EKSPERT sp. z o. o. Udorpie 83C, 77-100 Bytów
tel./fax (059) 822 34 56

Temat szkolenia: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ z miniPORTALEM OD WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO ZAWARCIA UMOWY oraz RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - Kielce
Data szkolenia: 16.05.2019
Miejsce szkolenia: Kielce
Zgłoszenie do: 15.05.2019 399 PLN
Zgłoszenia od: 16.05.2019 399 PLN

Podane ceny są cenami netto

Posiadam kod rabatowy:

Sposób płatności

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto EKSPERT sp z o. o.
PKO BP nr 79 1020 4708 0000 7802 0033 8350

Potwierdzenie zgłoszenia

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.


W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.

Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia.

Uczestnicy:

Dane do faktury