko:

  • przesłanie zgłoszenia na kurs, w którym chcesz wziąć udział,
  • wypełnienie ankiety, która pozwoli nam wypełnić wniosek o dofinansowanie,
  • dostarczyć GOTOWY wniosek do Twojego Urzędu Pracy (dostarczyć musisz Ty we właściwym terminie, o którym My Ciebie poinformujemy).

  Więcej informacji można uzyskać mailowo pod adresem:  grazyna.kuzio-podluzna@szkoleniaekspert.pl


  Zachęcamy przy okazji do korzystania z naszych szkoleń.

   Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl