NOWOŚCI


28.08.2023

Nowy post
10-11.08.2016 - Jak po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzać postępowania o udzielanie Zamówień Publicznych oraz sporządzać SIWZ

zgłoszeniowy form
###SECTIONSMENU###

czyli ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocena oferty
oraz weryfikacja jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

###TO_TOP###

###TO_TOP###

W związku z faktem, iż ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, wdrażająca postanowienia nowych dyrektyw unijnych - dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących zamówień publicznych wejdzie w życie z opóźnieniem, tj. po dniu 18 kwietnia 201 6r., podczas szkoleń przeprowadzonych w miesiącu kwietniu po dniu 18 kwietnia 2016 r. oraz w miesiącu maju 2016 r. zostaną omówione również zmiany w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz nowe zasady dokonywania zmian w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego.

###TO_TOP###

Wstęp:

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych związana jest z obowiązkiem implementacji nowych dyrektyw unijnych - dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących zamówień publicznych.

Ponadto zostają wprowadzone zmiany nie dotyczące implementacji dyrektyw.

Zmiana ustawy wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie zamówień publicznych.

Dotyczy ona 131 artykułów, co oznacza, że zmianie ulega ponad 50% znanych dotychczas rozwiązań.

Eksperci uważają tę nowelizację za najtrudniejszą w historii.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu, badanie i ocenę ofert.

Podczas szkolenia zostanie omówiona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględniająca nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych z kwietnia 2016 r. Omówione zostaną także szczegółowo zasady jej tworzenia oraz zagadnienia praktyczne związane z weryfikacją jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z nowymi zasadami wyboru oferty, udziałem podwykonawców oraz dokonywania zmian w umowie oraz opisem nowych warunków udziału w postępowaniu.


Odrębnym segmentem szkolenia będzie omówienie z podaniem przykładów praktycznych, zastosowania kryteriów kosztu, nowych kryteriów pozacenowych oraz oceny ofert w przypadku, gdy cena lub koszt są stałe.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego.


Wykładowca przedstawi uczestnikom szkolenia całą procedurę trybu przetargu nieograniczonego po nowelizacji z kwietnia 2016 r.

Instytucje, procedury i dokumenty w ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przygotuj się do stosowania w praktyce znowelizowany przepisów - Prawo zamówień publicznych

###TO_TOP###

Info nowe PZP

Uczestnicy szkoleń z nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych zostają objęci programem wsparcia:

"INFO NOWE PZP"


kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Autorem komentarzy jest Józef Edmund Nowicki jeden z najbardziej cenionych autorów komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych, autor ponad 500 publikacji oraz komentarzy praktycznych z dziedziny prawa zamówień publicznych.

###TO_TOP###

Program szkolenia

###TO_TOP###

Opinie uczestników

###TO_TOP###

Galeria ze szkolenia

###TO_TOP###

Informacje organizacyjne

###TO_TOP###

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w wysokości 80% ze środków KFS.

kliknij, aby dowiedzieć się więcej

###TO_TOP###

Cena zawiera

###TO_TOP###

Formularz zgłoszeniowy

###TO_TOP###

###TO_TOP###

wróć