ABC Nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla Początkujących i nie tylko

Termin: 25 stycznia 2021 r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
Trener: Małgorzata Niemiec

• Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys. godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami;
• Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym od 2004 r., zaświadczenie Ministra Finansów Nr 718/2004;
• Audytor - wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW);
• Orzekała w sprawie odwołań - arbiter i obserwator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007.

więcej o Małgorzata Niemiec

Małgorzata Niemiec o sobie i o Zamówieniach Publicznych

Opis szkolenia:

 

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych od PODSTAW, krok po kroku, tak aby KAŻDY mógł zrozumieć NOWE przepisy, niezależnie od tego czy jest POCZĄTKUJĄCYM, czy może pracuje w zamówieniach publicznych od wielu lat i chce usystematyzować posiadaną już wiedzę.

Wszystko przekazane będzie w logicznej kolejności w sposób zrozumiały dla każdego.

A jeśli czegoś nie zrozumiesz to w każdej chwili będziesz mógł zdać pytanie, na które na pewno otrzymasz zrozumiałą odpowiedź.

Będziemy rozmawiać o podstawach w zamówieniach publicznych,

najistotniejszych,

najpotrzebniejszych kwestiach umożliwiających właściwe wprowadzenie dla osób, które chcą pracować na tej ustawie - zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.

To zawsze bardzo ważne, żeby podstawy były właściwe i dalej umożliwiały i wskazywały dalszy optymalny rozwój w tej specjalistycznej dziedzinie wiedzy, niezwykle przydatnej w realizacji zamówień publicznych.

W oparciu o przede wszystkim o nową ustawę z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, z nawiązaniem do aktualnych rozwiązań - w celu właściwego przyswojenia i zrozumienia wszystkich niezbędnych na tym poziomie zagadnień.

Inaczej, bo budując Kwestionariusz oceny poprawności działań w realizacji podstawowych czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych - przy pomocy audytora

Czemu ma służyć to narzędzie?

 • Zamawiającym - do przyswojenia wiedzy związanej z realizacją zamówień publicznych w zakresie podstawowym oraz w następstwie umożliwienia samokontroli poprawności czynności i dokumentacji związanej z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o nową ustawę Pzp.;
 • Wykonawcom
 • do przygotowania się do udziału w przetargach publicznych w oparciu o nową ustawę Pzp, do poprawnego składania ofert,
 • do weryfikacji czynności Zamawiających w kontekście ochrony swoich interesów, 
 • ew. obrony ich udziału w postępowaniu teraz i po wejściu w życie nowej ustawy;
 • Audytorom i kontrolującym - do wykorzystania jako gotowe narzędzie pracy do oceny poprawności realizacji czynności i dokumentacji związanych z realizacją zamówień publicznych w oparciu o nową Pzp.

Wszystkim poprzez nową metodę nauczania zaprezentowaną na szkoleniu ułatwi przyswajanie nowej ustawy Pzp.

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych
 • wszystkie osoby, które chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat zamówień publicznych

Uczestnicy otrzymają:

Uczestnicy otrzymają:

 • przydatny materiał szkoleniowy ułatwiający analizę nowej ustawy - zestawienie wybranych przepisów związanych z podstawowymi czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wyciąg najistotniejszych przepisów z nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
 • prezentację obejmującą program szkolenia w postaci elektronicznej w formacie PDF
 • po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają szczegółowy kwestionariusz oceny podstawowych czynności z praktycznymi uwagami audytora jak stosować nowe Prawo Zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Co to jest Prawo zamówień publicznych? - czemu ma służyć nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – syntetycznie, przejrzyście wyjaśnienie reguł udziału w postępowaniu w oparciu o wymienioną ustawę.

a. Znaczenie ustawy Pzp. dla obu stron postępowania – enumeratywnie

b. Podstawowe pojęcia i progi proceduralne

II. Zasady udzielania zamówień publicznych

a.  Przegląd zasad plus ważne rekomendacje audytora, które zawsze będą cenne

III. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Planowanie postępowania – ważne podstawy!

a. Analiza potrzeb obligatoryjna – kiedy?

b. O czym zawsze należy pamiętać przy planowaniu – lista kontrolna od audytora

c. Szacowanie wartości zamówienia – zasady, przykłady, rekomendacje audytora, ćwiczenie

d. Zasady i przepisy obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia

e. Wykonawca - wymagania wobec wykonawców – warunki udziału,

f. Podstawy wykluczenia – zasady i właściwe przepisy

g. Inny podmiot – co to jest? – właściwe przepisy

h. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – zasady ubiegania się, właściwe przepisy

IV. Wykonawca - wymagania wobec wykonawców – warunki udziału.

a. Podstawy wykluczenia – zasady i właściwe przepisy

b. Inny podmiot – co to jest? – właściwe przepisy

c. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – zasady ubiegania się, właściwe przepisy

V. Rodzaje ogłoszeń i publikacja ogłoszeń – zasady, zmiany.

VI. Zamówienia bagatelne – progi, realizacja, rekomendacja.

VII. Zamówienia krajowe – trzy warianty.

a. Schemat czynności w trzech wersjach

b. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów

c. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej 

VIII. Zamówienia objęte dyrektywą – tzw. unijne.

a. Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ)– co to jest i jak trzeba ją tworzyć?

b. Udostępnianie i przekazywanie SWZ - rekomendacja audytora

c. Wyjaśnienia do SWZ- rekomendacja audytora

d. Zmiany SWZ - rekomendacja audytora

e. Wadium i termin związania ofertą

IX. Tryby udzielania zamówień w zamówieniach publicznych – krótki przegląd.

XOferta konstrukcja - zawartość – techniczne aspekty złożenia oferty – elektronizacja.

a. Forma, termin składania, otwarcie ofert – elektronizacja

b. Dokumenty i oświadczenia – etapy w ich składaniu i weryfikacji - aspekty związanej w nimi elektronizacji

XIPrzebieg wyboru oferty w oparciu o przepisy nowej ustawy Pzp.

a. Otwarcie ofert

b. Poprawianie błędów w ofercie

c. Badanie wykonawcy, ocena treści oferty

d. Kryteria oceny ofert

e. Odrzucenie oferty

XIIUnieważnienie postępowania – kiedy i jak?

XIIIUmowa w zamówieniach publicznych.

a. Zawarcie umowy- informacje ogólne

b. Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne

c. Odstąpienie od umowy

d. Rozwiązanie umowy

e. Nieważność umowy o zamówienie publiczne

f. Współpraca z wykonawcą

g. Klauzule abuzywne

h. Klauzule obowiązkowe

XIVSystem ochrony praw wykonawców - jak wygląda - okiem orzekającego arbitra z listy Prezesa UZP. Polubowne rozstrzyganie sporów.

XVPodsumowania syntetyczne najważniejszych zmian - aktualna i nowa ustawa – enumeratywnie.

XVIJakich błędów unikać ww. zakresie/rekomendacje w każdym punkcie programu. 13. Źródła informacji o zamówieniach publicznych – gdzie szukać, jak się uczyć, co śledzić, samokontrola poprawności – jak ?

XVIIŹródła informacji o zamówieniach publicznych – gdzie szukać, jak się uczyć, co śledzić, samokontrola poprawności–jak?

Informacje organizacyjne

Termin: 25 styczeń 2021r.
Miejsce: Online
Cena: 399,00 zł netto od osoby
zw. z VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych
w tym przypadku prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas
Oświadczenia o zwolnieniu z VAT >>
Brak oświadczenia będzie skutkował wystawieniem faktury z naliczonym 23% VATem.

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu on-line
 • możliwość zadawania pytań na czacie
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat uczestnictwa

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.

59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl